• cinsel kimliği olmayan insanlar için kullanılan terim. bir kısmı cinsiyetini beutral olarak tanımlamakla birlikte çoğunluğu cinsel kimliksiz olarak tanımlar. transgender başlığı kapsamına girerler.
  ayrıca terimin, cinsiyetsiz - genderless
  serbest cinsiyet - genderfree ile eşanlamlı kullanımı mevcuttur.
 • ne erkek ne kadın..cinsiyetin iptal olması durumu..
 • cinsel kimlik yoksunluğu.

  insanlık bir ya da birkaç basamak daha zihinsel evrim geçirecek kadar uzun süre helak edilmeden, kendini yok etmeden, doğal felaketlere kurban gitmeden dayanabilirse; insanların çoğunun kazanacağı sıfat.

  cinsel kalıplar, davranışlar evren baz alındığında endemiktir. aynı tabular, ahlak, din, politika, sosyal kurallar gibi insanı aşkın değil içkin olmaya zorlayan, doğduğu gezegene çivileyen ve saf düşünme, duyumsama yeteneğini zayıflatan bir kimlik türüdür cinsel kimlik. insan canlısı yukarıda saydığım birtakım yok oluş senaryolarına maruz kalmadığı müddetçe eninde sonunda organik bedeninden kurtulacak ve biyolojik cinsiyetler silinecektir. tabii ondan önce toplumsal cinsiyetler silinecektir ki, şu anda dahi bireysel bazda bu aşamaya geçen insanların yüzdesi azımsanmayacak orandadır.

  duru, evrensel ve özgür bir akla sahip olmayı arzulayan her insan kendini doğduğu gezegenin geleneklerinden, yerel özelliklerinden soyutlamak; türüne ve gezegenine dışarıdan bakma yeteneğini kazanmakla mükelleftir. bu yolda başına "a, anti" gelen çoğu felsefe mübahtır.

  "dünya insanlığın beşiği olsa da, hiçbir insan sonsuza dek beşiğinde kalamaz." -konstantin tsiolkovsky
hesabın var mı? giriş yap