1033 entry daha
  • hakkında yıkım kararı verilip de iptal davası açılmış ağır hasarlı olduğu iddia olunan(zira hasar incelemesi yapan yetkililerin bir kısmı uzman değil, teknik araç ekipmanlar kullanılmıyor ve kolon, kiriş, merdivenlere bakılmaksızın 5 dakikalık binanın dışından yapılan göz kararı incelemeye binaen hasar tespiti yapılıyor) binaların bir kısmı yürütmeyi durdurma kararı beklenmeksizin yıkım ihalesini alan şirketlerce hukuka aykırı olarak yıkılmaktadırlar.

    deprem ve doğal afetler kapsamında hasarlı(ve hasarlı olduğu iddia olunan) binalar hakkında verilen yıkım kararının iptali davalarında yerleşik içtihat davalı idarenin savunması beklenmeksizin “binaların, inşaat malzemelerinin, işçiliğin vs. piyasa değeri, hak sahiplerinin olası mağduriyeti ve idarenin yüksek tutarlarda olası tazminat sorumluluğunun doğma ihtimali” kamu yararı da dikkate alınarak idare mahkemesince yd kararı verilmesi gerekmektedir; lakin antakya özelinde(diğer il ve ilçeler hakkında bilgi sahibi değilim) duyumlara göre ihaleyi alan şirketlerin bir an önce yıkım işlemi yapıp cukkasına bakma saikiyle ilgili kurumlarla ve yetkililerle istişare halinde(kibarlaştırdım baskı kurma çabası demedim) bulunmaları sebebiyle yargı merciileri de vatandaşın mağduriyetlerine sessiz kalmakta, elle tutulur bir gerekçe olmaksızın ivedilikle vermesi gereken yd kararlarını vermemektedirler.

    bundan ve istişare halinde oldukları yetkili kimselerden aldıkları cesaret ve cüretkarlıklarıyla ihale şirketleri, yd kararı beklemeksizin yıkım işlemleri yaparak yerel halkı telafisi imkansız bir biçimde mağdur etmekte, teknik inceleme sonucu sağlam olduğu tespit edilme ihtimali bulunan evlerinden mahrum bırakmakta, geleceklerini karartmaktadırlar. devletin tüm mercii ve erkleriyle sosyal devlet prensibi, mülkiyet hakkı, barınma hakkı, konut edinme hakkını da gözeterek sermayedarlar ile sade vatandaşların menfaatleri arasında sağlam bir denge kurması gerekmektedir. keza yargı merciileri de adalete olan inancın sarsılması ihtimalinin önüne temelleri sağlam bir set çekmelidir.

    işbu yerel mağduriyet tüm türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir; zira bu uygulama yerleşirse başka illerde olan ve olması muhtemel depremlerde ve doğal afetlerde de sade vatandaş nezdinde telafisi imkansız mağduriyetler doğabilir, esasında adamakıllı inceleme yapılsa ve yd verilse sağlam olduğu görülecek binaları yıkılan, bu sebeple kalacak çadır dahi bulamayanların sayısının milyonları bulması şüphesiz ki vuku bulacaktır.

    halihazırda antakyada yaşayan bir antakyalı olarak yukarıda izah etmeye çalıştığım vakıaları, yaşadığım kaygıları, kimler tarafından ne gibi çözümler üretilmesi gerektiğine dair düşüncelerimi tüm ekşisözlük ahalisinin ve kamuoyunun takdirlerine sunarım.
2 entry daha
hesabın var mı? giriş yap