• midenin asiditesini düşürücü etkiye sahip ilaçlardır. magnezyum oksit, alüminyum hidroksit ve kalsiyum karbonat bu tür ilaçlardandır. antiasit ilaçlar saatte bir alınabilir. bu sıklıkta alındıklarında bile, hiç bir yan etki yaratmazlar. ancak bunların yaratabileceği kabızlığa karsı önlem alınmış olmalıdır.

    alüminyum hidroksit ve kalsiyum karbonat tek başlarına alındıklarında kabızlık yaparlar bu nedenle bu ilaçlarla birlikte magnezyum oksit alınmalıdır. günde bir ya da iki kez 4 gr magnezyum oksit alındığında, kabızlık önlenebilinmektedir. antiasit ilaçlar bahsettiğim basit kurala uyularak alındıklarında son derece güvenli ilaçlardır. ülser ağrısı ortaya çıktığında alınacak olan bir antiasit ilaç, çok kısa bir sürede ağrıyı yok eder. yemeklerden birer saat sonra ve yatmadan önce antiasit ilaçların alınması, ağrıları önleyici bir etkiye sahiptir. bunun yetersiz kaldığı hastalar, daha sık olarak ilaç alabilirler.

    magnezyum oksit ve alüminyum hidroksit sindirim kanalından emilmezler. fakat aynı şey kalsiyum karbonat için söylenemez. böbrek taşı olan ya da vücudunda sıvı azlığı bulunan (bkz: dehidratasyon) ya da elektrolit dengesizliğine sahip olan hastalar, kalsiyum karbonat kullanmamalıdırlar. çünkü bu ilaç kandaki kalsiyum miktarını artırmaktadır (bkz: hiperkalsemi) ve idrarda kalsiyum atılmasına (bkz: kalsiüri) neden olmaktadır. antiasit tedavinin önemli bir öğesini de süt oluşturmaktadır. ancak sütün uzun süre ve fazla miktarda kullanılması iki önemli sakınca yaratmaktadır. bunlardan ilki ''süt-alkali sendromu'' dur. (bkz: milk-alkali sendromu). milk-alkali sendromunda hasta aşırı miktarda ve uzun süre süt aldığından, hastada hiperkalsemi, alkaloz, azotemi ve nefrokalsinozis gelişmektedir. aşırı sütün yarattığı ikinci sorun ise aterosklerozdur. aşırı süt kullanan hastalarda ateroskleroz ve kalp infarktüsüne daha sık rastlanmaktadır. bunların nedeni aşırı sütün kan yağlarını çoğaltmasına bağlıdır.
  • talcid bunlardan biridir.
  • (bkz: antasit)
  • alzheimeri tetiklediği söylenen ilaçlardir
hesabın var mı? giriş yap