*

 • loving vincent filmini izleyenler bilir, tüm film vincent van gogh'un tabloları şeklinde filmedilmişti. bunun için van gogh'un tablolarındaki karakterlere benzeyen kişilerle önce bir film çekilmiş sonra da yüzlerce ressam çekilen bu filmin her karesini van gogh tabloları şeklinde resmetmişti.

  artistik stil transferi (artistic style transfer) konusu da derin öğrenme algoritmaları kullanarak fotoğraflara bir sanat eserinin stilini aktarmak için kullanılan bir tabir. van gogh'un yıldızlı gecesi ve edvard munch'un çığlık tabloları karakteristikleri sebebiyle en çok transfer edilen stillerden. filmin aksine yüzlerce ressama ihtiyaç duymuyorsunuz ama gpu ihtiyacınız bulunuyor. gpu'nuz olsa bile aşağıdaki gibi bir dakikalık bir videoyu bu stile dönüştürmek için günlere ihtiyacınız bulunuyor.

  vincent van gogh'un gözünden istanbul boğazı

  teknik olarak bir yapay sinir ağında ağın çıktısı ve olmasını beklediğiniz çıktının farkını hata olarak adledip hesapladığınız gradyanlar ile sinir ağının ağırlıklarını güncelliyorduk. stil transferinde ise girdi fotoğrafınız, çıktı ise van gogh fotoğrafıyken hesaplanan gradyanlar ile ağırlıkları değil girdinin kendisi olan fotoğrafınızı güncelliyorsunuz. bunu defeaten tekrarladıktan sonra da fotoğrafınız van gogh'un fırça darbelerine sahip olarak bir sanat eserine dönüşüyor.

  fotoğraftan sanat eserine dönüşüm

  konuyu teknik olarak daha da didiklemek isteyenler için şöyle de bir dökümantasyon bulunuyor.
hesabın var mı? giriş yap