• egitilmemis, iki kelimeyi bi araya getiremeyen, kendi soyledigini once kendi anlamayan, insanlar anlamadigi icin onlari ayrica kiyasiya elestiren,
 • (bkz: kara cahil), (bkz: sari cahil), (bkz: yari cahil), (bkz: kor cahil)
 • cahiller korkak olur. (bkz: cahillik).
 • en korkulacak insan modeli. cahil sifatina eristigi konumda, fikir yuruttugu konuyla ilgili olarak aslinda dunyadan habersizdir, birsey bilmedigini de bilmedigi icin herseyi yapma ve soyleme gucune sahip oldugunu zanneder.
 • (bkz: bilgisiz) (bkz: bo$)
 • (bkz: cahil periler)
 • son zamanlarda neo cahil adıyla yeni bir kavram da türemi$tir..
 • tdk'de anlami;
  1 . ögrenim görmemi$, okumami$, bilgisiz
  2 . belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
  3 . (halk agzinda) deneysiz, genç, toy
  bu $ekilde verilmi$tir..

  kelimenin anlamlarini biraz açarsak:
  bilmeyen, is bilmez, bilgisiz, tecrübesiz, okumami$, ögrenim görmemi$, aydin ve münevver olmayan, yol-yordam bilmeyen bir insan anlamlarina gelir.. cahil, her $eyin di$ yüzünü görür, kabukta kalir.. her $eyi bildigini sanir, bo$ iddialarda bulunur.. ancak görünenin arkasinda bir de hissedilenin varoldugunu bilemez.. cahilin tedbiri, dü$üncesi köksüz ve çürüktür.. bundan dolayi cahiller için:
  "cahil ya$ayan ölüdür..", "diri iken ölü.." denilmi$tir..

  hz isa da:
  "ben ölüleri dirilttim fakat cahilleri diriltemedim.." buyurmu$..

  halk arasinda hadis olarak bilinen yaygin bir sözde:
  "akillinin dü$manligi, cahilin dostlugundan daha hayirlidir.." denilmektedir..

  hz ali ise:
  "faziletli ki$iler hakkinda haset edilir.. cahiller de ilim sahiplerine dü$man kesilirler.." buyurmu$..

  eskiden islam toplumlarinda alimlerden birine kizildigi zaman en büyük ceza olmak üzere onu cahil bir ki$i ile hapsederler veya bir arada ya$amaya zorlarlarmi$..

  "cahillere para verilse de yüz verilmez.." deyimi çok kullanilan bir deyimdir..

  matrix’ de “cahil insan mutludur” sözü geçmektedir..

  ayrica “cahil” kelimesi denilince sokrates’ e deyinmeden gecmek olmaz .. sokrates kendi bilgisi söz konusu oldugunda çok alçak gönüllüdür.. agzinda pelesenk ettigi "hiçbir $ey bilmiyorum," sözü, her $eyi bilmek bir yana, onun cehaletini anlatir.. peki hiçbir $ey bilmeyen biri, neden herkesi böyle israrla sorguya çeker?..
  platon'un sokrates'in savunmasi ba$ligiyla kaydetmi$ oldugu duru$masinda $unlari söyler:
  [chaerephon] bir arkada$imdir... [o] bir gün delphi'ye gitmi$.. bu kadar yolu kahin'e $u soruyu sormak için tepmi$... [dünyada] benden daha bilge biri olup olmadigini sormu$; apollon'nun rahibesi [dünyada] daha bilge birinin olmadigini söylemi$.. (savunma 21a).. rahibenin bu yanitini duydugumda $u $ekilde tepki gösterdim; "tanri ne söylüyor böyle? buradaki gizli anlam nedir? ben küçük büyük hiçbir bilgelige sahip olmadigimi biliyorum. o halde benim bu kadar bilge oldugumu söylemekle ne demek istiyor?" (savunma 21b).. gerçekten de hiçbir $ey bilmedigini iddia eden birinden daha bilge biri nasil olmaz? sokrates bize kahin'in öngörü niteligindeki sözlerinin yanli$ligini göstermeye soyundugunu anlatir.. ben de $unu yaptim: kahin'e "bu adam benden daha bilge, oysa sen benden bilgesinin olmadigini söylemi$tin" diyebilmek, yanitinin yanli$ oldugunu ispatlayabilmek için, buldugum her yerde, bilge görünen insanlara yana$tim. (savunma 21c).. sokrates bir politikaci olan seçtigi ilk adamin, çok $ey bildigini sandigi halde hiçbir $ey bilmedigini ögrenerek hayal kirikligina ugrar.. inatçi bir dogaya sahip oldugu için, ara$tirmasina devam eder ve önce atina'nin me$hur oyun yazarlarini, ardindan usta zanaatkarlarini sorguya çeker.. yine hayal kirikligina ugrar. ironik bir biçimde sokrates, ne kadar cahil oldugunu bildigi için gerçekten de atina'lilar arasinda en bilge olanidir.. sokrates $ehrin büyük çogunluguna hakikati -cahilce ya$ayanlarin sonunun mutluluk degil, sabun köpügü oldugunu- anlatmaya çali$ir..

  cahillikle ilgili diger söylenmi$ sözler :
  “cahil, adam olmaz evliya olsa
  arife teslim ol, e$kiya olsa
  hizbi bel baglama akraba olsa,
  hele bir fikrinin gayesine bak ! .. ”
  “cahilin dostlugundan alimin dü$manligi yegdir..”
  “cahil kendisinin dü$manidir, kendisine nasil dost olur..?”
  “cahilin meyvesi kemale yetmez..”
  “basma cahilin izine, gitme $eytanin sözüne.. ” (ruhsati)
  “bilgisiz bir kimse, sava$ davuluna benzer, sesi çok, içi bo$tur.. ” (sadi)
  “bilgisizlik kolay ve rahat elde edildigi için çogunluk bilgisizdir.. ” (la bruyere)
  “bo$ kap, dolu fiçidan çok ses çikarir.. ” (john lyly)
  “büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafindan i$lenmi$tir.. ” (voltaire)
  “cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline.. ” (la edri)
  “cahil ile sakin latife etme. dili zehirli oldugundan gönlünü yaralar.. ” (hz.ali .)
  “cahil insan kendi kendinin bile dü$manidir; ba$kasina dost olmasi nasil beklenir.. ” (socrates)
  “cahil kimsenin yaninda kitap gibi sessiz ol.. ” (mevlana)
  “cahil kral taç giydirilmi$ e$ektir.. ” (ingiliz atasözü)
  “cahil sual sormaz.. ” (benjamin disraeli)
  “cehalet, dertlerimiz için tesirsiz bir ilaçtir.. ” (seneca)
  “cehalet insanin isteyerek talihsizlige talip olmasidir.. ” (g.ipsen)
  “cehalet öyle binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkada$lik yapan yolunu kaybeder..” (hz oman) ,
  “hareket halindeki cehaletten daha korkunç hiçbir güç yoktur.. ” (bernard shaw)
  “insanin cahil oldugunu bilmesi, ilme atilmi$ ilk adimdir.. ” (benjamin franklin)
  “insanlarin en cahili, ahiretini ba$kasinin dünyasi için satandir.. ” (hz ömer.)
  “ögrenmek pahalidir ama cehalet ondan da pahalidir..” (henry clausen)

  bütün bu olumsuz anlamlarina kar$in, (sözlere kar$in) cahillik bir kültürel eksiklik durumudur.. okumakla, egitimle elde edilebilecek $eylerle düzeltilebilecek bir durumdur.. hatta ünlü bir söz vardir. “egitim cehaleti alir e$eklik baki kalir” diye..

  cahilin içinde bulundugu hale de "cehalet" denir.. cehalet, ilmin kar$isinda olmak, bilmemek manasini ta$ir.. "aynen görenle görmeyenin bir olmadigi gibi.." atatürk’ün uygarlik yolunda ilerlememize engel olarak gördügü ve mücadele için önümüze koydugu ilk hedeflerden de birisidir cehalet.. cehaletin $imdilerdeki anlami ise:
  bilgisel bir eksiklikten öte ahlaki ve de davrani$sal eksiklikleri ifadeye dogru gitmektedir olgunla$amamanin bir kar$iti olarak algilanmaya ba$lanmi$tir..toleranssiz olmakla e$le$tirilmeye ba$lami$tir.. kavrayi$ eksikligi durumudur.. olaylarin içine ve ili$kilere nüfuz edememe, nesne ve ili$kilerin degerlendirmesini yapamama, degerler arasinda siniflama eksikligi durumunu ifade etmek içinde kullanilmaya ba$lanmi$tir.. ekonomik, dini, sosyal kurumlari, birbirleriyle olan ili$ki ve çeli$kilerini, statüko ve bunla ili$kili deger sistemlerinin taninamamasi, bilinememesi durumudur cahillik.. her nasil oldu ise yada amiyane tabir ile “talihin tesiri” ile ellerine güç yada güç oldugu yanilsamasina kapildiklari aleti, parayi, yada her hangi bir $eyi geçirince “ben ne oldum” sanmaligin, kendinden ba$kasini begenmezligin adidir cahillik.. cahillik ve cehalet gittikçe anlam degi$tirerek hayatimizi etkilemeye gündemimizdeki yerini korumaya devam edecektir..
  ...

  bir de bi web sitesinde ilginç bir diyalog görmü$tüm onu aktarayim;
  bi hoca ile çekirgesi cahilligi konu$mu$:

  *bir insan nasil cahil olabilir hocam?
  -cahillik iki yolla elde edilebilir çekirge. biri dogu$tan gelir. digeri
  ise ya$ayarak ögrenilir..

  *neden ''cahilden dostun olacagina bilginden dü$manin olsun ''derler
  hocam?
  -çünkü cahil dost,akilli düsmandan daha çok zarar verir insana
  çekirge..

  *cahil bir insani tanimak kolay mi hocam?
  -özel bir çabaya gerek yok çekirge. onlar çok kisa bir sürede bir yolunu
  bularak cahilliklerini sergilerler..

  *bir cahili egitmek mümkün müdür hocam?
  -teorik olarak mümkündür çekirge. ancak degip degmeyecegine bakmak da
  büyük yarar vardir..

  *cahillikle aptallik arasinda yakinlik var midir hocam?
  -okumak cahilligi tam olmasa da hatiri sayilir ölçüde
  giderilebilir,ancak aptallik her dem bakidir..

  *bir cahille basetmenin en etkili yolu nedir hocam?
  -ondan mümkün oldugu kadar uzakta olmak en etkili yoldur çekirge..

  *cahillerin egitilmemesi için neden onca tedbir alinir bu memlekette
  hocam?
  -cahiller egitilirse çoban da kendini egitmek zorunda kalir çekirge. kim
  bindigi dali kesmek ister ki!

  *cahil bir insana yükseklerde bir mevkii emanet etmenin sonuçlari ne
  olur hocam?
  -öteki tarafta kalmasi gereken cehennem bu tarafa ta$inmi$ olur
  çekirge..

  *seçim yapmak zorunda birakildiysaniz,bir cahille mi yoksa bir duvarla
  mi konusmak isterdiniz hocam?
  -bana deli denmesini bile göze alarak duvari tercih ederdim
  çekirge. duvar söylediklerimi anlamasa bile,en azindan abuk yanitlar vermez.
  ''delikanli'' lar neden genellikle cahillerin arasindan çikar hocam?
  -akli basinda bir insanin delikanliliga ihtiyaci yoktur çekirge..

  *cahilller neden ölüme daha yakin durur ve ölümün kutsanmasina
  seslerini çikarmazlar hocam?
  -iki nedeni vardir bunun çekirge. birincisi ölümün kar$isina hayati
  çikarabilecek kadar yetenekli degildir
  cahiller.ikincisi ise ,kaderci ve itaatkar olan cahilleri,bazi
  kutsalliklari piyasaya sürerek gütmek,ölüme sürmek basit bir i$tir.

  *yoksullukla cahillik arasinda dogru orantili bir iliski var midir
  hocam?
  -türkiye'de yoktur çekirge
  ...

  ayrica :
  (bkz: neo cahil)

  ..
  bir de privatesözlük'te kullandigim nicktir..
 • gunluk hayat mevzularinda ve ozellikle politik konularda konusmanin cok zor oldugu insan modelii...okumaz..karsisindakini dinlemez..celiskilerine ragmen afrali tafrali konusur..
  ben bu zamanlarda : eeh seninle mi ugrasicam der kafama sikar giderim
hesabın var mı? giriş yap