• sabit ve degi$mez kurallar bütünü.
  din dogmatizme en iyi ornektir.çünkü degi$mez ve degi$tirilmesi onerilemez kurallara sahiptir.ayni benzerlik ingiliz ve togo cumhuriyeti anayasasinda da mevcuttur.degi$tirilemeyen hükümler vardir onlarda da.
  dolayisiyla laisite denen $eyin de temelde dinden hiçbir farki yoktur.
  tümü buram buram skolastisizm kokar ve dogma olmaktan da ömrü billah kurtulamaz.
 • bilginin mümkün olduğuna inanma.
 • bilim de dogmatizmden nasibini almi$tir. atomun ya da hucrenin varligi gayet sorgulanabilir ama bilgi edinmenin mumkun olup olmadigini, ya da zihnimizde varolan di$inda bir dunya olup olmadigini sorgulayan bir bilim adami yoktur. dogmatizm'den bagimsiz olan tek disiplin felsefedir.
 • (bkz: septisizm)
 • authorsözünde, köpecik olarak geçer.
 • dogru ya da yanlis, gecerli ya da gecersiz oldugunu sorgulamadan, koru korune bir bilgiye inanma durumu.
  (bkz: fanatizm)
 • ''dogmatizm'';
  aynı ad altında ve aynı yazılışla ikiye ayrılır.
  ilki tamamen bir olaya körükörüne bağlanmak anlamında iken,
  diğeri inakçılık yani 'doğru bilginin mümkün olduğu'nu savunan görüştür. buna göre insan zihni her türlü bilgiyi elde edebilecek kapasitededir.
  (bkz: inakçılık)
 • mete tunçay 'ın 1974'deki felsefe kurumu seminerleri'ne sunduğu bir tebliğ vardır. adı: "türk siyasal düşüncesinin son yüz yılında üç ana yönelimin ortak çıkmazı: dogmatizm"dir. tunçay'a göre dogmatizm, türkiye'deki sosyalist, pozivist-batıcı ve islamcı yönelimlerin ortak paydasıdır. tunçay için dogmatizm kuşkuculuğun karşı kutbudur. bir yanılmazlık ve sarsılmazlık iddiası taşır.

  işte tunçay diyor ki: türkiye'deki haliyle bu üç temel siyasal pozisyon yanılmaz/sarsılmaz olduklarını iddia etmeleriyle, kuşkuculuğa olan olumsuz bakışlarıyla dogmatiktir. bunun da tarihsel temelleri vardır. osmanlı-cumhuriyet tarihinde özgürlüklerin kesintili olması gibi....

  dogmatizm kavramının siyasal izdüşümünü düşünmek için önemlidir tunçay'ın söyledikleri.

  kaynak: mete tunçay, bilineceği bilmek, s.30-35, istanbul: alan yayınları, 1983. ayrıca mete tunçay, eleştirel tarih yazıları, s. 11-17, ankara: liberte, 2005.
 • "dogmatizm, her zaman, bir elle masaya yumruğu patlatmak, diğeriyle de karşıtınızın boğazına sarılmak demek değildir. inançlarınız için gerekçeler vermeyi reddetmek, onun yerine basitçe otoriteye sığınmak demektir."

  after theory, terry eagleton.
hesabın var mı? giriş yap