• bir bitki veya hayvan türüne ait bireyler, yayılış alanlarındaki farklı ekolojik koşullara (iklim, toprak, rekabet, vb.) uymak için bazı genetik değişimlere uğrayabilir ve böylece fizyolojik veya morfolojik bakımdan öteki bireylerden farklılık gösterebilirler. bu bireylerden oluşan yetişme ortamı alanları ortaya çıkar. bunlara “ekotip" denir. örneğin, yüksek dağ bölgelerinde bazı ladin ve göknar ağaçları, kar baskısına dayanabilmek için sarkık dallar ve sivri tepe taçları geliştirebilirler. bu bireyler, o tür için ekotiptir.
hesabın var mı? giriş yap