11 entry daha
 • bahsedilen tarafların sayılarına inananın aklından zoru vardır. değil vukaşin, 70 bin kişilik bir orduyu (bkz: stefan duşan) gelse toplayamazdı. bahsedilen tarihe bakıldığında sırp imparatorluğu toprakları bölünmüş, merkezi idareden yoksun bir devlet haline gelmiş. babası gibi karizmatik ve güçlü bir karaktere sahip olamayan imparator uroş merkeziyeti sağlayamamış ve devletin lordların eline geçmesine karşı bir şey yapamamış.

  bu güçlü lordlardan ikisi olan vukaşin ve ugljeşa kardeşler, i. murad'ın anadolu'ya gittiği haberini alınca edirne'ye karşı bir saldırı yapmaya kalkışmışlar. çirmen'de kamp kurulmuş ve gece vakti osmanlı kuvvetleri tarafından kamp basılmış. (bkz: 3 kasım 2011 beşiktaş d. kiev maçındaki karambol)üne dönen kampta ortalık karışmış. ordunun bir kısmı kaçmış, bir kısmı osmanlı kuvvetleri tarafından öldürülmüş ve diğer bir kısmı ise kaçarken nehirde boğularak can vermiş.

  söylenene göre ki bu sayıları verenler savaştan yüz yıl sonra yazmış bu olanları, osmanlı kuvvetlerinin 800 kişiden ibaret olduğunu yazmışlar. sayının bu kadar düşük olduğunun sebebini ise i. murad'ın anadolu'da olması sebebiyle böyle olduğunu yazmışlar. aklınız alıyor mu, i. murad anadolu'ya gidiyor ve arkasında sadece lala şahin komutasında 800 asker bırakıyor?*

  bir diğer konu mrnjavceviç kardeşlerin topladığı ordu. 70.000-50.000 arası sayılar veriliyor, yukarıda da dediğim gibi imparatorluğu kuran duşan gelse bu kadar büyük bir orduyu muhtemelen o bile kuramazdı. bu dönemlerde nüfuslu ve denklerine göre zengin olan fransa krallığı bile bu derece büyük bir ordu toplayamıyordu. bunun yanında orduya başka bir sırp lordunun katıldığı kaynaklarda geçmiyor. esasen vukaşin ordusunu toplayıp zor durumda olan ittifakı durad balsiç'i nikola altomanoviç'e karşı desteklemeye gidiyordu. bu bahsettiğim kişilerse mrnjavceviçler gibi eski sırp imparatorluğu topraklarında hüküm süren sırp lordlarıydı. vukaşin işkodra'da iken kardeşinden bir haber aldı, osmanlı kuvvetlerinin büyük bir çoğunluğunun anadolu'ya geçtiği ve osmanlı'ya saldırılacak ise tam zamanı olduğunu öğrendi. bunun üzerine vukaşin, balsiç'i destekleme planından şimdilik vazgeçerek makedonya'ya geri döndü, kardeşi ugljeşa'nın destek birliklerini de yanına alarak edirne'nin yolunu tuttu ve büyük bir askeri hezimet aldı. kuzey lordlarından bir destek almadı, zaten altomanoviç ve lazar ile kavgalıydı. güney toprakları'na baksan simeon uroş orada kendini imparator ilan etmiş. zaten dediğim gibi sırp devletinde merkeziyet kalmamış o zamanlar. mrnjavceviç kardeşler, kendi çaplarında bir harekata girişmişler ve sonucu facia olmuş. muhtemelen topladıkları ordunun mevcudiyeti 5-8 bin civarındaydı ve osmanlı kuvvetlerinin mevcudiyeti daha da azdı.

  vukaşin kardeşlerin toprakları bu alanda o dönemde, o şartlarda 70 bin asker (14. yy iaşe problemleri, feodalizm, dönem nüfusu vs.) çıkartılabileceğini düşünüyorsanız, bırakalım da öyle düşünmeye devam edin.

  alttaki entry'e özel edit: aynen. kaynaklar öyle ifade ediyorsa yüzde yüz doğrudur. mesela heredot thermopylae muharebesi için pers ordusunun 2 milyon olduğunu söyler. dolayısıyla bu doğrudur.*
23 entry daha
hesabın var mı? giriş yap