16 entry daha
  • ilahi dinler öncesinden kalma bir inanış. yezidiler ölümden sonraki yaşama inanmamakla birlikte tanrının bu dünya üzerinde bir şekilde etkisi olduğuna inanır ve tanrının varlığının kutsallığından öte, bu dünyadaki yaşamlarını düzgün bir şekilde devam ettirebilmek için tanrıya tapar ve ona dua ederler.

    yezidilik'e göre tanrıyla birlikte bu tanrının iradesinden bağımsız hareket edebilen melekler vardır. asıl tanrı dünyadaki iyi olan şeyleri yaratandır, kötülüğü yaratan ise melek tavustur. bu inanca göre gerçek tanrı iyidir ve ondan sadece iyilik gelir. kendi varlığında herhangi bir şekilde kötülük taşımadığı için kötülük yapmaz, insana zararı dokunmaz. tavus ise kötülüğün, açlığın, kıtlığın kaynağıdır. bu kötülüklerden korunmak isteyen yezidi, kötü olana tapmak ve onun istediklerini gerçekleştirmek zorundadır. bu yüzden yezidiler kötüye tapar ve inançlarının bu kısmı nedeniyle sık sık satanistlerle karıştırılırlar.

    yezidilik içinde çok fazla mistik öğe barındıran ve ilahi dinler öncesi dönemden bir çok parça taşıyan bir inanış olması itibariyle ilgniçtir, incelenmelidir. türkiyede bu öğretiye inanan insanların sayısı oldukça azalmıştır.
46 entry daha
hesabın var mı? giriş yap