• kısaca devrel olarak bilinen ve yakın zamanda ortaya çıkmış yazılım sektörü alanı.

  yazılım şirketlerinin geliştirdiği ürünleri geliştirici odaklı (developer first) ve geliştirici etkili (developer plus) olarak ikiye ayırdığımızı varsayalım. (tabii ikisine de girmeyen alanlar var olabilir. yani bir ürün tamamen blackbox olabilir, bu durumda ne dev-first ne dev-plus oluyor.)

  geliştirici odaklı, yani geliştiriciler için geliştirilen ürünleri biliyoruz: github, gitlab, arduino, unity vs. yani bu şirketlerin son kullanıcısı yine yazılımcılar/geliştiriciler.

  geliştirici etkili yazılımlar ise son kullanıcısı geliştiriciler olmayan, fakat geliştiricilere sdk, api, vs sağlayan ürünler. bunlara örnek olarak shopify, apple, google, vs. verilebilir.

  devrel rolü bu iki şirket türü için farklılık göstermekte. geliştirici odaklı şirketlerde devrel rolü çok daha net ve tek odaklı iken geliştirici etkili şirketlerde bu rol biraz daha farklı odaklara sahip. fakat yine de çok aşırı farklı denemez.

  tabii bazı şirketlerin hem geliştirici odaklı hem de geliştirici etkili birden fazla ürünü var olabilir.

  developer odaklı yazılım ürünlerinde developer relations'un odaklandığı konular çok daha topluluk odaklı oluyor. çünkü aslında müşterileri aynı zamanda geliştiriciler de olduğu için devrel insanları hem ürünü tanıtma hem geribildirim toplama hem de topluluk oluşturma işlerini birlikte yürütüyorlar.

  developer etkili yazılım şirketlerinde ise developer relations başka alanlara da odaklanabiliyor.

  aşağıdaki odaklar genel olarak her türlü developer relations pozisyonunun sahip olabileceği (şirkete göre artırılıp azaltılabilir) odaklar.

  - şirkete yeni gelen geliştiricilerin içeriye hızlı adaptasyonu (onboarding)
  - geliştirici deneyimi (developer experience ya da devexp)
  - geliştirici araçları geliştirme (tooling)
  - açık kaynak (içeride kullanılan araçların toplulukla paylaşılması)
  - içerik yönetimi (kullanılan teknolojiler ve tecrübelerin dışarıyla paylaşılması, content management)
  - topluluk yönetimi (meetup, hackathon vs. ile içeride ve dışarıda yapılan işlerin topluluğunun oluşturulması)
  - geliştiriciyi içeride tutma (developer retention, özellikle son günlerde türkiye'deki yazılım firmalarının en zorlandığı konu)

  geliştirici odaklı ürünlerde bunlara ek olarak developer advocate alanı da mevcut. bu alan geliştirilen ürünün topluluğa tanıtımı ve geribildirim toplama sürecini de içeriyor. ambassador ya da evangelist adıyla da görebiliyoruz bu kişileri.

  tabii her alt başlık kendi içerisinde çok çetrefilli ve detaylı stratejiler içeriyor, bu nedenle şirketlerde developer relations ekipleri oluşmakta ve her alt uzmanlık için birden fazla kişi de işe alınabilmekte.

  bazı olabilecek alt alanlar da şöyle:
  - community manager, community builder
  - developer advocate, technical ambassador, evangelist
  - developer experience manager
  - open source manager,
  vs. neye odaklandığınıza göre title'lar oluşabilir, büyüyebilir ya da küçülebilir.
3 entry daha
hesabın var mı? giriş yap