45 entry daha
 • bir bölüm kişi "normal çalışma düzeyini" erkekleşme gibi algılayarak tepki göstermiş. sorun istihdam edilen ve düzgün bir hayat yaşayan ve çalışan kadınlar değil; bu, bir erkekleşme değil. sorun: toplumsal algının değiştirilmeye çalışılmasında ve bunu da tam olarak "çalışan kadın" imajı üzerinden gerçekleştirip tepki oluşturuyorlar.

  günümüzde devlet kurumları bile kadınlara avantaj sağlayarak onlara ihtiyacınız yok düşüncesinin reklamını yapmaktadır. örneğin kuzey ülkelerinde evlenme olmadan çocuk sahibi olunabilir. kadınlara da çocuk sahibi olmaları durumunda yardım yapılır. bütün batı ülkelerinde nafaka vardır. kadınlara pozitif haklar verilir. son dönemde şöyle düşünceler duymak da mümkün: "para kazanıyorsun, çocuk yapma hakkı, kürtaj hakkı da sana ait, o zaman neden bir erkeğe ihtiyaç duyasın? çocuğunu seçtiğin erkekten yap ve kendin büyüt."

  durumun toplumsal ve sosyolojik bir süreç olduğunu da anlamak lazım. unutmayın bireyleri değiştirmenin yolu toplumu değiştirmektir. bu nedenle de son 100 senede yükselen etkisini kaybedip süreci toplumsal cinsiyet rollerine devreden feminizmin de etkisi büyük. bu ideoloji maalesef hatalı şekilde kadın ve erkeğin her konuda eşit olduğunu bize dayattı, buna zorunda bıraktı. oysaki iş ve eğitim alanında fırsat eşitliği, hukuk alanında ise eşitlik olmalıdır, cinsel seçilim ve diğer alanlarda eşitlik yoktur. kadın ve erkek farklıdır.

  devamlı olarak kadının her yaşta erkeğe ulaşabileceği düşüncesi yayıldı. oysaki yapılan çalışmalardan erkeklerin genç kadınları güzelliğin bile üzerinde tercih ettiğini biliyoruz. örneğin şöyle bir makale mevcut. erkeklerin estetik operasyon sonucunda güzelleşen kadını fark edemese de gençliği içsel olarak feromonlar ile ayırt ettiği belirtilmiş. feminist düşünce ise biyolojiyi yok sayarak tamamen toplumsal olduğu yönündeki algıyı yıllarca güçlendirmeye çalıştı ve bunu kısmen de başardı. yani siz her yaşta değerli erkeklere ulaşabilirsiniz, artık estetik operasyonlar var. kariyerinize odaklanın, güçlü olun, çocuğu da kendiniz yetiştirebilirsiniz şeklinde bir propaganda yaparak erkeği denklemden çıkartmaya çalıştı. özetle buna erkekleşme diyoruz.

  burada feminist algılarda da bozulmalar mevcut. geçmişte de bahsetmiştim, feminist psikanalist karen horney'in freud'a karşı rahim hasedi ismiyle geliştirdiği bir teorisi vardır. buna göre erkekler kadınların dünyaya bebek getirme gücünü kıskanır ve bu nedenle devamlı çalışır, kazanır ve kadınla rekabet eder. yani kadınların bebek sahibi olabilme yeteneğini övmüştür. günümüzde ise bu düşünce dövülür oldu. yani anne olmanın sıradan olduğu, kutsallaştırılmaması gerektiği üzerine bir propaganda mevcut. kutsaldır değildir, bu ayrı konu fakat bunun aşırı şekilde gündeme gelmesi ve ikircikli davranılması rahatsız edici. düşünün hem bekar-anne olmaya özendirip, birçok avantaj sağlıyorsun hem de "kutsal" değildir propagandasını yapıyorsun.

  çoğu kadın da "erkek gibi olmaya" çalışarak ilerleyen yaşlarda maalesef mutsuzluk yaşıyor. anti-depresan kullanımında erkeklere oranla ciddi bir artış mevcut (ref). bunun en önemi nedenlerinden biri statü kazanmanın mutlu etmediğidir çünkü yüksek statü öncelikle erkeğin stratejisidir, bütün tarihsel süreçte de böyle olmuştur [ref]. yine eğitim ve statü kadınların daha nitelikleri erkekler seçmesine neden olur fakat bu erkeklerin oranı düşüktür. bir diğer çalışmadan kadınlarda artan statü ve eğitim nedeniyle boşanma oranlarının arttığını da biliyoruz (ref). bu arada kesinlikle madem uygun eş bulamıyorlar o zaman kadınlar çalışmasın, toplumda katkıları olmasın gibi bir şey savunmuyorum. prensibim her durumda "bırakınız yapsınlardır." sadece mesleki bir saptama yapıyorum ve kadın ile erkeğin stratejilerinin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. özetle sonuç şu: erkek kişisel olarak geliştiğinde birçok kadına ulaşırken, kadın için bu durum geçerli değildir çünkü tarafların cinsel stratejileri farklıdır. çoğu da içten içe bunu bilir. yani statünün değil de güzelliğin öneminin farkındadır. mesela estetik operasyon oranlarına bakıldığında estetik operasyon yaptıranların %87'isi kadındır (ref).

  değerli, kendini geliştirmiş kadınlar için durum böyleyken diğer tarafta süreç daha kötü... örneğin üniversiteye giden kadın oranı erkekleri geçmiş olsa da çoğunluğu katma değeri olmayan bir eğitim alıyorlar. yine 2020-2021'de ingiltere'de toplanan vergilerin %70'ni hala erkekler öderken, kadınlar sadece %30'unu ödüyor (ref). bu da katma değeri olmayan işlerde çalıştıklarını yatırımcı olmamaları nedeniyle de düşük vergi verdiklerini doğruluyor.

  bu propagandanın arkasında ayrıca mavi yaka işlerin azalması, endüstri 5.0 ve sonrasında ortaya çıkan hizmet sektörü ve sadece üst düzey beyaz yakaların istihdam edilmesi problemleri de mevcut. böylece erkeklere ve kas gücüne ihtiyaç yok algısını yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. evet hizmet sektöründe ciddi bir artış olduğu doğrudur, elimizdeki istatistiklerden biliyoruz fakat bu kas gücüne ve mavi yakaya ihtiyacımız yok demek değildir. hala mavi yaka işlere hala ihtiyaç var. elektrik hatları, inşaat, kanalizasyon, maden işlerinde erkekler çalışıyor ve kadınlar bu işleri tercih etmiyor. hizmet sektörü, beyaz yaka işlerde ise genelde kota yardımıyla kadınlar iş bulabiliyor, yani pozitif ayrımcılık var. örneğin bir iş veren 10 kişi alacaksa 5 erkek, 5 kadın ilanı veriyor ve belki 5 kadın diğer 5 erkekten kötü cv'e sahip olmasına rağmen sırf kadın oldukları için seçiliyorlar.

  elektrik-elektronik, fizik, bilgisayar, makine gibi alanlarda ezici şekilde erkekler eğitim alıyor ve çalışıyor. doktora oranları da benzer şekildedir (ref). son 10 senenin fen-bilim alanındaki nobel ödüllerinde de %80 oranında erkekler baskın. kuzey ülkelerinde bile toplumsal eşitliğe rağmen kadınlar çok etkin değil. tabiiki de aptal oldukları için yapmıyor değiller, sadece yapmak istemiyorlar. buradan da yıllardır dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinde sorunlar olduğunu görüyoruz. bana kızmayın, bunlar son 10-15 senede ortaya çıkan bulgular.

  debe edit.
140 entry daha
hesabın var mı? giriş yap