5 entry daha
  • corrigendum ve addendum'un aksine erratum'da bir "zorunluluk, kaçınılmazlık" anlamından bahsedemeyiz. zira erro, -are fiilinin supinum gövdesi olan erratum isimleşip cinssiz olarak "yapılmış hata" anlamını verir. hatanın kime ait olduğu belirsiz; misal yazar olan ben erratum'la hata yapmış olduğumu göstermiyorum, o "yapılmış hata" edilgen bir manayla ortalıkta sinsice salınır. corrigendum ve addendum ise hatanın ya da eklemenin kaçınılmazlığının bizzat yazara ait olduğunu gramerce ortaya koyar.
hesabın var mı? giriş yap