517 entry daha
 • (english version is below)

  basın açıklaması (http://www.sourtimes.org/…tuff/basin_aciklamasi.pdf):

  15 mayıs 2011 deklarasyonu

  temel hak ve özgürlükler engellenemez

  1. internet kullanıcılarının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı engellenemez.

  güvenli internet filtreleme uygulaması kaldırılmalıdır

  2. bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, 22.02.2011 gün ve 2011/dk-10/91 sayılı düzenleyici işlemi yasal dayanaktan yoksundur. yasal dayanağı olmayan işlem btk’ya yasalarda öngörülmeyen bir yetki vermektedir. aynı zamanda düzenleyici işlem anayasa ve uluslararası sözleşmelerle korunan temel hak ve özgürlükleri doğrudan kısıtlamaktadır. uluslararası kuruluşlar tarafından açık ve filtresiz internet erişimi temel bir insan hakkı olarak görülmeye başlanırken, filtreli internet türkiye’de “standartlaştırılmaya” çalışılmaktadır.

  3. btk başkanı’nın standart profilin mevcut profil olduğu, isteyenin filtrelemenin dışında kalabileceğine ilişkin açıklamaları doğru değildir. hali hazırda standart profil diye bir kavram olmadığı gibi filtreleme de söz konusu değildir. yeni gelen mekanizma ile filtreleme sistemi dışında kalmak mümkün olmayacaktır. yetkililer gerçekten samimi iseler filtreleme olmayan bir alternatifi internet kullanıcılarına sunmak zorundadırlar.

  4. filtreleme sistemi ile izleme yapılmayacağına dair açıklamalar da güven vermekten uzaktır. şüphesiz filtreleme sistemi ile her bir kullanıcının tek tek izleneceği iddia edilmemektedir. ancak herkes filtreleme sistemine tabi olduğunda potansiyel olarak tüm kullanıcıların idarenin uygun gördüğü zamanda izlenmesinin yolu açılmış olacaktır. devletin insanların evlerini izlemeye hakkı olmadığı gibi internetini de izlemeye hakkı olmamalıdır.

  5. 22 ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan btk filtreleme uygulaması kullanıcılar tarafından öngörülebilir değildir, keyfidir, ve yapısal olarak bir kontrol ve sansür mekanizmasıdır. filtreleme sistemi çerçevesindeki profillerden hangi sitelere erişim engelleneceği konusundaki kriterler kullanıcılara bildirilmemiştir. filtreleme listelerinin oluşturulması için tam yetki btk tarafından yine btk’ya verilmiştir. halihazırda uygulamada bulunan 5651 sayılı yasanın yol açtığı aşırı engellemenin ötesinde şimdi btk tamamen keyfi tercihlerle yüzbinlerce internet sitesini ulaşılamaz hale getirecektir. hukuka aykırı, ölçüsüz ve keyfi idari işlem demokratik hukuk devletinde kabul edilemez.

  6. türkiye’nin üyesi olmaya çalıştığı avrupa birliği, üyesi olduğu avrupa konseyi ve agit’e üye devletler içinde kullanılması zorunlu benzer bir devlet politikası bulunmamaktadır. avrupa konseyi bakanlar komitesi kamu otoritelerinin genel engelleme ya da filtreleme önlemleriyle, kamu bilgilerine erişimi ve internette sınır tanımayan diğer iletişimi kesintiye uğratmamaları gerektiğinin altını önemle çizmiştir, ve devletin ön denetimine dayalı bu ve benzeri uygulamalar kesinlikle kınanmalıdır ifadelerini kullanmıştır.

  7. daha önce erişim engelleme kararlarında olduğu gibi yetkililer hukuken gerekçelendiremedikleri kararlarını ilgisiz ülke örneklerini kullanarak meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. neden seçildiği anlaşılmayan bu ülke politikalarının aktarımında da kasıtlı saptırmalar yapılmaktadır. israrla başkalarının hayatlarına müdahale etme isteğinde bulunan idari yetkililerin meşruiyetlerini dünyadaki olumsuz örneklerde araması kabul edilemez.

  çocukların zararlı içerikten korunması için öngörülen devlet politikası yetişkinleri etkilememelidir

  8. gerek avrupa birliği gerekse türkiye’nin de üyesi olduğu avrupa komisyonu çocuklar gibi zarar görmesi mümkün grupları korumak için yasal önlemler almaktansa öz-denetim yollarına gidilmesini teşvik etmektedir. bu bağlamda, yine her iki örgüt de çocukların erişimi için uygun olmadığı düşünülen ve hukuka uygun içeriğe yetişkin kullanıcıların ulaşmasını engellemeyecek önlemler alınmasının önemini vurgulamıştır. bu nedenle, üye ülkeler ev ve okul bilgisayarları ile internet kafelerde filtre programlarının kullanılmasını teşvik etmeli ama devlet düzeyinde ülke çapında zorunlu filtreleme girişimlerinden her ihtimalde kaçınmalıdır. eğer filtre kullanımı aileler tarafından gerekli görülüyorsa, bu kullanım bireyler tarafından kendi kişisel bilgisayarları üzerinde gerçekleştirilmelidir.

  açık, şeffaf ve katılımcı politikalar geliştirilmelidir

  9. tib’in ısrarlı taleplere rağmen erişime engellenen sitelerle ilgili istatistikleri açıklamaması, idarenin şeffaflıktan uzak ve keyfi tercihleri politikasını belirleme konusunda ana yöntem olarak seçtiğini ortaya koymaktadır. hükümet, mevcut politikası ve uygulamaları yerine çocukları gerçekten zararlı internet içeriğinden korumak için yeni bir politikayı katılımcı bir şekilde geniş kamuoyu desteği (sivil toplum, akademi, ve özel sektör) ile geliştirmelidir. ancak bu yeni yapılanma, çoğunluğun ahlaki değerlerini diğerlerine dayatacağı bir çalışma olmamalıdır. bu açıdan, btk başkanı’nın filtreyi meşrulaştırmak için kullandığı “anadolu’nun ücra köşelerinden mütedeyyin insanların şikâyetini görmezden gelemeyiz” ifadesi kabul edilemez. idarenin tüm türkiye’ye anadolu’nun muhafazakar değerlerini dayatma gibi bir görevi ve yetkisi yoktur. internet düzenlemesine ilişkin yeni politika, ifade özgürlüğüne ve yetişkinlerin her türlü internet içeriğine erişim ve tüketim haklarına saygı temelinde geliştirilmelidir. bu ilkeleri içeren yeni politika, şeffaf, açık, katılımcı ve çoğulcu bir yöntemle belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  press release: (http://www.sourtimes.org/stuff/press_release.pdf):

  the declaration of may 15th, 2011

  fundamental rights and freedoms cannot be obstructed

  1. freedom of expression and right to access information of internet users cannot be obstructed.

  “safe internet” filtering regulations must be repealed

  2. the btk (it and communications institute) decision dated 02/22/2011 with number 2011/dk-10/91 lacks legal basis. the unjust decision gives btk a right which is not prescribed by law. the legal decision also limits basic rights and freedoms protected by the constitution and international treaties directly. while open and unfiltered internet access is being regarded as a basic human right by international institutions, in turkey filtered internet is about to become “the standard”.

  3. the comments made by the btk president claiming the “standard profile” is the current standard and anybody who opts-out will be left out of the filtering system are not correct. neither there is a notion called “the standard profile” nor an established filter mechanism currently. with the forthcoming mechanism it will not be possible to stay out of the filtering system. if the government officials are really sincere they have to provide an “unfiltered” alternative to internet users in turkey.

  4. the comments claiming that there will be no surveillance done with the new filtering system are hardly assuring. clearly it's not claimed that each and every user will be watched and monitored individually. however since every user will be part of the filtering system, it will open the door to allow the government to track any internet user at any time at will. as the state does not have the right to monitor it’s citizens' homes, they should not have the right to watch their internet either.

  5. the btk filtering system which will take effect on august 22nd, 2011 is unpredictable by the users, arbitrary, and essentially a control and censorship mechanism structurally. the criteria for filtering websites through the different profiles under the btk system is not disclosed to internet users. the full authority to build and maintain the filtering lists are handed to btk by btk itself. now btk will render hundreds of thousands of websites unreachable arbitrarily which is far beyond the current disproportional blocking caused by law no. 5651. illegitimate, disproportional and arbitrary administrative operations are unacceptable in a democratic country.

  6. neither the european union which turkey is trying to be a member of, nor the council of europe which turkey is currently a member of and none of the osce member states embrace any similar mandatory filtering systems. the committee of ministers for the council of europe strongly emphasized that public authorities must not obstruct access to public information or apply general blocking measures, and explicitly stated that such applications relying on state’s supervision shall be condemned.

  7. similar to previous blocking decisions, state officials are trying to use irrelevant countries as examples to legitimize their unjustified decisions. they are intentionally perversing the description of various state policies in their justifications. it is impossible to accept the state officials’ appeal to negative examples from across the globe to interfere with everybody’s lives in turkey.

  the provided state policies to protect children from harmful content must not affect adults

  8. both the european union, and the council of europe of which turkey is a member state advocates self-control mechanisms instead of legal precautions to protect vulnerable groups such as children. in this context, both organizations emphasize the importance of preventive measures to protect children which do not interfere with adult’s access to legitimate content. for that reason member states must encourage the use of filtering software in houses, school computers and internet cafes but must avoid employing mandatory nationwide filtering policies. if filter use is found appropriate by families, that should be usedon their own personal computers.

  open, transparent and participatory policies must be implemented

  9. despite the repetitive and pressive requests, tib’s (telecommunications directorate) avoidance from providing the official statistics regarding banned web sites belies the institutio’'s choice of using non-transparent and arbitrary decisions as the main method to outline and develop its policy. the government must implement a new policy to protect the children from harmful internet content in a participatory way by getting broad public support (ngos, academy, and private sector). however that reform must not be another initiative to impose the majority’s moral values. in this perspective the statement “we just cannot ignore the complaints from religious people from remote parts of turkey” stated the by btk president to justify the new process is unacceptable. the administration does not have the right or the authority to impose conservative values upon whole turkey. the new policy on internet regulation must be developed with respect to freedom of speech and adult citizen's right to consume and access any kind of legal internet content. the new policy containing these principles should be materialized with a transparent, open and participatory method.
607 entry daha
hesabın var mı? giriş yap