• (bkz: ethics)
  (bkz: etik)
  (bkz: ahlak)
 • karizma, güvenilirlik aristonun ikna kuramının üçtemel ögesinden biri (bkz: pathos)
  (bkz: logos)
 • (bkz: etos)
 • latince'de birlikte yaşama etiği
  (bkz: ethos kultur ve sanat dernegi)
 • eski yunancada uzun e* ile yazılan ethos (êthos) "hayvanların uğrak yeri; huy, alışkanlık; yüz ifadesi; tutum, kişilik" demek, kısa e* ile yazılan ethos "adet, alışkanlık" demek. sonuçta ikisi de "alışkın olmak" anlamındaki ethô fiilinden geliyor. êthos'un çoğulu êthê "davranış, adap", sıfatı êthikos da "yüksek ahlak örneği olan" demek. êthikos'un nötr çoğulu êthika "ahlak üstüne sözler, ahlak kitabı" demek ama bu sıfat "ustalık, beceri, bilgi" anlamındaki tekhnê'yi nitelerse, eski yunanda ahlakın bir tekhnê olup olacağı tartışmasından bağımsız olarak, tekhnê êthikê "ahlak bilgisi" anlamına gelir ki onu da sık sık êthikê* diye kısaltırlar. etik kısatılan bir şeydir ve latincede mos ve mores olur.
 • karakter; aliskanliga dayali yasam bicimi..

  "bir insanin ethosu onun daimonudur.." - herakleitos-
 • antik yunanlılar müziklerini teşkil eden modlardan her birinin insan ruhu üzerinde özel bir etkisi olduğuna inanırlarmış.
  bu inanışa göre sonradan müzikte diyatonik minör gam olarak adlandırılmış olan ipodorian modu, ethos bakımından azimli, gururlu, şen ve sade bir mod olarak kabul edilirdi. (bu vasıflar bugün bazı kimseler tarafından majör gama yakıştırılan vasıflardır.) yine ethos bakımından dorian modu mükemmel ve savaşta cesur olan bir yunan'a yakışan bir moddu. yunanlılarca milli bir mod olarak kabul edilen dorian gamı neşeye yabancı, zaaftan uzak, sert ve mağrur bir moddu.
  anayurt yunanlıları dorya modunu kendilerine almışlar ve zaaf ve şehvet telkin ettiğni düşündükleri modları da ege denizi'nin diğer yakasında (anadolu kıyılarında yaşayan) yunanlılara bırakmışlardı. örneğin phrygian modu, içkiye, heycan ve ihtirasa uygun düşen bir moddu. aristoteles bu makamı flüte benzetir, "ikisi de sarhoşluğu ve ihtirası ifade eder" dermiş..
  (bkz: modlar)
  (bkz: modal müzik)
  (bkz: #5458683)
 • satıştan elde ettiği karın %5 ini afrikada ki çocuklara temiz su ulaştırmak için ayıran amerikan içme suyu markası.
 • bir toplumun, kavmin, kültürün ya da çağın baskın ruhsal özelliği, mizacı ve tavrı. zeitgeist gibi bir şey.

  aristo nun kullandığı anlamıyla ise tiyatrodaki tip. yani karakteristik bir özelliğe sahip oyun karakteri. cimri, şımarık, bilgin gibi. bu tipolojilerin kullanılmasında yarar görür aristo. yani bunlar ile büyük insanlık dramasını daha iyi anlayabiliriz, genel ve hemen anlayabileceğimiz tiplerdir bunlar. insanların kişiliklerindeki bir yöne tekabül eder. karşıtı: pathos
hesabın var mı? giriş yap