• bir$eyin soylendigi gibi olma, hataya tolerans vermeme duzeyi. bazi bilimleri icin hesaplanilabilir oldugu du$unulen bir kavramdir.
  • sahibi olmak için emek gerektiren, edinilmesi zor olan bir karakter özelliği.
  • yaratabileceginiz en guzel olgu.
  • bir ölçme aracının hatadan arınıklık derecesidir. aynı şartlar altında yapılan tekrar ölçmeleriyle saptanabilir. pozitif bilimlerde hata 0 a yakın olsa da, psikoloji, sosyoloji gibi diğer bilim dallarında bu mümkün değildir. yine de bu bilim dallarında da bir ölçme aracının güvenirlik derecesi, kullanılabilirliğini saptamaktadır. bir istatistik terimi olarak, doğru yazımı güvenilirlik değil, güvenirliktir. alakalı olarak (bkz: geçerlik)
  • istatistiksel olarak güvenirlilik standart hatanın küçük olmasına baglıdır.örnek değeri anakütlenin ortalamasından ne kadar az sapıyorsa o kadar güvenilirdir.
  • (bkz: reliability)
  • kaliteyle ilgili bir terimdir, herhangi bir sistemin veya componentin bir t suresine kadar calismaya devam etme olasiligini belirtir.
  • bir birimin, belirlenen şartlar altında ve belirli bir zaman diliminde, istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir; aynı zamanda başarı ihtimalini veya başarı oranını gösteren güvenilirlik özelliği olarakta kullanılır.
  • eğitim bilimlerinde "ölçme ve değerlendirme" dersinin kavramlarından.

    geçerlilik kavramı ile beraber kullanılmaktadır. geçerlilik daha çok değerlendirme ile alakalı iken güvenirlirlik ölçme ile alakalıdır.
hesabın var mı? giriş yap