• anlık haz veren ve duygusal tatmin sağlayan gereksiz tüketim.
 • hedonik tüketim fikri ilk olarak hirschman ve holbrook’un 1982 yılında yayınladıkları makalelerinde ele alınmış ve tanımlanmıştır. yazarlara göre tüketiciler satın aldıkları ürünlerde yalnızca fiziksel fayda aramamakta, bunun yanında alışverişi bir zevk olarak görerek bu zevki tatmin etmek için alışveriş yapma eğilimi göstermektedirler

  hirchman ve holbrook hedonik tüketim ve tüketici arasındaki ilişkiyi 4 temel fikir üzerine kurmuşlardır.

  birincisi; tüketimde bireyin duygusal arzuları, faydacı güdülerin önüne geçmektedir.

  ikincisi; tüketiciler bir ürünü yalnızca sahip olduğu fiziksel özelliklere göre değil, öznel anlamlarına göre de değerlendirmektedirler.

  üçüncüsü, hedonik tüketim, gerçeğin hayali fikriyle ilişkilidir. bu durumda, hedonik tüketim tüketicinin gerçek olarak neleri kabul ettiği değil, gerçeklik olarak neleri arzu ettikleriyle bağlantılıdır.

  dördüncüsü, bazı tüketiciler duyusal ve duygusal uyarım arama, bazıları bilişsel bilgi arama, bazıları ise; her ikisini de arama eğilimindedirler

  hedonik tüketimin temel unsurları; duyular ve bireyin kendini tanımlaması için kullandığı özellikler ve bireye özel tercihlerdir. bireylerin ürünler hakkında birçok farklı algısı, düşünceleri, duyguları ve hayalleri vardır. bundan dolayı, hedonik tüketimde, tüketiciler ürünleri kullanırken duygusal hayallerini, fantezilerini ve duygusal arzularını ifade etmektedirler. ürünler nesnel özellikleriyle değil, özne olarak ifade ettikleri semboller ile ön plana çıkmaktadırlar. burada önemli olan, ürünün ne olduğu değil, tüketiciye ne sunduğudur.

  bireyin belli ürünleri elde etme isteği duyması hedonik tüketim kavramını tam olarak karşılamamaktadır; çünkü hedonik tüketimde önemli olan ürünlerin “nesnel varlıkları” değil, “öznel semboller” olarak var oluşlarıdır. burada; “ürünün ne olduğundan çok, neyi temsil ettiği yani imajı önemlidir”. ürünlerin sembolik anlamları hedonik tüketimde önemli bir yer tutmaktadır. tüketici bu ürünleri tüketirken önemli ölçüde zihinsel çaba sarf etmektedir. hedonizm, hazzın amaç haline geldiği en üst seviye olarak değerlendirilmektedir
hesabın var mı? giriş yap