• bir olguyu bir disiplinin tamamen açıklayamaması ya da aynı olguya yönelik farklı disiplinlerin farklı şeyleri söylemesine engel olmak ve disiplinler arası bir bütünlük sağlamak amacıyla birbirinden farklı disiplinlerin bir arada çalışması olayı.
hesabın var mı? giriş yap