• bir döngü vasıtası ile üzerinde dönülebilen elemanların oluşturduğu bir nesnedir.
  (bkz: python)
 • itrable, koleksiyonların iterator ile kullanılmasına olanak sağlayan bir sınıftır. koleksiyon ise bir grup elamanın tek bir nesne halinde sunulmasıdır. bir koleksiyon boş olacağı gibi birçok eleman da alabilir. dart programlama dilinde list, set ve map birer koleksiyondur ve aynı zamanda iterable'dır.

  uygulama geliştirme yaparken benzer içeriklere sahip elemanları gruplandırmak ve yönetmek isterseniz. bunun için programlama dillerinde en uygun seçenek dizileri kullanmaktır. ancak diziler kısıtlı bir kullanım sunduğu için tam olarak istediğinizi vermez. oluşturduğunuz bu elemanlar üzerinde daha esnek çalışabilmek için iterable nesnelere ihtiyaç duyarsınız.

  iterator, koleksiyon içindeki elemanlar arasında bağımsız gezebilme olanağı sağlar. böylelikle dizilerde normalde birkaç adımda yapmamız gereken işlemi iterator ile tek bir method ile yapabiliriz. örneğin; son elemanın değerini almak gibi.

  1. https://dart.dev/codelabs/iterables
  2. https://docs.microsoft.com/…de/concepts/collections
 • dart programlama dilindeki iterable üzerine düşünülecek bir veri türü aslında fonksiyonlarından ziyade veri türünü anlamak önemli
hesabın var mı? giriş yap