• tiroid bezinden salgılanan,görevi kandan kemiğe kalsiyum* geçişini düzenlemek olan,parathormonla tersinir olarak çalışan ve vücttaki kalsiyum ve fosforu düzenleyen hormon
  • iyi ki var dedirten hormon.
  • kandaki kalsiyum miktarini dusurucu etkiye sahiptir..
  • eğer kandaki ca seviyesi fazla yükselirse, tiroid bezi bunu salgılar.
  • osteoporoz hastalarına verilen hormonlardan bir tanesi sanırsam. bunu somondan üretiyorlarmış şimdi, insan kalsitoninin 20 katı daha etkiliymiş bilmem ne. görücez bakalım.
  • insanlarda kalsitonin'in dolaşımdaki seviyesi diğer türlere göre daha düşüktür. insanlarda, kalsitonin üretimindeki aşırı değişmeler bile kalsiyum ve fosfat metabolizmasını değişmez; kesin etkileri kalsitonin'in yokluğu veya aşırı üretimi ile ilişkilendirilebilir. örneğin tiroid medüller ca'da aşırı kalsitonin salgılanır ve hiperkalsemi meydana gelmez. ya da total tiroidektomili hastalarda kalsitonin replasmanı gerekmez. kalsitonin paget hastalığı ve osteoporoz'da kemik demireralizasyonunu baskılamak için ve malign hiperkalsemi tedavisinde kullanılması için yararlı bir farmakolojik ajan olmuştur.
  • pahalıdır . kemik rezorbsiyonunun inhibisyonunu yapar . vit d ve ca++ la birlikte alınmalıdır .
  • analjezik etkisi de vardır . vertebra kırığı olan , ciddi kemik ağrıları olan ileri yaş kadınlarda tercih ediliyor .
  • paget hastalığında da kullanılabilir.
  • kalsiyumu kandan kemiğe geçiren hormon.
hesabın var mı? giriş yap