• yunanca baş.
  • bilhassa paleologos hanedanı döneminde doğu roma vilayetlerinin başındaki kişilere verilmiş olan yarı resmî sıfat. zaten sözcüğün yunanca anlamı da bildiğiniz "kafa".

    konstantinopolis dışındaki kentlerin idari ve mali sorumluları olan bu vali diyebileceğimiz kişiler, ekseriyetle hanedana yakın aristokratlardan seçilirdi. şunu da ilave etmek gerekir ki bu makamdaki kişilerin herhangi bir askeri yükümlülüğü bulunmuyordu ve bu görev, kephale ile birlikte çalışıp yalnız şehirdeki garnizondan sorumlu olan kastrophylax'a aitti.

    15'inci yüzyıla geçilen dönemlerde "fakir thematası" denilebilecek* despotluk kavramı ortaya çıkıp bu despotlukların başına da hanedandan birileri atanmaya başlayınca, önemini yitiren bir makam halini almış ve yavaşça ortadan kalkmıştır.

    (bkz: kastrophylax/@ncpzbsn)
hesabın var mı? giriş yap