• bu eleman rivayete gore anadoluda patlak veren bissuru isyandan birini daha kanli bi sekilde sona erdirdikten sonra actigi kuyulara isyancilari kesip kesip atma emri vermis.tam o sirada bir atli arkasinda on onbir yaslarindaki cocuguyla ordan gecer imis.kuyucu emir vermis getirin onlari diye.askerlerde getirmis.sonra kuyucu sormus adama ne gecersin burdan diye adamda oranin koylusu oldugunu soylemis gercektende isyanciya benzer bir hali yokmus.fakat kuyucu yinede cocukla birlikte kafalarinin kesilip kuyuya atilmasini emretmis.cellat ben sucsuz bir cocugun kafasini kesemem diye yanasmamis bu ise.bu sefer murat pasa sirasiyla kapikulu askerlerinden ic oglanlardan orda kim varsa hepsine emretmis ama herkeste kesmemde kesmem demis.murat pasa bunun uzerine o zaman doksan yaslarindaymis ceketini cikarmis cocugu kendi elleriyle bogmus ve kuyuya atmis. sadist falanmis yani herif ama butun isyanlarida bastirmis o olmasaymis cokucekmis devlet falan filan iste
 • dedeleri ve dedesinin soyundan olan padişah ve sadrazamların yanı sıra kelle kesmeyi değil kuyuya atmayı tercih etmiştir. deli oldugu yolunda söylentiler vardır..köprülüler dönemi'nden sonra baş göstermiştir.
 • isyancilarin kellerini kuyulara attiran osmaniye adamı. istanbul ünversitesi edebiyat fakültesinin yanibasinda adina yaptirilmis bir medrese bulunur.
 • kendisi hırvat asıllı olup 38 yaşında müslüman olmuştur.
 • 1535 yilinda dogmustur. sarayda yetişmiştir. 1557 de mısır valisi mahmud paşa nın kethüdası olmustur. yemen savaşı ndaki büyük yararlıklarından ötürü, 1571 de yemen e beylerbeyi olarak atanmistir.. daha sonraki yıllarda, çeşitli sancaklarda beylik görevi üstlenmistir. üç kez diyarbakır valiliğine getirilmistir. iran seferinde esir düştükten sonra kaçıp istanbul'a gelmeyi basarmistir. bundan sonra kıbrıs, diyarbakır ve halep valiliklerinde bulunmustur.

  macaristan seferinden sonra da, sadrazamlik gorevine atanmistir. iran a karşı başarı kazanmis ve anadolu daki iç isyanları bastırmistir. iran ile barış görüşmelerinin devam ettiği bir sırada diyarbakır da vefat etmistir. bir söylentiye göre düşmanları tarafından zehirlenmistir. aynı zamanda koyu bir dindar olup, nakşibendi tarikatına bağlılığı ileri sürülür. istanbul'da veznecilerdeki türbesinde gömülüdür
 • "bu da sana kapak olsun" derken hatırlanması gereken paşadır. isyanları bastırırken ölüleri ve esirleri, kafalarını kestikten sonra kuyulara doldurması ile meşhur olmuştur. kafalar yakın bir şehrin girişine asılır yada hediye olarak istanbula gönderilirdi.

  her kuyuya isyanın, eşkiyanın önde gideni "kapak olarak" atılırdı.

  kuyucudan kaçıp kurtulmayı başaran "kapak olmaktan kurtuldu" diye anılırdı.
 • aslen hırvat olan kuyucu murat paşa, sırasıyla kethüda, sancak beyi ve ardından diyarbakır , anadolu ve rumeli beylerbeyliği ve 1606 yılında vezir-i azam olmuştur.katlettiği eşkiyayı kuyuya attırdığı için bu lakabı almıştır.
 • celali isyanları bahanesiyle, yoksul anadolu köylülerini katletmiş tarihi psikopat. sadece isyancıları veya taraftarlarını değil, bir şekilde onlara yardımı dokunan herkesi kılıçtan geçirmiştir.
 • kötüler geç ölür sözünü doğru kılarcasına 90 küsür yaşına kadar yaşamış ruh hastası sadrazam. o yaşlarda bile isyan bastırmaktaydı adam. isyan bahane aslında; asıl niyeti türk katletmekmiş .. pomaklardan gelen bir sırp olarak iyi yer edinmiştir kendisine. milleti boğazlayıp kuyuya atma hikayesinin yanı sıra, bir savaşta atının tökezleyip kuyuya düşmesi ve bunun sonucunda esir alınması gibi bir olayı da vardır. kim bilir belki o olaydan sonra kuyu takıntısı başlamıştır devletlümün..
 • osmanlı tarihinde ki tartışmalı simalardan birisidir. peçevi tarihinde kendisiyle ilgili olarak "bu ol vezir-i azamdır ki, memalik-i al-i osman-ı eşkiyadan temizlemiştir ve 500 yıl önce şeyh-i ekber hazretleri (muhyiddini arabi) kuyucu koca diye ona işaret ile kitabına yazmıştır. saltanatın namusunu korumakta, kesin kararlı idi. celali diye adı çıkan kimsenin cuhud, imana gelmez, merd-i mülhid, tövbekar olmaz dizesinin anlamına uygun olarak, ne imanına, ne müslümanlığına, ne de tövbesine kesinlikle güvenmezdi. ölümden gayrı bir araçla onun doğru yola getirilebileceğine inanmazdı!" denilmiştir
  hatta naima, kuyucu murat'ın çocuk öldürmesine tanık oluşunu şu şekilde anlatmaktadır: "... bir gün pişgah-ı otakta (otağın üstünde) iskemle üzerinde oturup harfolunan (kazılan) bi're (kuyuya) gelen adamları katlettirip doldurmağa meşgul idi. o sırada gördü, halk verasında (arkasında) bir atlı sipahi, bir sabiyi (çocuğu) kenduye redif edip (ardından getirme) geçup gide. paşa emreyledi varıp sabiyi at arkasından indirip huzuruna götürdüler. oğlancığa: - sen ne yerdensin? celali arasına neden düştün?, dedikte, sabi doğru söyleyip, - falan diyardanım, kıtlık sebebinden babam beni alıp bunlara katıldı. boğazımız tokluğuna yanlarınca gezerdik, dedi.
  - baban ne idi?, deyu sorıcak,
  - şeştar çalardı ve anınla doyunurdu. vezir-i azam murad paşa başını sallayarak acı acı güldü.
  - hay, celalileri şevke götürürdü, deyup, çocuğun katline işaret etti. işaret üzerine çocuğu cellatlara verdiler. fakat cellatlar;
  - bu sabi masumu nice öldürelim, deyu çekilip her biri bir tarafa gidip göz yumdu. murad paşa emrinin neden geciktiğini sordukta, cellatların çocuğu merhamet edip istinkaf ettiklerini bildirdiklerinde, paşa:
  - yeniçerilerden birisi öldürsün, deyü buyurdu. yeniçeri dilaverlerine teklif olduklarından onlar dahi, sabiye bakıp;
  - biz cellat mıyız? cellatlar bile merhamet etti. vezir kendi iç oğlanlarına emretti ki sabiyi öldüreler. anlar da ki huzurundan dağılı kabul etmediklerinden oğlancık meydanda kalıp onu öldürecek adam bulunmadıkta, ihtiyar vezir arkasından kürkünü bırakıp ve kalkıp sabiyi kendi eliyle alıp, kuyunun kenarına getürüp başını vurup boğazını sıkıp helak ve kendi eliyle kuyuya inkaa etti."
  aslen hırvat dönmesi olduğu söylenen bu paşanın vezir olduğu 4 yıl 7 aylık süre zarfında bazı tarihçilere göre 50000 bazılarına göre 150000 anadolu türkü katledilmiştir. isyancıda olsa bu derece zulme gönlüm razı gelmediğinden kendisini sevmem sevemem
hesabın var mı? giriş yap