• kur’an’da araplara ait üç putun “ismi” özellikle veriliyor.
  acaba neden?

  nüzul sırasına göre putların ismi ilk olarak necm suresinde geçiyor. yani 6 yıl boyunca putların ismi hiç geçmiyor. ilk olarak necm suresinde üç putun ismi verilerek şöyle deniliyor:
  “lât ve uzza’yı ve diğer üçüncüsü menat’ı gördünüz mü?” (necm; 53/19-20)

  sonra bunların aslında ne olduğuna geçiliyor. “onlar” deniyor , gerçekte “sizin ve atalarınız taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir.” (necm; 53/23) yine “onlar” deniyor “zanna ve nefeslerinin arzularına tabi oluyorlar” (necm; 53/23).

  kendi taktıkları bir takım isimler (esmâen semmeytumûhâ)…
  zan ve nefislerinin arzuları (tehve’l-enfüs) …

  demek ki “put” denilen şeyin insanın iç dünyasındaki kökü heva ve heves ve bunlar bir takım“isimler”den başka bir şey değil. insanlar o “isimlere” anlam yüklüyor ve perestij ederek yüceltiyorlar.

  o “isimlere” dokundurtmuyorlar ve etraflarında atomu parçalamaktan da zor önyargılar oluşturuyorlar. putları kırmak aslında bu “isimleri” alaşağı etmek ve etraflarında oluşturulan önyargıları kırmak demek oluyor.
  peki, madem putlar bir takım isimlerdir, taştan tahtadan yapılmış tasvirleri de nefislerin hevasının dışa vurmuş sembolleridir, dahası lât , uzza ve menat’ın tahtadan taştan yapılmış tasvir ve heykellerinin şu an yerinde yeller esmektedir, o halde bu “isimlerin” hala kur’an’da yer alıyor olmasının ve bizzat “isimlerin” anılmasının sebebi ne olabilir?

  bu putlar öyle bir şey olmalı ki hala yaşıyor, nefislerin hevasından kaynaklanıyor ve “isimlerinin”hala bir anlam ifade ediyor alması ve tapınç nesnesi haline getirilmiş olması lazım.
  hem de ne anlam ifade ediyor!
  hem de ne tapınç!
  bakın nasıl…

  “lât” kelimesi etimolojik olarak “ilah” kelimesinin bozulmuş hali ve mutlak otoriteyi ifade ediyor; el/elot/elat/lat/elohim/allot//ilah…
  eski çağlarda aramice/ibranice’ye kadar uzanan arapça’nın kök dillerinde kişiyi “içeriden yöneten şey”, “mutlak itaat /otorite” kaynağı anlamında yukarıdaki kelimeler kullanılmaktaydı.
  demek ki lât “isminin” bugünkü karşılığı “otorite” dediğimiz şeydir.

  “uzza” kelimesi bunu tamamlıyor. kur’an’da kullanılan “aziz” isminin daha değişik söylenişi. “güç” “kuvvet” anlamına geliyor: aziz/mu’ız/muaz/ızzet/muazzez…
  demek ki uzza isminin bugünkü karşılığı da “güç, kuvvet” dediğimiz şeydir.

  üçüncüleri olan diğer “menat” ise yine çok tanıdık: menna/mamon/money/many/menat/manat…
  o bildiğiniz “para” demek yani.
  çarlık rusyası’nın para birimi: “manat”
  bugünkü azarbaycan’ın, türkmenistan’ın hala para birimi; “manat”

  ***

  lât: otorite…
  uzza: güç…
  menat: para…

  şimdi ayeti yaşayan yorumu ile yeniden okuyalım:
  “otorite, güç ve üçüncüleri diğer para… bunlar sizin ve atalarınızın takdığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir… onlar gerçekte zanna ve nefislerinin isteklerine/arzularına tabi oluyorlar…”
  nefislerinin istek ve arzuları otorite, güç ve para arzuluyor. bunlara ulaşmak için, üçüne de perestij ediyorlar ve gözleri başka bir şey görmüyor, put gibi tapınç nesnesi haline getiriyorlar…
  otoriteyi, gücü ve parayı kendilerinde toplamak/biriktirmek istiyorlar. bunları elde etmek için girmedikleri kılık, atmadıkları takla kalmıyor. bunlar için savaşıyor, vuruşuyor, kan döküp fesat çıkarıyorlar…
  otorite: devlet, saltanat, taht, lider, ecdad, egemenlik, sınır, ulus…
  güç: silah, petrol, toprak, nüfus, nüfuz…
  para: sermaye, banka, altın, gümüş, dolar, euro…
  yeryüzünde kan döküp fesat çıkarmak bunlar için olmuyor mu?
  yaşadığımız çağa dikkat ediniz…
  otorite sevdasından emperyalizm doğmuş.
  güç tapıncından faşizm doğmuş.
  para hırsından kapitalizm doğmuş.
  insanlığın ezelî ve ebedî sorunu bu üçü; lât (otorite), uzza (güç/kuvvet) ve menat (para) başka bir şey değil.

  ne diyor kur’an bu üçüne karşı?:
  allah’tan başka otorite yoktur (la ilahe illallah)
  güç ve kuvvet yalnızca allah’a aittir (la havle ve la guvvete illa billah) ve üçüncüsü: mülk allah’ındır (lehu’l-mülk).
  şimdi anlaşıldı mı bunların “ismi” neden veriliyor kur’an’da.
  çünkü bunlar insanlıkta ölmeyen “isim”ler.
  yok olup gitmiş taşlar, tahtalar değil.
  bunlar yaşayan putlar: lât, uzza, menat…

  r.ihsan..
 • kuran'da da bahsi geçen, arap toplumundaki en popüler üç put.

  günümüzdeki karşılıkları güç para otoritedir.

  ihsan eliaçıkın konu ile ilgili tespitleri, günümüz hayatının ve insanlık tarihinin ağzının üstüne okkalı bir tokat niteliğindedir.
 • ihsan eliaçık'ın anakronizmin dibine vurduğu tespitleri kendini bağlıyor elbette. kelimelere yarattığı etimolojik geçmiş üstünden yorum yapmak, biraz fazla ömer çelakılcılık.

  bahsi geçen 3 put, allah'ın kızları olarak görülüp, tanrıçalaştırılmıştı. günümüzde hz. isa'nın getirildiği mertebe de (dışarıdan bakılacak olursa) buna denk bir süreçtir.

  bu putlar, insanın içinde duyduğu ve kudretinin yetmediği duyguların/isteklerin yansımasıdır.

  lat : kısmet-bereket tanrıçası.
  uzza : sevgi-aşk tanrıçası.
  menat : güç-intikam-kahır tanrıçası.

  bu üç puta da, altın üçgen diye adlandırılan göç yolunun üstündeki petra şehrinde tapılması, üçünün de antik yunan mitolojisinde bir tanrıçaya denk gelmesi, yunan mitolojisininden etkilenen arapların içinde hissettiği boşluktan doğan ihtiyaç olarak görülebilir.

  olayın dinsel yönüne gelmeden, nebatilerin yunan-roma kültüründen ne kadar etkilendiklerini anlayabiliriz. petra'daki yapıların hepsi, gözle görülür bir yunan-roma ekolüne sahiptir.

  sözlü edebiyatla doğan antik yunan mitolojisinin, yüzyıllar sonra elimizde kalan yazılı metinleri bile oldukça tatminkar bir durumdadır. bu ihtişam karşısında kendilerini o kültüre entegre eden nebatiler, hem kendi halkına hem de komşularına karşı üstünlüğü ellerinde tutmaktaydılar.

  gerek yapılarıyla, gerek yaşayışlarıyla ve gerekse tanrılarıyla ayrı bir kültürün belki de alt kültürü olan topluluğu cımbızlamak, bence oldukça saçma bir davranış biçimidir.

  menat : menna/mamon/money/many/menat/manat

  yok ya?
 • oyun dostu, büyükçe bir abimiz. saygımız sonsuz..
 • (bkz: şeytan ayetleri)

  --- spoiler ---

  onlar yüce turnalardır.
  --- spoiler ---
 • roma imparatorluğunun ipek yolu üzerinde ticaret eden kişilerin kendi ve eşya güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulan tapınaklar/mekkeler ve gelenlerin o bölgenin hakimiyeti kimlerde olduğunu anlaması ( sasaniler, roma veya vasallar ) için tapınakların içine yerleştirilmiş heykeller. her tapınağın bekçisi vardır anahtar bekçidedir ve ticaret yapmaya gelen kişileri ağırlamak ve eşyalarını tapınağa ( çalınmaması için ) koymakla yükümlüdür. sonrasında işler yüzlerce yıl sonra karışır ve “ el uzza - lat ve menat “ arapları bir araya getiren üç büyük put ( elif - lam - mim ) olur.
 • (bkz: #63592022)

  ilginctir, cagri filminde muhammed'i caydirmak icin ebu talib'e giden heyyette ebu sufyan soyle der:

  "we will give him position, authority, money..."

  "ona güc, otorite ve para veririz..."
 • abbasilere kadar dahi inanıla gelmiş arap cahiliyesi tanrıçalarıdır. abbasiler kur'an üzerinde detaylı düzenlemeler yaptıktan sonra bütün izler silinmiştir. tıpkı içkinin çok sonradan haram kılınması gibi bu inanç sistemindeki 3 tanrıça figürü yavaş yavaş islamdan çıkarıldı.
 • olmamış olayları varmış gibi kafasına göre entry giren yazar.
hesabın var mı? giriş yap