• temel olarak, gövde içerisine yerleştirilmiş bir manyetostriktif telden ve içerisinde mıknatıs ihtiva eden bir şamandıradan oluşmaktadır. şamandıra, cihazın gövdesi üzerinde dikey olarak hareket eden tek oynar parçadır. manyetostriktif telden geçirilen pulse akımı sırasında, tel etrafında manyetik alan oluşur. şamandıranın hareketi sırasında, şamandıranın manyetik alanının manyetostriktif telin etrafındaki manyetik alan ile etkileşimi sonucu, telde burulmadan kaynaklanan bir titreşim oluşur. şamandıranın pozisyonu, burulmadan kaynaklanan titreşimin sensöre ulaşmasına kadar geçen zaman ile belirlenir.
hesabın var mı? giriş yap