• (bkz: milet)
 • anadolu’da miletus şehrini kuran ve adını veren kahraman. apollon ile deione’nin oğlu. minos, onu kovunca anadolu’ya geldi ve miletus şehrini kurdu. menderes nehrinin kızı, kyane ile evlendi. ordan kaunos ve byblis adlarını taşıyan iki çocuğu oldu.
 • annesi deione(akakkallis), dedesi minostan korkup ormana bırakmasaydı, apollon cocugunu koruyup kurtlara emanet etmeseydi, cocuk kurt sutu emıp, kurtlar arasında yetişmeseydi, bir gun cobanlar tarafından bulunup insanlara alıştırılmasaydı, buyuyup delikanlı oldugunda dedecigi ondan suphelenmeseydı, kacmayacak ve mıletosu kurmayacaktı ve bızler de caesar 3 de bu verımsız resmedılmıs sehırle muhattab olmayacaktık.**
 • iyonya`nın en eski yerleşimlerinden birisine verilen ad.günümüzdeki adı milettir.demeter ve kore kültlerinin anadoludaki en önemli merkezlerinden birisidir.
 • aydın'ın balat köyü civarındaki ionia antik kenti. bildiğin bütün feylezofların, hatta komple felsefe'nin doğum yeri. hava, su, kaos üçgeninin ata-babalarının doğup büyüdüğü yer aynı zamanda.

  hava için; (bkz: anaksimenes)
  su için; (bkz: thales) ki muhterem tarihin ilk filozofudur.
  kaos için; (bkz: anaksimandros)
 • bilinenin aksine tıpkı ephesos ve smyrna gibi eski yunanca bir kent ismi değildir. batı anadolu'da hellen yerleşiminden çok daha önceye denk gelen, m.ö. 16. ve 14. yüzyıllara tarihlenen çivi yazılı hitit metinlerinde, hititçe "millavanda" olarak geçer. buna rağmen millavanda sözcüğü hititçe de değildir. bugün ulaşılan genel kabule göre millavanda, dolayısıyla milet ve miletos isimleri; anlamını çözemediğimiz luvice bir kelimedir ve kökleri m.ö. 3. binyıla dayanır.
 • aydın'ın didim ilçesinde yer alan iyonya antik kenti. miletos, anodolu'da su ana kadar bulunmus en büyük amfi tiyatroya ev sahipliği yapar.

  (bkz: thales)
 • didim'e yakın, felsefenin doğum yeri kabul edilen bu antik kent aynı zamanda ilk köle isyanlarından birine de evsahipliği yapmıştır. bertrand russell'ın da batı felsefesi tarihi'nde geçen bu ayaklanma sırasında köle sahiplerini ve ailelerini öldüren köleler yenildikleri zaman milet'in sokaklarında diri diri yakıldılar.
 • lampsakos, priapos onuruna gerçekleştirilen fallus tapınmalarından ötürü ün kazanmış bir miletos kolonisiymiş.

  (bkz: thales/@ibisile)
  (bkz: daimon/@ibisile)
 • müthiş bir şekilde haz aldığım bir mekan olmakla beraber son gidişimde insanların (maalesef ki bu kişiler kendi milletimizden) alan içerisindeki tarihi krematoryuma dışkıladıklarını gördüm. yani bildiğin sıçmışlar. nasıl bir zihin yapısıdır düşüncedir anlamak mümkün değil. sadece yazıklar olsun diyorum.
hesabın var mı? giriş yap