• hükümete, olağanüstü koşullarda fiyat saptama, özel işletmelere el koyma, zorunlu çalıştırma gibi araçlarla, ekonomiye doğrudan müdahale yetkisi veren 1940 yılı çıkışlı kanun
  • demokrat parti döneminde yeniden yürürlüğe konmuş ve karaborsanın canlanmasına neden olmuştur.
  • halen yüyürlükte olan 3780 sayılı kanun
  • devlet tarafından fazla mesai konulabiliyor. başka bir deyişle fazladan zorla çalıştırma.
  • olaganustu kosullarda devletin dogrudan ekonomiye mudahale etmesini saglayan kanun. ikinci dunya savasinda devlet karaborsayi onlemek amaciyla kurmustur. daha sonra bu kanun kapsaminda et ve balik kurumu ve petrol ofisi kurulmustur.
  • adnan menderes tarafından önce kaldırılan sonra yeniden yürürlüğe sokulan kanun.
  • savaş ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgili maden ve sanayi sahasında hangi malın ne miktar üretileceğine karar verme yetkisiyle hükûmete ekonomik hayatın her yönünü kontrol etme imkânı veriyordu.

    kanun, alınan kararlara bağlı olarak işçilere ücretli çalışma mecburiyeti getirmek, hafta tatilini iptal etmek, istismarcıları hapis ve sürgünle cezalandırmak gibi geniş yetkileri hükûmete vermekteydi.

    bunun yanı sıra tarım alanında da hangi ürünün nerede, ne miktarda ekileceği devlet tarafından belirlenebilecekti. devlet ekilmeyen ara¬zileri de işletmeye açmak yetkisine sahipti.
hesabın var mı? giriş yap