• mason olduğu kulak kulağa dolasır durur..
 • tanzimat fermanı'nı hazırlayarak hala devam etmekte olan modernleşme projesini somut olarak başlatmış sadrazam.defalarca sadrazamlık yapmış,defalarca azledilmiştir.
 • paris ve londra elçiliği de yapmış, koca ya da büyük lakaplı devlet adamı.
 • idris küçükömer, düzenin yabancılaşması'nda "ortanın solunun ilk paşası" der bu paşamızla ilgili olarak.
 • öldüğünde osmanlı devleti'nin en zengin ferdiydi. yalnızca osmanlı sınırları içindek mülk anlamında değil, paris ve londra borsalarındaki tahvil ve senetleri itibarıyla da... peki o servet ne oldu?
 • bir kulağı, hep ingiltere'den sipariş edilecek emirlerde olan sadrazam!
 • sultan abdülmecit devrinde sadrazamlık yapmıştır. ne 1. ne de 2. abdülhamit'le bir ilgisi yoktur.
 • osmanlı devleti ve ingiltere arasında imzalanan ticaret anlaşmasında büyük rol üstlenmiştir. ingiltere hayranıydı. osmanlı döneminin en çok rüşvet yiyen kişisiydi.
 • şinasi'nin paris dönüşü yazdığı bir kasidesinde (ki bu kasideler aklı övmek için yazaılmış kasideler gibidir adeta) reşit paşa'yı medeniyetin peygamberine benzetir:

  "acep midir medeniyet resulu dense sana”
 • osmanlı imparatorluğu'nda köle ticaretini yasaklayan, batılılaşmak başka bir deyişle modernleşmek adına çaba sarf eden bazılarınca anlaşılmamış aydın fikirli bir devlet adamı ve diplomattı.
hesabın var mı? giriş yap