• ilk edebî roman yazarı kabul edilen sanatçımız.
 • haci arif bey'in " olmaz ilac sine-i sad pareme " isimli bestesinin guftesinin de yazarıdır.
 • zamanında namı kemal adı altında anlatılan hafif meşrep fıkraların zamanla namık kemal olması sonucu halkımızca fıkra kahramanı olmuş şairimiz.
 • asıl adı mehmet kemal'dir. ona namık adını şair eşref paşa vermiştir.
 • (bkz: vatan sairi)
 • tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir.
  vatan şairi olarak tanınır. şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır.
  edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir. şiirlerinde “hürriyet,
  vatan, kanun, hak, adalet” kavramlarını işlemiştir. hürriyet kasidesi, vatan
  şarkısı ve vatan mersiyesi bu konuları içerir.
  namık kemal de eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller,
  kasideler yazmıştır.
  fakat o da sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir. ziya paşa’nın harabat’ına
  karşı tahrib-i harabat’ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur.
  şinasi’nin kurduğu tasvir-i efkâr’ı, şinasi paris’e kaçınca namık kemal
  çıkarmaya başladı. daha sonra kendisi de ziya paşa ile paris’e kaçarak orada
  hürriyet gazetesini çıkardı. istanbul'a döndükten sonra ibret gazetesini
  çıkardı.
  eserlerinde romantizmin etkisi görülür.
  tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.
 • "düşene gülen acıyandan çok bulunur." - namık kemal
 • bugün* ölümünün 115. yılı olan vatan şairi.
 • bütün ortaokul ve lise kitaplarındakı uzun gür saçlı ve de sakallı temsili resimlerine rağmen üstad aslında dazlak bir adamdır.muhtemelen kendisine kelliği yakıştıramamış bir illüstratör tarafından fırça darbesi veya photoshop marifetiyle o gür saç sakal eklenmiştir.genç denecek yaşta göç etmiştir diğer tarafa.
hesabın var mı? giriş yap