• nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen tck nun 504.maddesi aşağıdadır.bununla birlikte tcknun "mala karşı cürümler " bölümündeki 522,523,524 maddeleri de uygulanır.

  madde 504 - (değişik : 21/11/1990 - 3679/26 md)
  yukarıdaki maddede belirtilen dolandırıcılık suçu;
  1. banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir
  kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
  2. sigorta bedelini almak maksadıyla,
  3. posta, telgraf ve telefon işletmesinin haberleşme araçlarını veya banka
  veya kredi kurumlarını veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunu vasıta ola-
  rak kullanmak suretiyle,
  4. yurt dışında iş bulmak, ikamet izni veya vize almak bahanesiyle,
  5. bir kimseyi içinde bulunduğu tehlikeli veya zor durumdan kurtarmak
  bahanesiyle,
  6. bir kimseyi askerlikten tamamen veya kısmen kurtarmak bahanesiyle,
  7. kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına çalışan hayır kurum-
  larının zararına olarak,
  8. meslek ve görevlerini yaptıkları sırada avukatlar, dava vekilleri,
  vekiller veya kurum yöneticileri tarafından,
  işlenirse, faile iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve sağladığı haksız
  menfaatin iki misli kadar ağır para cezası verilir.
  suçun işlenmesinde yukarıda yazılı hallerden iki veya daha fazlası
  birleşirse hapis cezasının asgari haddi üç yıl ağır hapistir.

  edit : yeni tck.nın yürürlüğe girmesi ile bu madde hükümsüz kalmıştır.haziran 2005 tarihinden itibaren yeni tck.158.madde uygulanmaktadır
  madde aşağıdadır.
  nitelikli dolandiricilik

  madde 158 - (1) dolandırıcılık suçunun;

  a) dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

  b) kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

  c) kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

  d) kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

  e) kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

  f) bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

  g) basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

  h) tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

  i) serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

  j) banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

  k) sigorta bedelini almak maksadıyla,

  işlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (ek cümle: 29/06/2005-5377 s.k./19.mad) ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

  (2) kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
 • kanunda sayılan durumların oluşması halinde normal dolandırıcılık cürmünden daha fazla cezaya hükmedilir.
 • deniz feneri dernegi uyelerinin sanik olduklari mahkemeye konu baslik.
 • her duyduğumda aklıma o henry'nin dolandırıcılık öykülerini getiren hukuki terim. böyle aleni, aşağılıkça değil de sanki daha bir naif, daha bir mizahi, daha bir sülün osman tarzı. tabi işin aslı çok başkadır.
 • bu eylemi gerçekleştiren dolandırıcı öyle sıradan dolandırıcı değildir, niteliklidir, ustadır... nitelikli öyle bi sıfattırki, sonunda helal olsun demeyi gerektirir.
  cümle içinde de kullanayım tam olsun : helal olsun abi, ne nitelikli dolandırmışın öyle.*
 • (bkz: bankacılık)
  (bkz: borsa)
  (bkz: kapitalizm)
 • mük'kemmel bir örneğini 2 sene önce duyduğum ancak geçen hafta başıma gelmesiyle kolluk kuvvetlerimizin buna bir çözüm bulamadığını anladığım süper olay.

  adamın biri arıyor ve emniyetten arıyorum diyor. gördüğünüz gibi bayağı bir geniş kavram. emniyetten arıyorum. inci sözlük gibi amına koyim. "polis ceza yazdı, emniyet kemerinden yazıyorum" gibi. sonra bir isim söylüyor ve o'nu tanıyıp tanımadığınızı soruyorlar. tanımıyorum deyince, arada "savcılık, telefon dinleme, dolandırıcılık" gibi kelimeleri ihtiva eden ortaya karışık bir cümle söylüyorlar. siz de tırsıyorsunuz haliyle. kimsin? nesin? diyemeden dinliyorsunuz... o adamın sizin cep telefonu numaranızı kopyaladığını [evet, numarayı kopyalamış kartı değil asdkja] diğer tüm bilgilerinizin de [kredi kartı, internet şifresii vs.] onda olduğunu söylüyor. adam dolandırıcı değil polat alemdar amına koyim. sonra hesabınızda paranızın olup olmadığını soruyor. paranız varsa hemen çekip "emniyetin açtığı bir hesaba" yatırmanızı istiyor. yoksa kötü adamlar gelip paranızı alabilirmiş:(

  ve işin garip yanı bunu yiyen insanlar var. bunlardan biri de 2 sene önce duydum hatta şahit olduğum dediğim emekli öğretmen. öğretmen lan, bunu nasıl yer? yemiş adam korkudan. parayı yatırdığı hesap numarası banka tarafından polise bildirilmişti ama adamlar hala bu taktikle dolandırıcılık yaptıklarına göre bir işe yaramamış. polis amcalar bulamamış yani:(

  beni de aradılar yer miyim diye de yer mi anadolu çocuğu? ama benim gibi mükemmel bir insan bile "paranızı çekip hesabımıza yatırın"a kadar saf saf dinlemişse, çok para kaldırmıştır bunlar çok. fırsaturunu.com'dan alış-veriş yapanlara kızmayın yani. orospu çocuğu çok memlekette.
 • dolandırıcılık nitelikli suç olduğuna göre nitelikli suçun en niteliklisidir. şapka çıkartırsınız o derece.
 • yapılan bir ortaklıkta ortakları yanıltmak, kendi çıkarları doğrultusunda yalan beyan vermek, uydurma şeylerle ortaklık konusu olan şeyi sadece kendisi için kullanmaya çalışmak da bence nitelikli dolandırılıcıktır.

  küçük hesap yapan insan bana göre nitelikli dolandırıcıdır. o kadar.
hesabın var mı? giriş yap