• eros ramazotti ve ricky martin düeti:

  yalnız değiliz

  eros: e' la voglia di cambiare la realtà,
  gerçeği değiştirme isteğidir
  che mi fa sentire ancora vivo
  beni canlı tutan
  e cercherò tutti quelli come me
  ve benim gibi olan bütün insanları arayacağım
  che hanno ancora un sogno in più...un sogno in più
  hala bir tane daha rüyası olan... bir rüya (hayal) daha

  ricky: dentro un libro che nessuno ha scritto mai,
  kimsenin hiç yazmadığı bir kitabın içinde
  leggo le istruzione della vita,
  yaşamın talimatlarını okuyorum
  anche se so che poi non le seguirò,
  sonra onları izleyip izlemeyeceğimi bilmesem bile
  farò ciò che sento...
  hissettiğimi yapacağım

  rit.
  eros: oltre le distanze, noi non siamo soli
  mesafelerin ötesinde, yalnız değiliz
  figli della stessa umanità
  aynı insanlığın oğulları
  anime viaggianti in cerca di ideali,
  ideallerin peşinde gezen ruhlar
  il coraggio non ci mancherà
  cesaret eksikliğimiz yok

  supera i confini di qualunque ideologia,
  herhangi bir ideolojinin ötesine geçer
  l'emozione che ci unisce in una grande idea
  yüce bir düşünce için bizi birleştiren duygu
  un altro mondo possibile c'è
  bir başka dünya ihtimali var
  e lo cerco anch'io e lo voglio anch'io come te...
  ben de onu arıyorum ve senin gibi ben de onu istiyorum

  ricky: nelle pagine lasciate in bianco noi,
  beyaz (boş) bırakılmış sayfalarda
  diamo spazio a tutti i nostri sogni
  hayallerimizin tümüne yer veriyoruz
  eros: nessuno mai il futuro ruberà,
  kimse geleceği çalamayacak
  dalle nostre mani...
  ellerimizden

  oltre le distanze, noi non siamo soli
  mesafelerin ötesinde, yalnız değiliz
  senza più certezze e verità
  herhangi bir kesinlik ve gerçeklik olmaksızın
  anime confuse, cuori prigionieri
  karışmış ruhlar, tutsak kalpler
  con la stessa idea di libertà...libertà
  aynı özgürlük düşüncesi ile... özgürlük

  oltre le distanze, non siamo soli
  mesafelerin ötesinde yalnız değiliz
  l'incertezza non ci fermerà
  belirsizlik bizi durdurmayacak
  supera i confini, non conosce geografia l'emozione che ci unisce in una grande idea
  yüce bir düşünce için bizi birleştiren duygu coğrafya bilmez, sınırların ötesine geçer
  oltre le distanze noi non siamo soli, sempre in cerca della verità
  mesafelerin ötesinde, yalnız değiliz, daima gerçeği arıyoruz
  anime viaggianti, cuori prigionieri, con la stessa idea di libertà
  gezintide ruhlar, tutsak kalpler, aynı özgürlük düşüncesi ile
  un altro mondo possibile c'è e lo sto cercando insieme a te
  bir başka dünya ihtimali var, seninle birlikte onu arayacağız
  anch'io con te
  seninle ben de
  insieme a me
  benimle birlikte
  e tu con me...
  ve benimle sen..
hesabın var mı? giriş yap