• kpss eğitim bilimleri sınavının en göz korkutan bölümü.
  mod,medyan,standart sapma hesaplamaları gibi işlemler matematikten anlamayan öğretmen adaylarının gözünü korkutmaktadır.
  geçerlilik ve güvenilirlik en önemli iki kavram olarak ortaya çıkar ölçme ve değerlendirme sürecinde ve genel prosedür hep bu iki kavramı maksimum düzeyde sağlamayı amaçlar.
 • pedagojik formasyon alanların almak zorunda olduğu ders, ki en belalılarından biridir, kendisi aslında istatistik dersidir, sayısal konuları boldur, özellikle lisede sözel ve dil bölümlerini seçen insancıkların yıllar sonra matematiğe korelasyon gibi bir terimle girmesi insanı dumura uğratabilecek nitelikte bir olaydır.
 • pedagojik formasyon egitiminin (ve dolayisiyla kpss'nin de) en zorlu derslerinden biri.

  bir hafta boyunca ve ozellikle bugun sabahtan bu saate kadar bununla bogustum.
  ama ne mutlu ki mehmet osman kurtkan kapıcıoğlu gibi hocalarimiz var bu ulkede.
 • "ölçme ve değerlendirme subjektiftir"den başka hiç bir şey anlamadığım berbat bir ders. yahu madem subjektif o zaman bizlere neden eziyet ediyorsunuz. sonra öğrencilere ölçme değerlendirme uygulayıp onlara neden eziyet ediyorsunuz off...
 • çok ciddi bir alandır. eğitim fakültelerinde sadece bir dönem alınan, umursanmayan, geçiştirilen, kolay atlatılan bir derse dönüştürülür. sistemin ana hatlarından birini teşkil ettiği halde, yarım yamalak öğrenilmiş ve hafife alınmış olmasından sağlıksız analizlerin sonucundan medet uman zihniyeti körüklemektedir. 'bilme'yi arka plana iter, diplomayı hedef gösterir.

  evet, tahsilli insan sayısı gün geçtikçe artıyor. ama okuldaki başarıyı hayata geçiremeyenlerin sayısına paralel olarak... eğitim bilimcilerin takkeyi önlerine koyup düşünmesi gerekir. çünkü, kişinin kendi hassasiyetine terkedilmiş 'bilme' isteği, bilinçsiz değerlendirmelere de terk edilmiş durumda. eğitim bir bilim ise 'ciddiyetsiz', 'ehliyetsiz' eğitimcileri eleyicisi olmayı başarabilmeli. eğitim bilinmeyeni bildirmekle beraber, bilinen yanlışların da düzeltilmesi içindir.
 • öss de biyoloji kpss de ölçme ve değerlendirme aynı katagorideki derslerdir. yaparsan çok iyi olur yapamassan çok kötü. yaparsan 10 (yazıyla on) adım ileri gidersin yapamazsan(yapmassan demiyorum) 100 adımgeriye götürür.
  (bkz: 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi)
 • bu derste gördüklerini uygulayabilen öğretmenler en çok öğrencilerini sevindirir. saçma sapan çeldiriciler koyup bileni yanıltmaz, değerlendirilmesi objektif olan yöntemleri tercih eder, hoca bana taktı durumu ortadan kalkar. sonuçta kazanan öğrenci olur da uygulayabilene pek rastlamadım maalesef.
 • bir öğretmenin işini düzgün yapabilmesi ve bu işten düzgün sonuçlar çıkarabilmesi için gerekli olan bir pedagojik öğretiler bütünü. ölçme ve değerlendirme sağlıklı yapılamazsa oluşturulan öğretim sürecinin hiçbir nihai amacı gözden geçirilemez, bu süreç sağlıklı bir biçimde sürdürülemez.

  kpss sınavlarında da aday öğretmenlerin en çok gözlerini korkutan derslerden biri olarak gözükse de aslında sınav için değil meslek için öğrenilmesi, ezberlenmek yerine öğretmenliğin bir silahı olarak kullanılmaya hazır bekletilmesi gerekir.

  ölçme ile ilgili belli başlı kavramları basitçe açıklamak gerekirse: (bunu gıcık hocaların detay vermeyip kafanızı karştırabilmesine istinaden yapıyorum*)

  ölçme: bir şeyin var olup olmadığını ve eğer mevcutsa miktarını belirlemeye,
  değerlendirme: belirlenen miktara göre karar vermeye,
  ölçek: miktarımızı belirlemek adına kullanacağımız araca,
  ölçüt: değerlendirmemizi yaparken gözeteceğimiz kurallara denir.

  örneğin: sen aptalsın bir değerlendirme ise,
  burada;
  iq testi --> ölçek
  iq = 50 --> ölçme
  iq < 70 = aptal --> ölçüt'tür.

  ölçme, eğitimdeki girdi+süreç+çıktı toplamının her aşamasında var olan bir gereksinimdir.

  girdi kısmına uygulananına tanılayıcı (descriptive)
  süreç dahilinde uygulananına biçimlendirici (formative) (bu ölçme eksikliklerin giderilebileceği aşamadır) (örn; alıştırmalar, quiz'ler)
  çıktı esnasında uygulananına düzey belirleyici (summative) (bu aşamada eksiklikler değiştirilemez) (örn; sınavlar, öss sınavı)

  -------

  ölçmeyle alakalı bir diğer önemli kavram ise değişkenlerdir.

  değişken, ölçümden ölçüme fark gösterebilen değerlere verilen addır.

  değişkenlerimiz nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır;

  nitel değişken, sayıyla belirlenemeyen ölçümünün sonucu bir özellik bildiren değişkenler. (zeka, din, ırk, dil vs. gibi) (örneklerin bazılarının sayılabilir olması onların bir özellik olduğu gerçeğini değiştirmez, buraya dikkat edelim)

  nicel değişken, sayıyla ifade edilebilen ölçümlerdeki verilerdir; kendi içinde ikiye ayrılır:
  sürekli nicel değişkenler: ölçülen iki nokta arasında sonsuz değer alabilen, yaptığımız ölçümün hassasiyeti arttıkça sonucu değişik ve daha detaylı elde edilebilendir. (örn; boyu metreyle de milimetreyle de ölçebilirsiniz.)
  süreksiz nicel değişkenler: kesin değerlerdir. (örn; sınıf mevcudu)

  değişkenlerin bir diğer özelliği bağımlı ya da bağımsız olmalarıdır. en basit haliyle söylemek gerekirse:
  bağımsız değişken ölçüm sonucunu etkileyen,
  bağımlı değişken sonuçtan etkilenendir.

  ------

  ölçme işlemi doğrudan ve dolaylı ve türetilmiş olmak üzere üç yolla yapılır;
  doğrudan ölçme, beş duyu organımızla yapabildiğimizdir.
  dolaylı ölçme ise ölçeğin özelliği ile ölçmeye çalıştığımız şeyin özelliği ayrıyken başvurduğumuz yöntemdir. (örn; terazide bir kefeye kiloluk ağırlıkları, bir kefeye tartılacakları koyarak ağırlık birimi ölçmek)
  türetilmiş ölçmede birden fazla ölçme uygulanıp sonuçları ışığında yeni bir ölçme sonucu doğar. (örn; hız kavramı birim zamanda katedilen mesafe sonucu ortaya çıkan bir türetilmiş ölçmedir.)

  ------

  ölçmede birim: bir ölçme aracını oluşturan en küçük parçacıktır. (örn; hava sıcaklığı ölçümündeki her 1 derece 1 birimdir)

  *ölçme işlemlerinde birim kullanarak ölçümlerin standartlaşmasını sağlarız.

  birimin üç özelliği bulunur:

  eşitlik: birimin herkes tarafından aynı algılanması
  genellik: her yerde aynı amaç için aynı birimin kullanılması
  kullanışlılık: bir ölçüm için en uygun birim ne ise onun kullanılması

  birimlerin de iki çeşidi vardır:

  doğal birim: ölçme sonuçlarında fiziksel, somut olarak gözlemlenebilendir. (sınıfta kaç kişi var diye sorulduğunda 15, 20 vs. gibi cevaplar verilir; 15 tane kişi var denmez. burada kişi ve tane doğal birimdir, sonucu belirtirken kullanılmasa da olur.)
  yapay birim: insan tarafından yapılmış ve tanımlanmış birimlerdir. (metre, saat vb.)

  ------

  ölçeklerimiz de çeşitlere ayrılır; bunlar:

  sınıflama: gruplama ölçekleridir. (afrikalı ile çekik gözlü ayrımı gibi) azlık-çokluk bildirmez.
  sıralama: sahip olunan özelliğe göre bir sıraya koymaya yarayan ölçeklerdir. (örn; boy sırası)
  eşit aralıklı: adı üzerinde ölçme birimleri arasında sabit aralık olduğunda kullanılır. bu ölçümün sonucu ''0'' noktasında veya negatif de olabilir. ( örn; hava 5° ya da -5°) (üstteki sıralama ölçeğinde de boy ölçümü sabit birimle yapılır fakat boyuna göre sıralananların arasında sabir bir birim yoktur.)
  oranlı: bu ölçmede de ''0'' noktası vardır fakat aranılan özelliğin o noktada bulunma ihtimali yoktur, aranmaz. (bir insan ''0'' yaşında olamaz)

  ------

  ölçmede hata: gerçek ile gözlenen/ölçülen arasındaki farktır.
  hatalar üçe ayrılır;

  sabit: her ölçümde hata miktarı aynı ise
  sistematik: ölçülen değerin bir özelliğinden kaynaklanıyorsa
  tesadüfi: ne sıklıkla ne miktarda oluşacağı bilinmiyorsa

  -------

  bir ölçme ve değerlendirme dersimizin daha sonuna geldik.*

  not: gün gelir devran döner bu entry düzenlenip yeni şeyler eklenebilir. şimdilik başlangıç ve genel kavrayış için belli başlı unsurlardan bahsedilmiştir, muhakkak eksikler olabilir. işbu teşebbüs nedir, ne değildir, öğretmenlerimiz sınavları, öğretimi (normalde) nelere dayanarak yapıyor/yapmalıdır'a örnek ve öğretmen adaylarına, meraklılara bir kaynak olarak oluşturulmuştur.*
 • olcme, degerlendirmenin bir ogesidir.
  1. (bkz: ölçme)
  2. (bkz: değerlendirme)
 • bu derse dair sözlükçülerin yardımına ihtiyaç duyduğum göz korkutan bir ders.
hesabın var mı? giriş yap