• it. şiir, şiirsellik.

  riccardo cocciante şarkısı:

  poesia poesia
  şiir, şiir
  sembra che non ci sia
  gibi sanki, değil mi
  poi ritorni per caso
  sonra duruma geri dönersin
  a quand'eri bambina
  küçük bir kızken
  e tu
  ve sen
  tu correvi cantando
  şarkı söyleyerek koşardın
  sorridevi per niente
  gülümserdin hiç bir şey yokken
  e potevi volare
  ve uçabilirdin
  e tutto questo era poesia.
  herşey şiirseldi.

  poesia poesia
  sembra che non ci sia
  şiir gibi değil mi
  poi ti prende la mano
  sonra elini alır
  e ti porta lontano
  ve seni alır götürür
  con lui
  onunla
  e non sei più bambina
  artık bir kız çocuğu değilsin
  non sorridi per niente
  hiç birşeye gülmüyorsun
  scopri di essere donna
  kadın olmayı keşfediyorsun
  e tutto questo è poesia.
  ve herşey şiirsel.

  poesia poesia
  sembra che non ci sia
  şiir gibi değil mi
  poi ti svegli una notte
  sonra bir gece uyanırsın
  e vorresti parlare
  ve konuşmak istersin
  con lui.
  onunla
  ti dovresti spiegare
  kendini anlatmak istersin
  e non sai cosa dire
  ve nasıl diyeceğini bilemezsin
  che è finito l'amore
  aşkın bittiğini
  ma in fondo anche questo
  fakat bu bile derinlerde
  è poesia
  şiirdir.
hesabın var mı? giriş yap