• cogunluk tarafindan begenilen.
 • pop kulturunun dogus noktasi olan kelime. herhalde en uzun suren akimlardan biri oldu.
 • (bkz: popular)
 • yardiray at isimlerinde son nokta... saka gibi bir ingiliz safkan.
 • (bkz: popularite)
 • yavşayan kız sayısının yavşanan kız sayısına oranının birden büyük olma durumu*.
 • uygarlığın ve toplumun gelişmelerinin sonucunda, fiziksel özelliklerin zihinsel niteliklerden yaşamı kolaylaştırma açısından ele alındıklarında çokça geriye düşmelerinin bir sonucu olarak önem kazanan durumlardan biridir popüler olmak. ilgi görme, sevilme, onaylanma, toplumda önemli bir yere sahip olmanın kısaca söylenme şeklidir.
  toplumun bastırdığı, ancak bastırmayanlara imrenerek prim verdiği saldırganlık ve bunun cinsellikle birleşerek oluşturduğu dolaylı izdüşümlerinin kişilerde maddeleşip popülerlik nedeni olması, bu özellikleri taşıyan insanların kıyasıya eleştirilmelerini beraberinde getirir. bazen popüler diye betimlediğimiz insanların örnek teşkil eden yönleri, karakterlerini örnek alanlara kattıkları eksilerin yanında görece olarak az kaldıklarından, bu sözde örnekler toplum tarafından zamanla sindirilir, ya da bir kısım tarafından kötülenir.
  figüran, en iyi yardımcı erkek/kadın oyuncu olmayı kendine yediremeyenlerin, “algımın merkezi bensem, dünya ise benim çevremden ibaret ise kendi hikayemde başrol oyuncusu olmalıyım” şeklinde düşünenlerin, kendilerine ait olmadığı sürece karşı tavır aldıkları bir sıfattır popülerlik. bu tür insanların karşı çıktıkları, aslında toplumun popüler nesnelerini o noktalara getirmiş olan özellikler değil, o nesnelerin bir şekilde kendilerinden bağımsız olmaları, aynı kulvarda bulunuyorlarsa eğer, popüler olma yolunda önlerini tıkamalarıdır. kendilerini yüceltmek adına eleştirel üslup yerine saldırıyı seçme şekillerinden, açıkça “şurası kötü” demek yerine tümden yerin dibine batırma yolunu seçmelerinden bu insanları ayırt edebiliriz.
  bazen de toplum idollerini yargılamadan, değerlendirmeden tümden kabul eden kesimlere karşı bir tavırdır bu yerin dibine batırma ayinleri. etkili olmaları, bazı bazı güldürmeleri, “vurun kahpeye” şeklinde taraftar toplamaları , bu karşı akımları da aslında popülerlik yolunda bir yerlere taşıyan adımlardan başka bir şey değildir. toplum örnekleri sever, ancak bu örneklerin hareket halinde olanlarını, değişenlerini, kendi değişmezleriyle çelişebilme riskini taşımalarını nefretle karşılar. bu noktalarda toplum, popüler olanın törpülenmişini, hatta törpünün ta kendisini yeni popüler nesne olarak seçebilir. sözlük dahil bir dolu protest tavırdaki platformun zamanla daha bir tanınması bu şekilde açıklayabiliriz. ve şunu da ekleyebiliriz: bir nesnenin popülerliğini sürdürebilmesi için, kendi karşıtı olan akımları da bünyesinde barındırması gereklidir. sürekli imaj değişikliğine giden pop ilahları, dinamikliğini muhafaza eden tartışma, görüşme platformları buna en güzel örneklerdir.
  törpü demişken, bunun üzerine biraz daha bir şeyler söylemek gerekir. bu yazıdan şu ana kadar çıkarmanız gereken sonuç, popüler nesnelerin kötü yönlerinin olabileceği, ancak her popüler olan şeyin kötü olmayacağı idi. ne yazık ki özellikle sözlükte ayarsızca, umarsızca ayar içeren, cin olmadan adam çarpanlar, kendini törpü sananlar tarafından yapılmış, isimsiz olmanın verdiği dokunulmazlık ve rahatlıktan kaynaklanan bir edepsizlikle bir kusmuktan daha az estetik şekilde yapılmış olan bazı(bazı, bazı dedim) eleştiri demeye dilimin varmadığı kötülemeler, karalamalar bu söylenilenle çelişiyor. en düzgün olarak nitelendirebileceğimiz gruplar, sanatçıların altında bile “acaba en fazla zararı nasıl veririm” tarzında yazılmış birkaç tane entry bulmak buranın olmazsa olmazlarından olmuş.
  “biz sanatçının ünü kontrol altında tutulmuş olanını severiz” diyenlere alaycı bir selam ederek harun tekinin (bkz: #3551136)belirttiği düşünceye bazen katılmadan edemediğimi belirtmeden geçemiyorum.
hesabın var mı? giriş yap