• italyanca'da şimdiki zaman/present tense.
  aslında türkçe'deki karşılığı hem geniş zaman hem de şimdiki zamandır.
  kullanıldığı yerler:

  - o anda gerçekleşmekte olan bir durumu anlatırken:

  giovanna parla con maria. giovanna maria ile konuşuyor.

  - düzenli olarak gerçekleşen durumları veya alışkanlıkları anlatırken:

  mio fratello gioca al pallone ogni giorno. erkek kardeşim her gün futbol oynar.

  - yakın gelecekte gerçekleşecek bir durumu anlatmak için:

  maria arriva con l'aereo questa sera. maria bu akşam uçakla gelecek.

  - hala devam eden bir durumun ne kadardır sürdüğünü anlatmak için:

  aspetto l'autobus da dieci minuti. on dakikadan beri otobüs bekliyorum.

  - daima süregelen bir durumu anlatmak için:

  il papa vive a roma, in vaticano. papa roma'da yaşar, vatican'da.

  - (gelecek zaman yerine) yakın zamanda gerçekleşecek eylemleri, talimatları, emirleri ifade etmek için:

  che cosa faccio adesso? şimdi ne yapacağım?

  chiamo piu tardi. seni sonra arayacağım.

  sonu -are ile biten fiillerin çekimi:

  parl-are / konuşmak

  io parl - o
  tu parl - i
  lui/lei parl - a
  noi parl - iamo
  voi parl - ate
  loro parl- ano

  io parlo molto. ben çok konuşurum.
  tu parli con maria. sen maria ile konuşuyorsun.

  abitare (yaşamak/ikamet etmek), amare (sevmek), arrivare (varmak), ascoltare (dinlemek), ballare (dansetmek), studiare (çalışmak- study), lavorare (çalışmak-work) gibi sonu -are ile biten fiiller parlare gibi çekilirler.

  sonu -ere ile biten fiillerin çekimi:

  ved - ere / görmek

  io ved - o
  tu ved - i
  lui/lei ved - e
  noi ved - iamo
  voi ved - ete
  loro ved - ono

  apprendere (öğrenmek), vivere (yaşamak), vendere (satmak), credere (inanmak), leggere (okumak) gibi sonu -ere ile biten fiiller vedere gibi çekilirler.

  sonu -ire ile biten fiillerin çekimi:

  sent-ire / duymak

  io sent -o
  tu sent -i
  lui/lei sent- e
  noi sent - iamo
  voi sent - ite
  loro sent - ono

  aprire (açmak), dormire (uyumak), partire (ayrılmak), offrire (sunmak) gibi sonu -ire ile biten fiiller sentire gibi çekilirler.

  cümleyi olumsuz yapmak için fiilin önüne "non" getirilir.

  parlano l'italiano? no, non parlano l'italiano.
  onlar italyanca konuşuyorlar mı? hayır, italyanca konuşmuyorlar.

  (bkz: http://www.sourberry.org/programlar/119)
hesabın var mı? giriş yap