• aminoasitlerin belirli bir dna koduna göre dizi dizi dizilmesi.
  (bkz: kodon)
  (bkz: antikodon)
  (bkz: translasyon)
 • okaryotik hucrelerdeki sentezde glikolizasyon mekanizmasinin da gorev aldigi proses
 • the end is the beginning is the end varsayiminin deneysel ortamlarda gozlenebilen hali.
 • dna'daki protein şifresinin m-rna olarak sitoplazmaya taşınması ve bu şifrenin ribozomlarda protein şeklinde kodlanması. yani yazılım ve çeviri denebilecek aşamalardan oluşur.
 • rekombinant dna teknolojisi ile istediginiz proteinin genini e.coli gibi host organizmalarin (genelde bakteri) plasmidine yerlestirerek yapabileceginiz eylem.
 • seni anlıyor ve amino asitlerime parçalanıyorum.

  güzel konu güzel yazı

  bir de animasyon ile taçlandıralım

  3 dakikanız varsa mutlaka izleyin

  hücre içi yaşam
 • prot.sent.inh eden abc'ler:

  30s inh: at(aminoglikozid,tetrasiklin):aminogikozid üniteye bağlanır ve inisiasyon inh.

  aminoglikozid :tek bakterisidal prot.sent inh'ü.bilinen en az lipofilik abc'dir.(bunun için gis'ten iyi emilmez ve bos'a iyi geçmezler.hc zarından geçmek için o2 ve atp lazım.o nedenle anaeroblara etkisiz.ayrıca intrasellüler bakt. ted. kullanılamaz.penisilinle kombine verilirse daha etlilidir.ototox.etkisi irreversible'dır.nefrotox ve nörotox.(nms blokaj yapar.).en geniş spekt. amikasin.

  tetrasiklinler bilinen en lipofilik abc.en geniş spekt.abc.en sık görülen direnç mek.aktif efflüks sist.en uzun etk.olanı doksisiklin'dir.demoklosiklin nefroj. di yapabilir.psödotm cerebri yapar.dişlerde birikip sararma yapar.(8 y'dan küçüklere ve hamilelere kullanılmaz.)ayrıca fotosens. yapar.

  50s inh:linezolid 50s'e bağl.inisiasyon kompl.gelişmesini önler.

  makrolidler:bakt.statik etk.hc içine en iyi geçen makrolidler ve linezolidlerdir.atipik pnömon.ilk tercih.eritromisin mide boş.hızl.için diabetik gastroparezide kull.kolestatik hepatit yapar.eritromisin difteri taş.önlemede kull.

  peptidil tx inh:kloramfenikol ve streptogranimler.(kloramfenikol nrm'de bakteriostatik ama üç kapsülüye sidaldir.pnömokok,meningok ve hib) kloramfeni-kül'dür diğer adı çünkü gri bebek send.yapar.(tıpkı cmv gibi)

  ayrıca fusidik asit de trna'dan aa transferini engeller ve mrsa ted.kull.
  mupirosin mrsa burun taşıylıcığında kull.isolösin trna sentetaz inh.ile etki göst.
 • sadece metiyonin ve triptofan tek kodon'a sahiptir.

  yani metiyonin ve triptofan hariç tüm a.a'lerin birden fazla üçlü kodon dizesi vardır.

  bir polipeptid zinciri sentezinin başlaması aug kodonu içeren metionin amino asitiyle gerçekleşir. bu kural hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda vardır.bizlerde normal metionin prokaryotlarda n-formil-metionin kullanılır.

  daha sonra amino asitler, büyüyen polipeptid zincirine mrna’daki kodon dizisine göre eklenir.

  trna’lar ve gtp, zincir uzaması için gerekli olan enerjiyi sağlar.

  peptid bağının oluşumu rrna olan peptidil transferaz (60s subünitinin 28s rrna’sının yapıtaşı olan bir enzimdir, bir ribozimdir) tarafından katalizlenir. ama prokaryotlarda 23s rrna'nın aktivitesidir.

  uga, uag veya uaa bir sonlanma kodonu a bölgesine yerleşince, salınım faktörleri ribozomdan yeni sentezlenmiş polipeptidin salınımına yol açarlar ve ribozomal subünitler mrna’dan ayrılır.

  bir mrna 5-3 yönünde okunur.elongasyon-faktör2 de mrna üzerinde ribozom'un kaymasını sağlar.

  ger'lerde bulunan poliribozomlar da aynı mrna'yı farklı ribozomlar okur ve aynı prot.'den binlerce sentez edilir.çünkü buralarda sekratuar nitelikteki prot.sentezlenirler.
hesabın var mı? giriş yap