• meme dokusunda ve genitalyada anti-östrojenik etkili bir antiojendir. ayrıca kemik ve lipidler üzerine östrojenik etkilidir. bu nedenle osteoporoz için kullanılan fda onayı almış tek selektif östrojen reseptör modülatörü grubu ilaçtır.
  • menopozal hastalarda kemik kaybını önlemede bifosfanatlar kadar etkili değildir. kalça ve el kırıkları riskini azaltmaz, sadece vertebral osteoporozu azaltır.
  • evista isimli ilacın etken maddesi olan bir tür selective estrogen receptor modulator. hem osteoporozu engellemek hem de osteoporozu tedavi etmek için kullanılır.
  • osteoporoz tedavisinde kullanılabilen selektif östrojen reseptör modülatörüdür.
  • post-menapozal osteoporoz tedavisinde kullanılır.
  • kemikte östrojen agonistidir ancak memede ve endometriyumda stimülan etkiye sahip değildir.
  • tamoxifen veya letasan kadar meme ca. hastaları için etkili olup olmadığını, bilen biri aydınlatırsa sevinirim..
  • lobuler karsinoma in situ tanısı konan postmenopoze hastalarda zamanla gelişebilecek invaziv kanser riskini azaltmada tercih edilebilecek iki antiöstrojen tedavi ajanından (diğeri tamoksifen) biridir (nsabp p1 çalışması).
hesabın var mı? giriş yap