• dini değerlere önem vermeyen, onlara ilgili duymayan ki$i.

  ruhani olmayan, dünyevi.

  ayrica (bkz: secularism)
 • (bkz: laik)
 • aslinda laik'ten cok dini i$lere devlet yonetimi bazinda hic onem vermeyen yonetim yapisidir. bu tip devletlerde din ile ilgili resmi kurumlar bulunmaz. yani din ile devlet isleri ayri degildir cunku din zaten devlet i$lerine kari$amaz.
 • (bkz: üç isa)
 • "secular kelimesi latince serere' den geliyor. ziraatle ilgili bir mânâsı var, tohum etmek* demek. bu kökten saeculum kelimesi yapılmış, mânâsı üretmek; nesil, zürriyet meydana getirmek** demek. buradan da saecularis kelimesi çıkmış, mânâsı bir asırda bir kere gelme, olma* demek. secular kelimesi ingilizcede, yüzyılda bir olan; asırlarca süren mânâsına geldiği gibi, zamana bağlı*, ebedî olmayan, geçici ve dünyevî* mânâsına da geliyor. yaygın kullanılmasında bu ikinci mânâ hâkimdir, yâni, uhrevî veya dinî olmayan, dünyevî demektir." (fehmi baykan, demokrasi, laiklik ve teokrasi (şeriatçılık) üzerine bir derkenar, türkiye günlüğü, sayı 46, yaz 1997, s.19)
 • türkiyedekilerinde çoğunun din hanesinde: islam yazar. ama kendileri islam'ı cenazelerde veya belki ramzanlarda hatırlarlar. az düşünmelerinden kaynaklarınır. zaten kendilerini bilmezler ki, islamı bilsinler.
  bunların en tipik davranış özelliklerinden biri de, sosyal ortamlarda ya da fikirlerini rahatça ifade ettiği ortamlarda dindar insanlara saldırmaktır. neden? çünkü prim yapar. neden? çünkü canı sıkılmıştır. neden? karmasını yükseltmek istemiştir. neden? çünkü asosyaldir.neden? çünkü aslında hayatta bir çok şey için nedenleri azdır....vs.

  13 yıl sonra gelen edit:
  artık seküler biri olarak, çoğunu ne doğru yazmışım lan.
  ama her seküler prim yapmak için dindarlara saldırmıyormuş genşler. kendimden biliyorum. bi de asosyal falan demişim. bu da yalan. yani genelleme yapmıycam yine ama seküler daha sosyal bence. sosyalleşmek için daha çok ortamın olabiliyor seküler olunca.
  aman neyse sekülerler çok rerörö dindarlar çok rerörö demiycem. gerek yok. raad olmak lazım.
 • (bkz: mütedeyyin)
 • (bkz: sekuler elit)
 • laiklerin de kendi aralarında fraksiyonları olduğunun ıspatı kelimedir.
  mesela oruç tutuyorsanız siz seküler değil olsa olsa sıradan bir laiksinizdir. seküler laik setinin subsetidir. yani her laik seküler değildir ama her seküler by default laiktir.
 • laik kelimesiyle karıştırılmakta olan bir kavramdır. laik din ve devlet işlerinde ayrılığı ifade eder. sekülerin anlamı ise siyasi nitelikten çok bireyseldir. bu bağlamda seküler, kişinin dini inancı ne olursa olsun gündelik yaşamının idaresini dünyevi bir akılcılıkla ele alması anlamındadır. bireyin dini, vicdan alanında bırakarak, hayata bakış açısındaki eksiklikleri sürekli olarak her görüşten insanlarla iletisim içinde yeni bilgi ve tecrübelerle kapatması gerektiğine böylece daha hoşgörülü ve ilerlemiş bir dünyanın ortaya çıkacağına yönelik bir yaşam anlayışını ifade eder. bu anlamda türkiye'de kendini tamamen ibadete adamış ve (israil'de bulunan köktendinci kast benzeri) sosyal yaşamdan uzak yaşayanların topluma oranı düşünülürse halkın %99'unun seküler olduğu söyleneblir. yine aynı bakışla dindarlığı ile bilinen pekçokları da seküler bir yaşamı tercih etmektedir. bunların başında ise siyasette ve iş dünyasında öne çıkan figürler gelmektedir.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/seküler_hümanizm
hesabın var mı? giriş yap