• genellikle burjuvazi denilip geçilir. oysa sermaye sınıfı kavramı burjuvaziyi de içeren ve nispeten daha işlevsel bir içeriğe haiz. tıpkı işçi sınıfı gibi (#19681632) farklı bileşenlerden oluşur:

  - sermaye büyüklüğüne göre: büyük sermaye, küçük sermaye
  - pazara göre: uluslararası, ulusal ve yerel sermaye
  - fonksiyonlarına göre üretken sermaye, para sermaye, ticari sermaye
  - sektörlere göre: sermaye yoğun sermaye grupları, emek yoğun sermaye grubu.
 • burjuva sınıfından farklıdır. aristokrasiyi yani toprak sahiplerini içerir.
 • nikos poulantzas ise sermaye sınıfını devlet iktidarındaki yerlerine bakarak ikiye ayırıyor: hakim sınıf ile egemen sınıf.* hakim sınıfla kastettiği, hepsi illa da burjuvazinin kesimleri olması gerekmeyen bir sınıf. egemen sınıf ise, hakim sınıfın içinden çıkan bir kesim. yani egemen sınıf, hakim sınıfın cücüğü, core'u ve öncüsü. bu öncülük vazifesi bilhassa kriz dönemlerinde daha bir belirginleşiyor ve hakim sınıf hegemonik bir hale gelerek bütün sermaye sınıfı çıkarlarını ve dahası bağımlı sınıfların (yani emekçilerin) çıkarlarını kendi tikel çıkarında mücessemleştiriyor.

  türkiye bağlamında türk hür teşebbüs konseyi deneyimi, yukarıdaki anlatıların tipik bir örneği.

  * devlet, iktidar, sosyalizm
 • "sermaye sınıfı, elde ettiği artı-değeri özel tüketime yönlendirdikçe kriz olasılığı azalır, birikime, yani yatırıma, yani perhize yönlendirdikçe kriz ihtimali artar." suat kamil aksoy - artı kapital değerin ve rantın doğası
hesabın var mı? giriş yap