şükela:  tümü | son 24 saat
  • kitle iletişim araçlarının hedef kitleyi doğrudan etkilediği ve yönlendirdiğini savunan görüş. iletişim kanallarında, özellikle kitle iletişim araçlarında mesajı alan kitle yapısal olarak doğrudan pasif olduğu için bu kuram belli bir dereceye kadar kanaatimce doğrudur fakat %100 doğru değildir.

    örneğin ülkemiz gibi doğu ülkelerinde birey değil, kitle önemli olduğundan ve iktidarlar tam baskın egemenlik kurmak istediğinden medya okuryazarlığı dersleri algıları daha kolay yönetmek için okutulmaz. kitle iletişim mesajlarını pasif olarak alan kitle/halk nasıl isterseniz öyle düşünür, çünkü gönderilen mesajların farkına varamaz.kısacası; sihirli mermi kuramının %100 doğruluğu, batıda bireysellik ve mantık çok daha ön planda olduğu için çürüyor fakat maalesef ki biz bu kuramın %100 geçerli olduğu bir yerde yaşıyoruz.
  • propaganda mesajlarına maruz kalan bireylerin toplamından oluşan kitleler ve hatta tüm toplum böylece tek tipleşmekte, düşünme ve sorgulama yetisini kaybetmiş bireylerden oluşan bir “büyük kalabalık” haline gelmektedir. sihirli mermi kuramı’nın ortaya çıktığı dönemin siyasal, ekonomik ve kültürel iklimi göz önüne alındığında bu kötümser bakış açısı bir nebze de olsa maruz görülebilir.

    1- kitle toplumu içinde yaşayan bireyler sosyal olarak izole olmuşlardır ve yaşadıkları toplumsal yapı üzerinde yok denecek kadar sınırlı bir kontrole sahiptirler. bu durumun en önemli nedeni bireylerin geldikleri farklı köken ve sahip oldukları değerler ile gelenek, norm ve inançlardır.

    2- kitle toplumu içinde yaşayan çevresine yabancılaşmış bireyin katlanmak zorunda kaldığı izole ve yabancılaşmış yaşam koşulları, algılanan medya mesajlarının her seferinde benzer şekilde anlamlandırılarak yorumlanmasına yol açmaktadır. medya mesajları bu sayede sembolik birer mermi gibi kalabalıklar arasında uçarak tüm gözlere ve kulaklara çarpabilmektedir. nihayetinde toplumun düşünce ve tutumlarını hızla, doğrudan ve hayli güçlü bir şekilde şekillendirebilmektedir.
  • dün yani cuma günü yağ talebinde bir anarmollik yok iken bugün her taraftan yağ kuyruk görüntüleri gelmeye başlayınca aklıma gelen kuram.
hesabın var mı? giriş yap