• sosyoloji ile ilgili olmak anlamina gelen zorlama kelime.
 • bilenin de bilmeyenin de ucundan kıyısından konuşmalarında, yazılarında, çizittirmelerinde dem vurduğu en azından kimi ad ve zamirlerine yapıştırdıkları bir sıfattır. sosyolojik ifadesini ya da buna benzer tabirleri kullananları çeşitli kategoriler altında ele almak mümkün. ancak sistematik bir taksonomiden bahsedilebilmesi ayrıntılı bir çalışmayı ve empirik veriler için temel teşkil edecek alan çalışmasını gerektirmektedir. buna ne zaman ne de sözlüğün elemanlarının genel durumu göz önünde bulundurulursa gerek vardır.

  sözcüğün sıfat kullanımına müptela ve meftun olanlardan ilk kategorideki elemanlar sosyo'dan ziyade loji'deki vurgunun ferahnak şemsiyesini üzerlerine rahat bir libas gibi giymek isterler. loji-bilim cümlenin içinde geçti miydi bilirsiniz siz de kafadan tartışma üzeri bir pozisyonda arsa alır insan. bilim-loji denilen, ideolojiden bağımsız ve objektif bir gerçeklik olarak kabul edilen şeyden bahis açıldığında herkes durur bilimin güçlü umdeleri karşısında temenna etmekten geri durmaz. demek ki sosyo-lojiye böyle bir işlevsellik parantezinde kıymet biçen elemanların niyetleri söyledikleri ve/veya söyleyeceklerine muhataplarını bilime dair var olan peşin hükümden hareketle ortak etmekten ibarettir.

  sözcüğün bir diğer kullanımı ise mevzuyu gündelik dilin tasallutundan kurtarmak ve meseleye profesyonel denilebilecek bir seviyenin uzağında tutunmak isteyenleri uzaklaştırma çabasıyla ilgili. şimdi sosyolojik dedin miydi kahve taifesi, sokaktaki adam "şöööyle" bir durur, "hımmm" ilk tepkisidir ancak tek tepkisi de değildir. bu tepkiler genelde içe patlar, dışa ise mütereddit bir yüz ifadesiyle yansır. dolayısıyla bu kullanım bilgili görünme tasannusuyla ilgili.
 • kullanıldığı zaman genelde sosyolojiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir bakış açısı ortama hakimdir, ve bu kelimenin oradaki tek görevi bu başarısız bakış açısının matah sanılmasını sağlamaktır. düşün bak.
 • tv'de olur olmaz herkesin diline pelesenk ettiği kelime. ki genellikle hatalı ve amaç dışı kullanıldığı düşünülürse şayet, söyleyenin ağzına terlikle vurası geliyor insanın. sosyolojiden soğuttunuz yemile.
 • 90'lar ve 2000'lerin depresyonun kitlesel sahiplenilmesi ve ayağa düşmesinden* sonra, son yıllarda panik* ayağa düştü, iki uçlu duygudurum bozukluğu bipolar bozukluk adıyla ayağa düştü. sosyal rütbelerin zaman içinde değer kaybına yani devalüasyonuna karşılık bir de ters akıntı var: kötü rütbenin yaygınlaştırılıp etkisizleştirilmesi. sahiplenilebilir* hale getirilmesi. bir tür sevimlileştirme ve taşınabilir hale getirmek üzere değerli ve bilindik kılma işlemi. bu kişisel tarafları olmakla birlikte sosyal ve yaygın yani sosyolojik bir düzenek.

  (bkz: sosyoloji/@ibisile)
  (bkz: sosyolojik düşünmek)
  (bkz: sosyolojik önyargılar)
  (bkz: sosyal/@ibisile)
  (bkz: sosyal düzen kuralları)
  (bkz: toplum kuralları)
  (bkz: yazılı olmayan kurallar)
hesabın var mı? giriş yap