• anayasaya aykırıdır.
  madde 25. ile düpedüz çelişmektedir.
  madde 25- (1) herkes düşünce, vicdan ve kanaat hürriyetine sahiptir.
  (2) her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce, vicdan ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

  ancak 26. maddede bir hinlik yapılarak kılıf hazırlanmıştır.

  madde 26- (1) herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir. bu hürriyet, resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da verme serbestliğini de kapsar. bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
  (2) herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.
  (3) bu hak ve hürriyetlerin kullanılması; millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın, genel ahlâkın, başkalarının şöhret veya haklarının, özel veya aile hayatının korunması, suçların önlenmesi, devlet sırrı olarak usûlünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanması, savaş kışkırtıcılığının engellenmesi, her türlü ayrımcılık, düşmanlık veya kin ve nefret savunuculuğunun önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

  madde 26'daki 3. fıkra zaten bunu kısıtlamaya davet ediyor. tamamen yoruma açık.
  nedir a.k. milli güvenlik? kamu düzeni? genel ahlak? herkesin tanımında uzlaştığı bir şey mi? anayasadaki maddeye bak afferin çok güzel düşünmüşsünüz.
  a.k. biriniz de bunun için anayasa mahkemesine gitsenize.
 • "1- halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
  2- fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır."

  bu maddeye dayanarak bugün yapılan tutuklama da şöyle bir şey:

  "sanat hayattır! hayat sokakta!" şiarıyla ortaya koydukları politik içerikli oyunlarla dikkati çeken yenikapı tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni ve oyuncusu nazlı masatçı 5 ay kadar önce izmir kıbrıs şehitleri caddesi’nde vicdani retçi inan süver'in, askere gitmeyi kabul etmemesi yüzünden tutuklanarak cezaevine konulmasını protesto eylemine katılmıştı.

  tiyatro sanatçısı nazlı masatçı'nın polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde yeni tck 318'inci maddesi uyarınca halkı askerlikten soğuttuğu gerekçesiyle cumhuriyet savcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.

  http://mimesis-dergi.org/…api-tiyatrosunda-gozalti/

  ulan böyle anayasa mı olur? benim gibi bi adamı bile katil eder bu maddeler yeminle. demek biraz eşelesek daha neler çıkacak. nasıl bir ülkede, nasıl bir dünyada yaşıyoruz lan biz? sevdiğim, değer verdiğim bi insan böyle sikindirik sebeplerle içeri atılacak olsa anayasanın yarattığı kaçıncı şeytan olurum bilmiyorum. gözümü kan bürüdü şu haberi görünce şerefsizim. hukuk mefhumundan tiksindim resmen. doğru ya... yakında bunları da yazamayacağız di mi?
 • “vatanın düşman güçlerine karşı korunması bakımından her türk vatandaşının askerlik hizmetini severek ve isteyerek yerine getirmesi şarttır”.
hesabın var mı? giriş yap