• bir şekil ve biçime girme, bir şekil ve biçimde cisimleşme, canlanma...
  (bkz: temessül etmek)
 • hayatimda ilk defa saatleri ayarlama enstitüsü eserinde karsima cikan kelime.

  iyi ki evde dedem vardi da sozluge gerek kalmadi.
 • (bkz: asimilasyon)
 • başka bir şeye benzeme, asimile olma.

  örnek:
  "suriye'de mevcud, henüz iskan edilmemiş trablusgarb ve cezayir muhacirlerinin sevk olunan mahallerde iskanları temessül itibariyle daha muvafık olacağına binaen..." (dahiliye nezareti, şifre kalemi. 60, 9. 26 kanunuevvel 1916)

  tema:
  (bkz: osmanlıca/@derinsular)
 • (bkz: misil)
  (bkz: misal)
  (bkz: mesel)
  (bkz: masal)
  (bkz: emsal)
 • (bkz: mütemessil)
 • suyun buharlaşması, katı maddelerin gaz, sıvı ve buhar hâline dönüşmesi, atomun parçalanıp enerji dalgaları ve kuantlar hâline gelmesi, yıldızların kara delikler hâlinde ortaya çıkmaları gibi, şu görülen alemden görülmeyene doğru bir faaliyet, bir akış ve bir hamle mevcuttur. bu ilahi icraatı tersine düşündüğümüzde ise, görülmeyenden görülene ve bilinmezden de madde olarak müşahede edilir hâle gelmeye doğru bir akışın varlığını gözlemek mümkündür.

  işte, görünmeyen varlıklar olan melek, cin ve ruhaniler de her ne kadar kendilerine has yapılarıyla bu alemde görülmeseler bile, bu aleme has vasıtaları kullanıp, kılıf ve elbise giyerek görünebilirler. meleklerin ve cinlerin bu şekilde görünmelerine “temessül” denir. kur’an-ı kerim, temessülü anlatırken şöyle der:

  “... melek, (hz. meryem’e) tastamam bir insan şeklinde temessül etti.”(meryem, 19/17)
hesabın var mı? giriş yap