• iktidar kavgası uğruna kellelerini verenlere değil, o avanaklar yüzünden ve o zamandan beri devletin başına oturanların aptallıkları yüzünden canı yitip giden masumlara acıdığım katliam. yavuz selim -lakabı üstünde, başka türlü davranması beklenemez ama- en azından masumları affedip suçluları sürgüne göndermiş olsaydı yara bu kadar derine işleyip kangren olma yoluna girmez, müslümanların arasına kan davasıvari bit ortam hakim olmazdı

  (bkz: kuyucu murat paşa)

  (bkz: dersim katliamı)
 • babasını tahttan indirerek yerine geçecek kadar içini hırs bürümüş birinin eylemlerinden biri.

  (bkz: alevilerin canları malları namusları size helaldir)
  (bkz: osmanlı'da aleviler hakkında yazılan fetvalar)

  --- şeyh bedrettin destanı ---

  hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak
  edirne sarayında damızlanmış atların eşildi nallarıyla.
  tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu.
  deme...
  bilirim

  --- şeyh bedrettin destanı ---
 • osmanlı döneminin katliamlarından birisidir.

  "osmanlı’da şehzadeler yani padişahların oğulları ister saray’ da normal hayatını yaşasın, isterse saray’da hücrede yaşasın. onlar tahttaki padişah için patansiyel olarak sürgit bir tehdit oluşturuyordu. bu nedenle padişah rahat uyumak için ailedeki tüm erkekleri yani kardeşleri ve oğulları zaptı-rapt altında tutması gerekiyordu. bununda yolu; ya imparatorluğun uzak eyaletlerine şehzade olarak göndermek yada yanıbaşında zindanda güvenlik içinde korumaktan geçiyor.

  bu yaşam biçimi bir çok şehzade’nin akli dengesini bozmuştur. deli ibrahim bunlardan biri idi..

  fatih sultan mehmet’ten sonra taht için potansiyel tehlike oluşturan kişiler artık fatih kanunnamesi gereğince; “ve her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşlarını nizamı-alem için katletmek münasiptir. elsen ulema dahi tevciv etmiştir, anında amil olarak” kanunen öldürülebilecektir."
 • katliam denmemesi gereken olay. adam isyanlari bastirmak icin bir eylem duzenlemis, alkislasa miydi ne yapacakti; bugun bile goruyoruz yuz vermek nelere sebep oluyor...
 • sadece tebrizde öldürülen 70 bine ve safevilerin katlettiği daha nice sünniye kıyasla pek büyük bir rakam değildir. ayrıca uzunçarşılıdan yapılan alıntıdaki "...bunlar araştırılarak şah ismail'e taraftar olan ve ayaklanmak ihtimalleri bulunanların bir defteri yapılmış bu suretle nazarratları dokunacak olan kırk bin kişi haps ve idam ettirilmiştir." cümlesini tekrar okumakta fayda var. neymiş efendim kafalarına göre iş yapmamışlar, neymiş araştırmışlar ve zabıt tutmuşlar ve neymiş şah ismail yanlılarına karşı yapılmış bu eylem ve neymiş hepsi öldürülmemiş hapis ve idam edilmiş. yani 40 bin kişinin tamamı değil bir kısmı idam edilmiş bir kısmı hapsedilmiş. ve bu cümlenin en önemli yeri şah ismail yanlıları olan kısım.

  muteber kaynak dediğiniz uzunçarşılı kaynak değil araştırma eseridir. dönem kaynakları olan tevarih-i ali osmanlara, selimnamelere, fermanlara, zabıtlara, tahrirlere bakmak ve ardından yorum yapmak lazım. aksi takdirde fransanın ermeni soykırımını redde hapis ve para cezası vermesi gibi bir durum ile karşılaşmamak kaçınılmazdır. nitekim konu başlığında firavun diyerek tarafını belli eden bir yazar var. bu kişiden tarafsız ve doğru bir bilgi beklemek ne denli mümkün?

  konuya tekrar gelecek olursak osmanlı kendisine isyan edeni öldürür. ancak sultan selim devrine ithaf edilen bu olay dikkat edilmesi ve iyi araştırılması gereken bir olaydır. halen tarihçiler bu olayda kesin bir sonuca ulaşamadılar. şu da var babasını tahttan indirdi diye suçlanan selime karşılık sünnilikten vazgeçmedi diye bizzat oğlu tarafından öldürülen bir şah ismailin annesi var. tarihi bir olayı değerlendirirken o dönemin şartlarını iyi bilmek lazım. o dönemde diğer milletler neler yapıyorlar iyi bilmek lazım. sen bugünün mantığıyla o döneme bakarsan o dönemi layıkıyla kavrayamadığın gibi çok yanlış sonuçlara ulaşırsın.
 • osmanlıdaki türkler ile ilgili fetvalar bana 'lan bu osmanogulları türklerin baş düşmanıymış' dedirtmiştir.
 • yavuz selim kızılbaş katliamı yapmış yediden yetmişe katletmiştir padişah olarak vatan savunmuştur kulun ne önemi var binlercesi daha var onun için ama adının şehitler köprüsü olması herkesi emnun edecekti özellikle şehit analarını
 • idris-i bitlisi “heşt behişt” adlı ilk “resmi” osmanlı tarihini yazan önemli biri. yavuz selim’in hayatını anlatan “selim şah-name” adlı kitabı da o yazmış. hicabi kırlangıç’ın derlediği bu kitap türkiye cumhuriyeti kültür bakanlığı tarafından 2001 yılında 3 bin adet bastırılmış. isteyen bu kitabı hemen bulabilir. hani “yok canım bu kadar ölüm yok, bu abartıdır” ya da ilber ortaylı gibi “yok canım bu ölümler mezhepsel değil” deniyor ya… bakın selim şah-name’de idris-i bitlisi “din sultanının iran topraklarına yönelmesi ve mülhit (dinsiz, imansız) kızılbaş’ı ortadan kaldırmak amacıyla acem diyarına düzenlenecek seferin hazırlıkları konusundaki hikayenin mazlum felsefesi” diyerek neler yazmış:

  “akıllılık öncelikle evdeki düşmanı düşünmektir. kızılbaş ordusu çoktur, bu ordunun esası anadolu’dadır. sufi benzeri kimselerin oğullarından ve bağlılarından, anadolulu çapulcu kızılbaşlardan oluşan bir ordudur. anadolu insanlarından ordu toplanmıştır. öncelikle süfi tabiatlı kişiler arasından asker seçilmiştir. öncelikle bu bağlantıyı koparmak, fitnenin başını ortadan kaldırmak gerekir. bilgin tabiatlı sultan, bu topluluğa bağlananları kısım kısım, isim isim kaydetmeleri için her yöreye katipler bilgili katipler gönderdi. yediden yetmişe herkesin adının yüce makamlı divana getirilmesini istedi. yazıcılar isimleri deftere kaydedince yaşlı ve gençlerden oluşan kayıtlıların sayısı kırk bin oldu. ulaklar yazılan defterleri her yörenin hakimine ulaştırdıktan sonra her yörede keskin kılıç, adım adım yazılanlara yöneldi. bu öldürülenlerin sayısı hesaplanan kırk bini aştı.” (hicabi kırlangıç, idris-i bidlisi selim şah-name, kültür bakanlığı, 2001, s. 136)
hesabın var mı? giriş yap