şükela:  tümü | son 24 saat
 • bizde bilinen adıyla zerdü$tilik.
  m.ö.6.yy.da yaşadıgı dusunulen zerduştun dusunceleri cercevesinde olusmus bir din.ancak boyle birinin ya$ayıp ya$amadıgı halen tartı$ılmakta..
 • islamda yer alan sırat koprusu ile zerdu$tiligin cinvat koprusu anlayı$ları buyuk benzerlikler icerir
 • kadim bir mezheptir. ruh ve madde, iyilik ve kötülük gibi iki ayrı ve zıd gücün devamlı savaş halinde oluşuna, evrendeki olayların bundan doğduğuna inanırlar.
 • iyiyi ahura mazda, kötüyü ise angra mainyu temsil eder (hürmüz ve ehrimen olarak da bilinirler)
  zerdust dinine mensup olan kişiler evrenin bu iki güç arasında mücadele alanı olduğuna ve her yerde bu iki karşıt gücün (insanın içinde de) savaştığına inanırlar. ahura mazda galip gelirse insan iyi, ehrimen kazanırsa ise kötü olur. ayrıca zerdüştlüğe inananlar insanda bulunan ehrimen'in toprağı kirleteceği düşüncesiyle ölülerini gömmez, akbabalara yem olması için yüksek bir yere bırakırlar, bu yüzden bu inanışta akbaba kutsaldır.
 • zerdüşt dininin simgesi "aşa vahişta"tır(ateş).ateşin simge olarak seçilmesinin nedeni zerdüşt inancına göre tanrının yarattıları içinde en saf olanıdır.ateşin iki önemli özelliği vardır:birincisi ateşin dokunduğu herşeyi kendine benzeten hemen şeklini değiştirme gücü vardır.ikincisi de ateşin alevleri hep yukarı doğrudur ve bu daha yüksek yaşama özlemini simgelemektedir.
 • "iyi" olmanın sadece iyilik yapmakla sınırlı olmadığı "kötülüğe" karşı da savaş vermenin gerektiğine inanan din.
 • hümrüz ile ehrimen'in tanrıları olduğu din.
 • ilk tek tanrılı dindir. bilinenin aksine hürmüz-ahura mazda ve ehrimen tanrı ve şeytan değildir. tek yaratıcı ve hakim olanın iki yarı yönü ve görünümüdür. tanrı iyiliği ve kötülüğü içinde barındırır, hatta savaş verir. hürmüz; perslerin bir hükümdarının adıdır. hükümdar da tek olanın dünya üzerindeki görünümüdür, yani avatardır.
 • (bkz: zarathustra)
 • atesetaparlik, zoroastrianism ingilizce.
hesabın var mı? giriş yap