• (bkz: pythagoras)
 • bildiğin pisagordur.
  (bkz: kırk yıllık kani olur mu yani)
 • kaldırımda yaya yolunu takip etmektense çimleri ezerek geçmenin daha kısa bir yol olduğunu dünyaya öğreten insan(3+4>5, 5+12>13). çimlere basmayınız yazısının çıkış sebebi..
 • sayılara tapan ünlü filozof ve matematikçidir. ayrıca pi sayısının düzensiz olduğunu bulup bunu sır olarak saklamıştır. sonradan bunu keşfeden bi öğrencisi pisagor a anlatınca öğrencisini boğarak öldürmüştür.
 • gezegenlerin mükemmel kristal kürelerin içinde turladığını belirtir.
 • sayıların babası olarak bilinir. ayrıca pisagor teoremi ile meşhur matematikçi dir. (bkz: pisagor teoremi)
 • matematik bilimini önemli bir yere taşımış olan iyonyalı filozoftur.
  ona göre; ruhun ölümsüzlüğünü bedenle olan ilişki bozup kirletir.
  reenkarnasyona inanan pitagoras “ bedenimizin yok olup gittiği yerde asıl gerçeklik olan ruh, uçup gitmez, o ölümsüz olup bağımsızdır “ der.
 • pisagor, geometri, aritmetik, astronomi, müzik, coğrafya, tabiat bilimlerinin üstadı olarak bilinir.

  pisagor'a göre evren bir sayı uyumudur ve kendisi öğretisinde şunlardan bahseder:

  bir sayısı temel sayıdır ve varlıkla özdeş tutulur. tek ve çift sayıları meydana getirendir. iki türlü bir vardır. ilki, varlıktır. ikincisi bütün sayılar, varlıklar zincirinin içinden çıktığı ve sonuç olarak da onları içeren, kuşatan, özetleyen, karşıtı olmayan mutlak birdir. bu kozmosun kendisidir. (evreni ilk kez kozmos olarak nitelendiren pisagor’dur). ve her şey yeniden bilinmez, tanrı bir’e dönecektir. bu yaklaşım, insan ruhunun başka bir insanda ortaya çıkabileceği kabulüdür. yani insanlar da tanrı gibi ölümsüzdür.

  iki sayısı, bir sayısındaki birliğin ayrışması yoluyla varolan evreni temsil eder. dişiliği ve doğanın bu dişilikten geldiğini ifade eder.

  üç sayısı, uyum ve düzenle maddenin içerdiği üçlü öğeyi temsil eder. bu sayı, başlangıcı, ortası ve sonu olan ilk rakamdır, yetkin bir sayıdır, bu nedenle bilinci temsil eder.

  dört, tanrısal gücü simgeleyen ve mertebeler arasındaki ölçüyü bilen insan usudur. bu sayı adaletin de simgesidir.

  beş sayısı evliliğin simgesidir.

  altı, organik ve hayati varlıkların türlü şekillerini gösterir. burada dişilik ilkesi olan 2, erkeklik ilkesi olan 3, mutlak 1 ile birleştiği için soyların devamını da gösterir.

  yedi sayısı kritik sayıları temsil eder. örneğin, yedi günlük, yedi aylık ya da yedi yıllık dönemlerin varlıkların gelişiminde baskın rolleri vardır.

  sekiz sayısı akıl, ahlâk ve erdemin temsilcisidir.

  dokuz sayısı mutlaktır. o da dört gibi adaleti temsil eder.

  on sayısı, pisagor felsefesinde olduğu gibi kabala ve islam tasavvufunda da tamlığı bildirir. bir sayısı ile temsil edilen tanrı, kendini 10 sayısıyla bildirir.
 • yunanistan'ın sisam adasında doğmuş ve burada çok güzel bir heykeli de olan helen matematikçidir.
hesabın var mı? giriş yap