• sabitlenmiş entry
  temmuz - aralık 2022

  5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’la (“5651 sayılı kanun”) belirlenen sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerine ek olarak yeni düzenlemeler yapılmış ve bu yeni düzenlemeler, 13.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. tüm bu düzenlemeler kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, tarafımıza bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu’na (“btk”) bildirmek ve bu raporları kişisel verilerden arındırmak suretiyle internet sitemizde yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde temmuz - aralık 2022 raporlama dönemi için hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin tarafımıza nasıl başvuru yapabileceğine, bu başvuruların değerlendirilmesine, reklam ve şeffaflık politikalarımıza ilişkin genel bilgiler içermektedir. bu raporu, kanuni yükümlülüğümüz kapsamında altı aylık dönemlerle güncelleyerek yayınlayacağız.

  ekşi sözlük’teki içeriklerin kaldırılmasına ilişkin genel bilgiler

  ekşi sözlük olarak bireylere ifade özgürlüğü kapsamında olan anonim olma ve özgürce düşünce ile kanaatlerini paylaşma imkanı tanıyoruz. bu özgürlük kapsamında ekşi sözlük’e her gün on binlerce içerik yazılmaktadır. herkesin ifade özgürlüğüne saygı duyduğumuz gibi ifade özgürlüğü ile diğer kişi özgürlükleri çatıştığında üstün yararı gözetiyor, korunacak değer belirlenirken demokratik toplumda gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirmesini yapıyor, ekşi sözlük’te hukuka aykırı içeriklerin olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. bu çerçevede; ekşi sözlük kullanıcılarının ve ekşi sözlük’ü ziyaret edenlerin şikayetlerini önemsiyoruz.

  hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler dışında üçüncü kişiler tarafından yapılan hukuka aykırı içeriklere ilişkin başvurular incelenirken aşağıda sıralanan kategoriler kapsamına giren içeriklere rastlanması halinde bu içerikler yayından kaldırılmaktadır.
  - nefret söylemi
  - halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  - suçu ve suçluyu övme
  - halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
  - şiddet, tehdit, taciz
  - terör propagandası
  - müstehcenlik
  - spam
  - benzeri diğer

  5651 sayılı kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı verilerini türkiye’deki sunucularımızda barındırıyoruz.

  içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları

  içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları, sulh ceza hakimleri, mahkemeler, cumhuriyet savcıları, btk ve erişim sağlayıcıları birliği (“esb”) tarafından aşağıdaki sebeplerle verilebilmektedir.

  1. içeriği aşağıda belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması (5651 sayılı kanun’un 8. maddesi)

  a. intihara yönlendirme
  b. çocukların cinsel istismarı
  c. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
  ç. sağlık için tehlikeli madde temini
  d. müstehcenlik
  e. fuhuş
  f. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
  g. 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'da yer alan suçlar
  ğ. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar
  h) millî istihbarat teşkilatı’nın (“mit”) görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alma, temin etme, çalma, sahte olarak üretme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma ve bunları yok etme suçu ile mit mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa etme ile mit mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleme veya değiştirme ya da bu sahte belgeleri kullanma suçu (2937 sayılı devlet istihbarat hizmetleri ve milli istihbarat teşkilatı kanunu’nun 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları)

  2. gecikmesinde sakınca bulunan aşağıda belirtilen hâller (5651 sayılı kanun’un 8/a maddesi)

  a. yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması
  b. millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması
  c. suç işlenmesinin önlenmesi
  ç. genel sağlığın korunması

  3. kişilik haklarının ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9. maddesi)

  4. özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9/a maddesi)

  5. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu (“fsek”) kapsamında telif haklarının ihlal edilmesi (fsek ek madde 4)

  6. islam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu din işleri yüksek kurulu tarafından tespit edilen meallerin yayını (633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un 5. maddesi)

  7. 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu (“1262 sayılı kanun) kapsamında tanıtım veya satış yasağının ihlal edilmesi (1262 sayılı kanun’un 18. maddesi)

  8. 5894 sayılı türkiye futbol federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun (“5894 sayılı kanun”) kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması (5894 sayılı kanun ek madde 1)

  9. yürürlükteki kanunlarda yer alan benzeri özel düzenlemeler

  içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları, tarafımıza bildirildikten sonra yasal süresi (en geç 4 saat) içerisinde uygulanmaktadır. temmuz – aralık 2022 döneminde tarafımıza gönderilen toplam 113 adet karar bulunmaktadır. bu kararlara ilişkin kategoriler aşağıdaki görselde yer almaktadır.

  içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellemesi kararları kategorileri

  kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvurular

  5651 sayılı kanun çerçevesinde kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, bize doğrudan başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir. şikayetlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine eposta göndererek, internet sitemizin iletişim kısmındaki formu doldurarak veya şikayet etmek istediğiniz içeriğin (entry’nin) sağ alt köşesinde bulunan “…” işaretine tıklayıp ilgili formu doldurarak bize başvuruda bulunabilirsiniz.

  kişiler hakkındaki içeriklere (entry’lere) dair şikayetler ancak gerçek kişinin kendisi ya da vekili, tüzel kişi ise yetkilisi ya da vekili tarafından yapılabilir. burada belirtilen kişiler dışındakiler tarafından yapılan başvurular dikkate alınmaz.

  5651 sayılı kanun’un 9. ve 9/a maddeleri kapsamında kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvuruları yasal süresi içerisinde olumlu, kısmi olumlu veya olumsuz olarak gerekçeli şekilde cevaplıyoruz.

  temmuz - aralık 2022 döneminde 9. ve 9/a maddeleri kapsamındaki ilgili kişiler tarafından yapılan toplam başvuru adedi: 2497

  bu başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgilere aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

  başvuruyu yapan kişi

  kişi başvuru kategorileri

  kişi başvurularının sonuçları

  olumlu sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmesi nedeniyle ilgili içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

  kısmi olumlu sonuç, birden fazla içeriğin tek bir başvuruyla şikayet edilmesi durumunda başvuruya konu içeriğin/içeriklerin bir kısmının yayından kaldırılarak bu konuda başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

  olumsuz sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmeyerek başvuruya konu içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılmamasına ilişkin olarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

  hakları ihlal edildiğini iddia eden kişilerin yaptığı başvurular, alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca değerlendirilmekte olup; bu değerlendirmeler, yılın her günü yapılmaktadır.
  başvuru sonucunda yapılan tespitte hukuki yanlışlık bulunduğu düşünülüyorsa gerekçesiyle birlikte tarafımıza her zaman itirazda bulunulabilir. bu durumda hukuk danışmanlarımız, başvuruları yeniden değerlendirmektedir.

  ayrıca hukuka aykırı olmamak, reklam içermemek, şikayete konu yazının yayındaki kapsamını aşmamak ve konuya ilişkin olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin hazırlayacağı cevap ve düzeltme metni tarafımıza iletildiğinde, bu metin şikayete konu yazının bulunduğu başlık altında yayınlanabilir.

  genel bilgiler

  ekşi sözlük, kurulduğu günden bu yana herkesin bilgiye rahatça erişmesini sağlamayı amaçlayan şeffaf bir platform olarak faaliyet göstermektedir. bu kapsamda başta kullanıcıların yazdığı içerikler (entry’ler) olmak üzere gizlilik politikamız’da belirtilen birtakım başka verilere ekşi sözlük’ün kullanıcılarının yanısıra ekşi sözlük ziyaretçileri tarafından da serbestçe erişilebilmektedir.

  ekşi sözlük kullanıcıları, tercihlerini “ayarlar” sekmesi aracılığıyla güncelleyebilir, kişisel verilerinin kullanılmasını ise gizlilik politikamız, anılan politikanın ayrılmaz bir parçası olan ekşi sözlük çerez politikası’nda belirtilen yöntemler ve çerezlere ilişkin bantta sunulan seçeneklerle sınırlayabilmektedir.

  ekşi sözlük ana sayfasında ziyaretçi ve kullanıcılara rastgele gösterilen entry’ler, kullanıcıların pozitif yönde oyladığı entry’ler arasından önerilir.

  ekşi sözlük’te, sayfanın sağ kısmında kullanıcılara 3 adet ekşi şeyler içeriği önerilmektedir. eğer ziyaret edilen ekşi sözlük başlığındaki entry’lerden ekşi şeyler içeriklerinde kullanılanlar varsa, öncelikli olarak o ekşi şeyler içerikleri önerilmektedir. bu durumda başlıkta kullanılan entry’lerin yer aldığı ekşi şeyler içerik sayısı üçten azsa; öneri sayısını üçe tamamlayacak sayıda ekşi şeyler içerikleri, başlıktaki entry’lerin kullanıldığı ekşi şeyler içeriklerinin olduğu kategoriler ile aynı olacak şekilde rastgele önerilmektedir. eğer ziyaret edilen başlıktaki hiçbir entry, hiçbir ekşi şeyler içeriğinde kullanılmamışsa, rastgele üç tane içerik öneriliyor.

  reklam politikamız

  ekşi sözlük’te yayınlanacak reklamların ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği başta olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuata uygun olması, birincil önceliğimizdir.

  5651 sayılı kanun’la belirlenen yükümlülüklerimiz kapsamındatürkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, internet sitemizdeki reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitemiz üzerinden yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde oluşturduğumuz ve periyodik olarak güncelleyeceğimiz reklam kütüphanemize buradan ulaşabilirsiniz.
  • ocak – haziran 2021

   5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’a (“5651 sayılı kanun”) sosyal ağ sağlayıcı tanımı ile yükümlülükleri eklenmiş ve bu düzenlemeler, 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. bu yeni düzenlemeler kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, tarafımıza bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu’na (“btk”) bildirmek ve bu raporları kişisel verilerden arındırmak suretiyle internet sitemizde yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde ocak – haziran 2021 raporlama dönemi için hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin tarafımıza nasıl başvuru yapabileceğine ve bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin genel bilgiler içermektedir. bu raporu, kanuni yükümlülüğümüz kapsamında altı aylık dönemlerle güncelleyerek yayınlayacağız.

   ekşi sözlük’teki içeriklerin kaldırılmasına ilişkin genel bilgiler

   ekşi sözlük olarak bireylere ifade özgürlüğü kapsamında olan anonim olma ve özgürce düşünce ile kanaatlerini paylaşma imkanı tanıyoruz. bu özgürlük kapsamında ekşi sözlük’e her gün on binlerce içerik yazılmaktadır. herkesin ifade özgürlüğüne saygı duyduğumuz gibi ifade özgürlüğü ile diğer kişi özgürlükleri çatıştığında üstün yararı gözetiyor, korunacak değer belirlenirken demokratik toplumda gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirmesini yapıyor, ekşi sözlük’te hukuka aykırı içeriklerin olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. bu çerçevede; ekşi sözlük kullanıcılarının ve ekşi sözlük’ü ziyaret edenlerin şikayetlerini önemsiyoruz.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler dışında üçüncü kişiler tarafından yapılan hukuka aykırı içeriklere ilişkin başvurular incelenirken aşağıda sıralanan kategoriler kapsamına giren içeriklere rastlanması halinde bu içerikler yayından kaldırılmaktadır.

   - nefret söylemi
   - suçu ve suçluyu övme
   - halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
   - şiddet, tehdit, taciz
   - terör propagandası
   - müstehcenlik
   - spam
   - benzeri diğer

   5651 sayılı kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı verilerini türkiye’deki sunucularımızda barındırıyoruz.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları

   içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları, sulh ceza hakimleri, mahkemeler, cumhuriyet savcıları, btk ve erişim sağlayıcıları birliği (“esb”) tarafından aşağıdaki sebeplerle verilebilmektedir.

   1. içeriği aşağıda belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması (5651 sayılı kanun’un 8. maddesi)

   a. intihara yönlendirme
   b. çocukların cinsel istismarı
   c. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
   ç. sağlık için tehlikeli madde temini
   d. müstehcenlik
   e. fuhuş
   f. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
   g. 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'da yer alan suçlar
   ğ. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar

   2. gecikmesinde sakınca bulunan aşağıda belirtilen hâller (5651 sayılı kanun’un 8/a maddesi)

   a. yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması
   b. millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması
   c. suç işlenmesinin önlenmesi
   d. genel sağlığın korunması

   3. kişilik haklarının ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9. maddesi)

   4. özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9/a maddesi)

   5. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu (“fsek”) kapsamında telif haklarının ihlal edilmesi (fsek ek madde 4)

   6. islam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu din işleri yüksek kurulu tarafından tespit edilen meallerin yayını (633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un 5. maddesi)

   7. 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu ("1262" sayılı kanun) kapsamında tanıtım veya satış yasağının ihlal edilmesi (1262 sayılı kanun’un 18. maddesi)

   8. yürürlükteki kanunlarda yer alan benzeri özel düzenlemeler

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları, tarafımıza bildirildikten sonra yasal süresi (en geç 4 saat) içerisinde uygulanmaktadır. ocak – haziran 2021 döneminde tarafımıza gönderilen toplam 76 adet karar bulunmaktadır. bu kararları veren merciler ile kararlara ilişkin kategoriler aşağıdaki görsellerde yer almaktadır.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını veren merci
   erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması kararları kategorileri

   kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvurular

   5651 sayılı kanun çerçevesinde kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, bize doğrudan başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir. şikayetlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine eposta göndererek, internet sitemizin iletişim kısmındaki formu doldurarak veya şikayet etmek istediğiniz içeriğin (entry’nin) sağ alt köşesinde bulunan “…” işaretine tıklayıp ilgili formu doldurarak bize başvuruda bulunabilirsiniz.

   kişiler hakkındaki içeriklere (entry’lere) dair şikayetler ancak gerçek kişinin kendisi ya da vekili, tüzel kişi ise yetkilisi ya da vekili tarafından yapılabilir. burada belirtilen kişiler dışındakiler tarafından yapılan başvurular dikkate alınmaz.

   5651 sayılı kanun’un 9. ve 9/a maddeleri kapsamında kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvuruları yasal süresi içerisinde olumlu, kısmi olumlu veya olumsuz olarak gerekçeli şekilde cevaplıyoruz.

   ocak – haziran 2021 döneminde 9. ve 9/a maddeleri kapsamındaki ilgili kişiler tarafından yapılan toplam başvuru adedi: 2268

   bu başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgilere aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

   başvuruyu yapan kişi
   kişi başvuru kategorileri
   kişi başvurularının sonuçları

   olumlu sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmesi nedeniyle ilgili içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   kısmi olumlu sonuç, birden fazla içeriğin tek bir başvuruyla şikayet edilmesi durumunda başvuruya konu içeriğin/içeriklerin bir kısmının yayından kaldırılarak bu konuda başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   olumsuz sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmeyerek başvuruya konu içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılmamasına ilişkin olarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişilerin yaptığı başvurular, alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca değerlendirilmekte olup; bu değerlendirmeler, yılın her günü yapılmaktadır.

   başvuru sonucunda yapılan tespitte hukuki yanlışlık bulunduğu düşünülüyorsa gerekçesiyle birlikte tarafımıza her zaman itirazda bulunulabilir. bu durumda hukuk danışmanlarımız, başvurunuzu yeniden değerlendirmektedir.

   ayrıca hukuka aykırı olmamak, reklam içermemek, şikayete konu yazının yayındaki kapsamını aşmamak ve konuya ilişkin olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin hazırlayacağı cevap ve düzeltme metni tarafımıza iletildiğinde, bu metin şikayete konu yazının bulunduğu başlık altında yayınlanabilir.
  • temmuz – aralık 2021

   5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’a (“5651 sayılı kanun”) sosyal ağ sağlayıcı tanımı ile yükümlülükleri eklenmiş ve bu düzenlemeler, 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. bu düzenlemeler kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, tarafımıza bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu’na (“btk”) bildirmek ve bu raporları kişisel verilerden arındırmak suretiyle internet sitemizde yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde temmuz – aralık 2021 raporlama dönemi için hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin tarafımıza nasıl başvuru yapabileceğine ve bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin genel bilgiler içermektedir. bu raporu, kanuni yükümlülüğümüz kapsamında altı aylık dönemlerle güncelleyerek yayınlayacağız.

   ekşi sözlük’teki içeriklerin kaldırılmasına ilişkin genel bilgiler

   ekşi sözlük olarak bireylere ifade özgürlüğü kapsamında olan anonim olma ve özgürce düşünce ile kanaatlerini paylaşma imkanı tanıyoruz. bu özgürlük kapsamında ekşi sözlük’e her gün on binlerce içerik yazılmaktadır. herkesin ifade özgürlüğüne saygı duyduğumuz gibi ifade özgürlüğü ile diğer kişi özgürlükleri çatıştığında üstün yararı gözetiyor, korunacak değer belirlenirken demokratik toplumda gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirmesini yapıyor, ekşi sözlük’te hukuka aykırı içeriklerin olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. bu çerçevede; ekşi sözlük kullanıcılarının ve ekşi sözlük’ü ziyaret edenlerin şikayetlerini önemsiyoruz.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler dışında üçüncü kişiler tarafından yapılan hukuka aykırı içeriklere ilişkin başvurular incelenirken aşağıda sıralanan kategoriler kapsamına giren içeriklere rastlanması halinde bu içerikler yayından kaldırılmaktadır.

   - nefret söylemi
   - suçu ve suçluyu övme
   - halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
   - şiddet, tehdit, taciz
   - terör propagandası
   - müstehcenlik
   - spam
   - benzeri diğer

   5651 sayılı kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı verilerini türkiye’deki sunucularımızda barındırıyoruz.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları

   içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları, sulh ceza hakimleri, mahkemeler, cumhuriyet savcıları, btk ve erişim sağlayıcıları birliği (“esb”) tarafından aşağıdaki sebeplerle verilebilmektedir.

   1. içeriği aşağıda belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması (5651 sayılı kanun’un 8. maddesi)

   a. intihara yönlendirme
   b. çocukların cinsel istismarı
   c. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
   ç. sağlık için tehlikeli madde temini
   d. müstehcenlik
   e. fuhuş
   f. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
   g. 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'da yer alan suçlar
   ğ. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar

   2. gecikmesinde sakınca bulunan aşağıda belirtilen hâller (5651 sayılı kanun’un 8/a maddesi)

   a. yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması
   b. millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması
   c. suç işlenmesinin önlenmesi
   ç. genel sağlığın korunması

   3. kişilik haklarının ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9. maddesi)

   4. özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9/a maddesi)

   5. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu (“fsek”) kapsamında telif haklarının ihlal edilmesi (fsek ek madde 4)

   6. islam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu din işleri yüksek kurulu tarafından tespit edilen meallerin yayını (633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un 5. maddesi)

   7. 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu (“1262 sayılı kanun) kapsamında tanıtım veya satış yasağının ihlal edilmesi (1262 sayılı kanun’un 18. maddesi)

   8. 5894 sayılı türkiye futbol federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun (“5894 sayılı kanun”) kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması (5894 sayılı kanun ek madde 1)

   9. yürürlükteki kanunlarda yer alan benzeri özel düzenlemeler

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları, tarafımıza bildirildikten sonra yasal süresi (en geç 4 saat) içerisinde uygulanmaktadır. temmuz – aralık 2021 döneminde tarafımıza gönderilen toplam 74 adet karar bulunmaktadır. bu kararları veren merciler ile kararlara ilişkin kategoriler aşağıdaki görsellerde yer almaktadır.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını veren merci

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları kategorileri

   kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvurular

   5651 sayılı kanun çerçevesinde kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, bize doğrudan başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir. şikayetlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine eposta göndererek, internet sitemizin iletişim kısmındaki formu doldurarak veya şikayet etmek istediğiniz içeriğin (entry’nin) sağ alt köşesinde bulunan “…” işaretine tıklayıp ilgili formu doldurarak bize başvuruda bulunabilirsiniz.

   kişiler hakkındaki içeriklere (entry’lere) dair şikayetler ancak gerçek kişinin kendisi ya da vekili, tüzel kişi ise yetkilisi ya da vekili tarafından yapılabilir. burada belirtilen kişiler dışındakiler tarafından yapılan başvurular dikkate alınmaz.

   5651 sayılı kanun’un 9. ve 9/a maddeleri kapsamında kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvuruları yasal süresi içerisinde olumlu, kısmi olumlu veya olumsuz olarak gerekçeli şekilde cevaplıyoruz.

   temmuz - aralık 2021 döneminde 9. ve 9/a maddeleri kapsamındaki ilgili kişiler tarafından yapılan toplam başvuru adedi: 3965

   bu başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgilere aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

   başvuru yapan kişi

   kişi başvuru kategorileri

   kişi başvurularının sonuçları

   olumlu sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmesi nedeniyle ilgili içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   kısmi olumlu sonuç, birden fazla içeriğin tek bir başvuruyla şikayet edilmesi durumunda başvuruya konu içeriğin/içeriklerin bir kısmının yayından kaldırılarak bu konuda başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   olumsuz sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmeyerek başvuruya konu içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılmamasına ilişkin olarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişilerin yaptığı başvurular, alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca değerlendirilmekte olup; bu değerlendirmeler, yılın her günü yapılmaktadır.

   başvuru sonucunda yapılan tespitte hukuki yanlışlık bulunduğu düşünülüyorsa gerekçesiyle birlikte tarafımıza her zaman itirazda bulunulabilir. bu durumda hukuk danışmanlarımız, başvurunuzu yeniden değerlendirmektedir.

   ayrıca, hukuka aykırı olmamak, reklam içermemek, şikayete konu yazının yayındaki kapsamını aşmamak ve konuya ilişkin olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin hazırlayacağı cevap ve düzeltme metni tarafımıza iletildiğinde, bu metin şikayete konu yazının bulunduğu başlık altında yayınlanabilir.
  • ocak - haziran 2022

   5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’a (“5651 sayılı kanun”) sosyal ağ sağlayıcı tanımı ile yükümlülükleri eklenmiş ve bu düzenlemeler, 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. bu düzenlemeler kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, tarafımıza bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu’na (“btk”) bildirmek ve bu raporları kişisel verilerden arındırmak suretiyle internet sitemizde yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde ocak – haziran 2022 raporlama dönemi için hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin tarafımıza nasıl başvuru yapabileceğine ve bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin genel bilgiler içermektedir. bu raporu, kanuni yükümlülüğümüz kapsamında altı aylık dönemlerle güncelleyerek yayınlayacağız.

   ekşi sözlük’teki içeriklerin kaldırılmasına ilişkin genel bilgiler

   ekşi sözlük olarak bireylere ifade özgürlüğü kapsamında olan anonim olma ve özgürce düşünce ile kanaatlerini paylaşma imkanı tanıyoruz. bu özgürlük kapsamında ekşi sözlük’e her gün on binlerce içerik yazılmaktadır. herkesin ifade özgürlüğüne saygı duyduğumuz gibi ifade özgürlüğü ile diğer kişi özgürlükleri çatıştığında üstün yararı gözetiyor, korunacak değer belirlenirken demokratik toplumda gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirmesini yapıyor, ekşi sözlük’te hukuka aykırı içeriklerin olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. bu çerçevede; ekşi sözlük kullanıcılarının ve ekşi sözlük’ü ziyaret edenlerin şikayetlerini önemsiyoruz.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler dışında üçüncü kişiler tarafından yapılan hukuka aykırı içeriklere ilişkin başvurular incelenirken aşağıda sıralanan kategoriler kapsamına giren içeriklere rastlanması halinde bu içerikler yayından kaldırılmaktadır.

   - nefret söylemi
   - suçu ve suçluyu övme
   - halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
   - şiddet, tehdit, taciz
   - terör propagandası
   - müstehcenlik
   - spam
   - benzeri diğer

   5651 sayılı kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı verilerini türkiye’deki sunucularımızda barındırıyoruz.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları

   içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları, sulh ceza hakimleri, mahkemeler, cumhuriyet savcıları, btk ve erişim sağlayıcıları birliği (“esb”) tarafından aşağıdaki sebeplerle verilebilmektedir.

   1. içeriği aşağıda belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması (5651 sayılı kanun’un 8. maddesi)

   a. intihara yönlendirme
   b. çocukların cinsel istismarı
   c. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
   ç. sağlık için tehlikeli madde temini
   d. müstehcenlik
   e. fuhuş
   f. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
   g. 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'da yer alan suçlar
   ğ. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar

   2. gecikmesinde sakınca bulunan aşağıda belirtilen hâller (5651 sayılı kanun’un 8/a maddesi)

   a. yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması
   b. millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması
   c. suç işlenmesinin önlenmesi
   ç. genel sağlığın korunması

   3. kişilik haklarının ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9. maddesi)

   4. özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9/a maddesi)

   5. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu (“fsek”) kapsamında telif haklarının ihlal edilmesi (fsek ek madde 4)

   6. islam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu din işleri yüksek kurulu tarafından tespit edilen meallerin yayını (633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un 5. maddesi)

   7. 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu (“1262 sayılı kanun) kapsamında tanıtım veya satış yasağının ihlal edilmesi (1262 sayılı kanun’un 18. maddesi)

   8. 5894 sayılı türkiye futbol federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun (“5894 sayılı kanun”) kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması (5894 sayılı kanun ek madde 1)

   9. yürürlükteki kanunlarda yer alan benzeri özel düzenlemeler

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları, tarafımıza bildirildikten sonra yasal süresi (en geç 4 saat) içerisinde uygulanmaktadır. ocak – haziran 2022 döneminde tarafımıza gönderilen toplam 72 adet karar bulunmakta olup; bu kararların tamamı sulh ceza hakimliklerince verilmiştir. bu kararlara ilişkin kategoriler aşağıdaki görsellerde yer almaktadır.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları kategorileri

   kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvurular

   5651 sayılı kanun çerçevesinde kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, bize doğrudan başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir. şikayetlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine eposta göndererek, internet sitemizin iletişim kısmındaki formu doldurarak veya şikayet etmek istediğiniz içeriğin (entry’nin) sağ alt köşesinde bulunan “…” işaretine tıklayıp ilgili formu doldurarak bize başvuruda bulunabilirsiniz.

   kişiler hakkındaki içeriklere (entry’lere) dair şikayetler ancak gerçek kişinin kendisi ya da vekili, tüzel kişi ise yetkilisi ya da vekili tarafından yapılabilir. burada belirtilen kişiler dışındakiler tarafından yapılan başvurular dikkate alınmaz.

   5651 sayılı kanun’un 9. ve 9/a maddeleri kapsamında kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvuruları yasal süresi içerisinde olumlu, kısmi olumlu veya olumsuz olarak gerekçeli şekilde cevaplıyoruz.

   ocak – haziran 2022 döneminde 9. ve 9/a maddeleri kapsamındaki ilgili kişiler tarafından yapılan toplam başvuru adedi: 4088

   bu başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgilere aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

   başvuruyu yapan kişi

   kişi başvuru kategorileri

   kişi başvurularının sonuçları

   olumlu sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmesi nedeniyle ilgili içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   kısmi olumlu sonuç, birden fazla içeriğin tek bir başvuruyla şikayet edilmesi durumunda başvuruya konu içeriğin/içeriklerin bir kısmının yayından kaldırılarak bu konuda başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   olumsuz sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmeyerek başvuruya konu içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılmamasına ilişkin olarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişilerin yaptığı başvurular, alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca değerlendirilmekte olup; bu değerlendirmeler, yılın her günü yapılmaktadır.

   başvuru sonucunda yapılan tespitte hukuki yanlışlık bulunduğu düşünülüyorsa gerekçesiyle birlikte tarafımıza her zaman itirazda bulunulabilir. bu durumda hukuk danışmanlarımız, başvurunuzu yeniden değerlendirmektedir.

   ayrıca hukuka aykırı olmamak, reklam içermemek, şikayete konu yazının yayındaki kapsamını aşmamak ve konuya ilişkin olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin hazırlayacağı cevap ve düzeltme metni tarafımıza iletildiğinde, bu metin şikayete konu yazının bulunduğu başlık altında yayınlanabilir.
  • temmuz - aralık 2022

   5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’la (“5651 sayılı kanun”) belirlenen sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerine ek olarak yeni düzenlemeler yapılmış ve bu yeni düzenlemeler, 13.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. tüm bu düzenlemeler kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, tarafımıza bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu’na (“btk”) bildirmek ve bu raporları kişisel verilerden arındırmak suretiyle internet sitemizde yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde temmuz - aralık 2022 raporlama dönemi için hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin tarafımıza nasıl başvuru yapabileceğine, bu başvuruların değerlendirilmesine, reklam ve şeffaflık politikalarımıza ilişkin genel bilgiler içermektedir. bu raporu, kanuni yükümlülüğümüz kapsamında altı aylık dönemlerle güncelleyerek yayınlayacağız.

   ekşi sözlük’teki içeriklerin kaldırılmasına ilişkin genel bilgiler

   ekşi sözlük olarak bireylere ifade özgürlüğü kapsamında olan anonim olma ve özgürce düşünce ile kanaatlerini paylaşma imkanı tanıyoruz. bu özgürlük kapsamında ekşi sözlük’e her gün on binlerce içerik yazılmaktadır. herkesin ifade özgürlüğüne saygı duyduğumuz gibi ifade özgürlüğü ile diğer kişi özgürlükleri çatıştığında üstün yararı gözetiyor, korunacak değer belirlenirken demokratik toplumda gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirmesini yapıyor, ekşi sözlük’te hukuka aykırı içeriklerin olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. bu çerçevede; ekşi sözlük kullanıcılarının ve ekşi sözlük’ü ziyaret edenlerin şikayetlerini önemsiyoruz.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler dışında üçüncü kişiler tarafından yapılan hukuka aykırı içeriklere ilişkin başvurular incelenirken aşağıda sıralanan kategoriler kapsamına giren içeriklere rastlanması halinde bu içerikler yayından kaldırılmaktadır.
   - nefret söylemi
   - halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
   - suçu ve suçluyu övme
   - halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
   - şiddet, tehdit, taciz
   - terör propagandası
   - müstehcenlik
   - spam
   - benzeri diğer

   5651 sayılı kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı verilerini türkiye’deki sunucularımızda barındırıyoruz.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları

   içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları, sulh ceza hakimleri, mahkemeler, cumhuriyet savcıları, btk ve erişim sağlayıcıları birliği (“esb”) tarafından aşağıdaki sebeplerle verilebilmektedir.

   1. içeriği aşağıda belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması (5651 sayılı kanun’un 8. maddesi)

   a. intihara yönlendirme
   b. çocukların cinsel istismarı
   c. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
   ç. sağlık için tehlikeli madde temini
   d. müstehcenlik
   e. fuhuş
   f. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
   g. 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'da yer alan suçlar
   ğ. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar
   h) millî istihbarat teşkilatı’nın (“mit”) görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alma, temin etme, çalma, sahte olarak üretme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma ve bunları yok etme suçu ile mit mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa etme ile mit mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleme veya değiştirme ya da bu sahte belgeleri kullanma suçu (2937 sayılı devlet istihbarat hizmetleri ve milli istihbarat teşkilatı kanunu’nun 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları)

   2. gecikmesinde sakınca bulunan aşağıda belirtilen hâller (5651 sayılı kanun’un 8/a maddesi)

   a. yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması
   b. millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması
   c. suç işlenmesinin önlenmesi
   ç. genel sağlığın korunması

   3. kişilik haklarının ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9. maddesi)

   4. özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9/a maddesi)

   5. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu (“fsek”) kapsamında telif haklarının ihlal edilmesi (fsek ek madde 4)

   6. islam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu din işleri yüksek kurulu tarafından tespit edilen meallerin yayını (633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un 5. maddesi)

   7. 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu (“1262 sayılı kanun) kapsamında tanıtım veya satış yasağının ihlal edilmesi (1262 sayılı kanun’un 18. maddesi)

   8. 5894 sayılı türkiye futbol federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun (“5894 sayılı kanun”) kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması (5894 sayılı kanun ek madde 1)

   9. yürürlükteki kanunlarda yer alan benzeri özel düzenlemeler

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları, tarafımıza bildirildikten sonra yasal süresi (en geç 4 saat) içerisinde uygulanmaktadır. temmuz – aralık 2022 döneminde tarafımıza gönderilen toplam 113 adet karar bulunmaktadır. bu kararlara ilişkin kategoriler aşağıdaki görselde yer almaktadır.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellemesi kararları kategorileri

   kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvurular

   5651 sayılı kanun çerçevesinde kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, bize doğrudan başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir. şikayetlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine eposta göndererek, internet sitemizin iletişim kısmındaki formu doldurarak veya şikayet etmek istediğiniz içeriğin (entry’nin) sağ alt köşesinde bulunan “…” işaretine tıklayıp ilgili formu doldurarak bize başvuruda bulunabilirsiniz.

   kişiler hakkındaki içeriklere (entry’lere) dair şikayetler ancak gerçek kişinin kendisi ya da vekili, tüzel kişi ise yetkilisi ya da vekili tarafından yapılabilir. burada belirtilen kişiler dışındakiler tarafından yapılan başvurular dikkate alınmaz.

   5651 sayılı kanun’un 9. ve 9/a maddeleri kapsamında kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvuruları yasal süresi içerisinde olumlu, kısmi olumlu veya olumsuz olarak gerekçeli şekilde cevaplıyoruz.

   temmuz - aralık 2022 döneminde 9. ve 9/a maddeleri kapsamındaki ilgili kişiler tarafından yapılan toplam başvuru adedi: 2497

   bu başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgilere aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

   başvuruyu yapan kişi

   kişi başvuru kategorileri

   kişi başvurularının sonuçları

   olumlu sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmesi nedeniyle ilgili içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   kısmi olumlu sonuç, birden fazla içeriğin tek bir başvuruyla şikayet edilmesi durumunda başvuruya konu içeriğin/içeriklerin bir kısmının yayından kaldırılarak bu konuda başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   olumsuz sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmeyerek başvuruya konu içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılmamasına ilişkin olarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişilerin yaptığı başvurular, alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca değerlendirilmekte olup; bu değerlendirmeler, yılın her günü yapılmaktadır.
   başvuru sonucunda yapılan tespitte hukuki yanlışlık bulunduğu düşünülüyorsa gerekçesiyle birlikte tarafımıza her zaman itirazda bulunulabilir. bu durumda hukuk danışmanlarımız, başvuruları yeniden değerlendirmektedir.

   ayrıca hukuka aykırı olmamak, reklam içermemek, şikayete konu yazının yayındaki kapsamını aşmamak ve konuya ilişkin olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin hazırlayacağı cevap ve düzeltme metni tarafımıza iletildiğinde, bu metin şikayete konu yazının bulunduğu başlık altında yayınlanabilir.

   genel bilgiler

   ekşi sözlük, kurulduğu günden bu yana herkesin bilgiye rahatça erişmesini sağlamayı amaçlayan şeffaf bir platform olarak faaliyet göstermektedir. bu kapsamda başta kullanıcıların yazdığı içerikler (entry’ler) olmak üzere gizlilik politikamız’da belirtilen birtakım başka verilere ekşi sözlük’ün kullanıcılarının yanısıra ekşi sözlük ziyaretçileri tarafından da serbestçe erişilebilmektedir.

   ekşi sözlük kullanıcıları, tercihlerini “ayarlar” sekmesi aracılığıyla güncelleyebilir, kişisel verilerinin kullanılmasını ise gizlilik politikamız, anılan politikanın ayrılmaz bir parçası olan ekşi sözlük çerez politikası’nda belirtilen yöntemler ve çerezlere ilişkin bantta sunulan seçeneklerle sınırlayabilmektedir.

   ekşi sözlük ana sayfasında ziyaretçi ve kullanıcılara rastgele gösterilen entry’ler, kullanıcıların pozitif yönde oyladığı entry’ler arasından önerilir.

   ekşi sözlük’te, sayfanın sağ kısmında kullanıcılara 3 adet ekşi şeyler içeriği önerilmektedir. eğer ziyaret edilen ekşi sözlük başlığındaki entry’lerden ekşi şeyler içeriklerinde kullanılanlar varsa, öncelikli olarak o ekşi şeyler içerikleri önerilmektedir. bu durumda başlıkta kullanılan entry’lerin yer aldığı ekşi şeyler içerik sayısı üçten azsa; öneri sayısını üçe tamamlayacak sayıda ekşi şeyler içerikleri, başlıktaki entry’lerin kullanıldığı ekşi şeyler içeriklerinin olduğu kategoriler ile aynı olacak şekilde rastgele önerilmektedir. eğer ziyaret edilen başlıktaki hiçbir entry, hiçbir ekşi şeyler içeriğinde kullanılmamışsa, rastgele üç tane içerik öneriliyor.

   reklam politikamız

   ekşi sözlük’te yayınlanacak reklamların ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği başta olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuata uygun olması, birincil önceliğimizdir.

   5651 sayılı kanun’la belirlenen yükümlülüklerimiz kapsamındatürkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, internet sitemizdeki reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitemiz üzerinden yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde oluşturduğumuz ve periyodik olarak güncelleyeceğimiz reklam kütüphanemize buradan ulaşabilirsiniz.
  hesabın var mı? giriş yap