sorunsallar (1)
 • montaigne denemeler adlı kitabında $u tarz bi laf ediyor:
  "günümüzde felsefeye hala gereksiz bir olay gibi yakla$ıyorlar ama yanıldıklarının farkında değiller"
  $imdi bende diyorum ki montaigne kendi çağını ileri bir çağ olarak kabul edip bu satırları yazmı$ ama bizler halen felsefenin gereksiz olduğunu dile getiriyoruz demek hala felsefenin önemini kavrayamamı$ız
 • felsefe bir algılama yöntemidir bir tür
  ki$iler etraflarında olu$an ko$ullara bakarak neden niçin nasıl gibi sorular sorarak genel geçer cevapları bulmaya çaılı$ıyor ve bu etkendir ki felsefe bitmez
 • "deği$meyen bir tek $ey vardır o da deği$imin kendisidir"
 • felsefe dogmatik dü$ünceleri(bkz: dogmatik)kırarak onlar hakkında ele$tiri yapmayı sağlayan bir yöntemdir.
 • herkesin ucundan köşesinden ilgilenmesi gerektiğine inandığım en büyük en ulu dil.
 • olmasi gereken ile olan arasinda du$unmeye yarayan olgu
 • tanri inancini degi$ik bir $ekilde du$unmemi saglayan kuram
 • du$unme eylemini daha cok yapmayi saglayan,
  her$eyi hemen kabullenmemeyi ogreten,
  bilimden farkli olarak geli$imin bir onceki bilginin yerine bir yenisi getirip
  tez,antitez ve sentez kuramlarini kurmayi amaclayan,
  cevap bulmaktan cok
  sorulmasi gerekne daha fazla sorunun ortaya atildigi
  bir olgu
 • dallara ayrilip degi$ik konularda cewaplar bulmaya yarayan olgu,
  ahlak felsefesi,
  islam felsefesi vs. vs.
 • felsefe, insan zihninin üzerinde düşündüğü tüm soru ve sorunlarla ilgilenir. bunlarla ilgili akıl yürütür, yorum yapar ancak hiçbir konuda son sözü söyleyip, noktayı koymaz.
hesabın var mı? giriş yap