• (bkz: irade zayıflığı)
  (bkz: zaman tutarsızlığı)

  sokrates ve aristo ‘kişinin ne yapması gerektiğini bilmesine rağmen bunu yapmamasının doğurduğu irade zayıflığını’ “akrasya” olarak tanımlamıştır. akrasya durumunda kişi zamanında bitirmesi gereken işi bitirmek veya işine bir an önce başlamak yerine anlamsız sebeplerle, bilinçli veya bilinçsiz olarak yapacağı işi erteler. akrasya başlığı altında yapılan araştırmalar, insanın neden erteleme veya dikkatini basit şeylere vermeye bu kadar meyilli olduğunu, kavramın günlük hayatımıza yansımalarının neler olduğunu sorgular. bir otokontrol ve erteleme problemi olarak akrasya hedeften uzaklaştıran her türden durumu belirtir.

  psikolog walter mischel ve ekibi tarafından 1960’larda anaokulu çağındaki öğrencilerde zevki erteleme becerisi ve otokontrolün kişilik üzerindeki yansımaları araştırılmıştır. testin esas maksadı 5-6 yaşındaki çocukların baştan çıkarıcı uyaranlarla karşı iradelerinin nefislerini ne kadar ve nasıl tutabileceklerini görmekti. marshmallow deneyi olarak bilinen bu testte ortaya çıkan neticeler oldukça şaşırtıcıydı. testte kendilerine verilen lokumu yemek yerine nefislerine hakim olup vaat edilen büyük ödülü bekleyen çocukların sonraki yaşamlarında ve insan ilişkilerinde daha başarılı ve mutlu oldukları görülmüştür. netice olarak ertelemeye direnç gösterebilmenin hayattaki başarının önemli bir işareti olduğu söylenebilir.

  edit: hede
 • daha popüler ismiyle (bkz: procrastination). irade zayıflığından farklı nedenlerle de ortaya çıkabilecek bir olgudur.

  mükemmeliyetçi bir kişilik, başarısızlık korkusu ya da kötü zaman yönetimi de bir insanın bir şeyleri ertelemesi için yeter koşullardır.
  günlük hayatta bazı işlere öncelik sırası veririz ve bu sıralama sayesinde bir şeyleri yaparız. aciliyeti olan işleri öne, olmayanları ise sıranın sonuna koyarız. bu sıralamada sürekli ötelediğiniz bir şey varsa buna procrastination demek daha uygun düşer.
  her gün o gün için yapmayı planladığınız işler içinde bir ya da bir kaç tanesini sürekli erteliyorsanız bu konu bu etkinin değerlendirme alanına girer.
hesabın var mı? giriş yap