• (bkz: karl marx)
  (bkz: richard marx)
 • (bkz: groucho marx)
 • hegel'in idealist felsefesindeki 'yabancılaşmak' kavramını farklı anlayan kişidir. şöyle ki g.w.f.hegel' e göre 'yabancılaşma' bütün bir düşünüş içinde gizli kalmış bir çelişkiyi ifade eder. bu ise bir fikrin kaçınılmaz olarak kendi karşıtını yaratacağı anlamına gelir. hegel bunu bilincin içinde ve bilincin kendisiyle çözmeyi amaçlamıştır. yani bilincin bir biçiminin eksikliği ,tekrar tekrar gerçek bilime ulaşıncaya dek başka birinin eksikliğine dönüşür.bu durumda hegel'in diyalektiği idealisttir.marx ise yabancılaşmayı , kendini tasarlayan akıldan koparıp gelişmekte olan bilincin gerçek tarihi olarak görülen sınıf mücadelesine kaydırarak ona materyalist bir temel sağlamıştır. marx'a göre burjuva kapitalizmininin endüstriyel işçi sınıfı tarafından mağlup edilmesi ve nihayetinde sömüren ile sömürülen arasındaki görünmez çelişkiyi ortadan kaldıracak komünist bir toplumun kurulmasıdır. sonuç olarak marx yabancılaşmayı hegelci özbilinçlenme süreci olarak değil sınıf koşullarının belirlediği bilinçsiz ve kendinden yabancılaşma süreci olarak açıklamıştır.
  (bkz: ntv yayınları çizgibilim serisi)
 • alt yapı ve üst yapı adlı 2 kavram ortaya koyarak bir ülkenin neler tarafından yönetildiğini açıklamaya çalışmıştır.alt yapı:ekonomik yapı,üretim ilişkileri, üst yapı ise manevi değerlerdir.(din,kültür)ona göre alt yapı(ekonomi,para)üst yapıyı yönetir.komünizm hakkında göz ardı edilmeyecek bilgiler sunmuştur.kapital ve komünist manifesto adlı eserleri büyük ses getirmiştir.
 • herkesin,hepimiz belki ama esas lenin'in hocası marx 1818 5 mayısında doğdu..
  öldü sanıyorlar onu..
 • gereksiz bir bilgi ama george orwell'ın köpeğinin adıymış.
hesabın var mı? giriş yap