• 7 bilgeden biri. lindoslu (rodos). kayda değer sözü: dinlemeyi sevmeli, gevezeliği değil!
 • rodos yada karyalı olduğu düşünülen, herakles'in soyundan geldiği söylenen yedi bilgeler'den birisi.

  ölçü her şeyin en iyisidir sözü de kleobulos'a aittir.

  çok yakışıklı olduğu için zamanında iyi karı götürdüğü söylenir.*
 • "şarap içerken köle dövmeyin, yoksa sizi sarhoş bellerler." gibi bir sözü var...

  buradan da yakışıklı olduğu kadar atarlı bir yapıya sahip oluğunu anlıyoruz.
 • bir filozof.

  yedi bilgenin dördüncüsü olan kleobulos, anadolu yakınlarındaki rodos'un lindos şehrinde yaşamıştı. onun, "dinlemeyi sevmeli, gevezeliği değil” sözü, kendisinden kısa bir süre önce yaşamış olan priene'li bias'ın, "çok dinle, yerinde konuş" sözüne benziyor.

  bazı sözleri ve öğütleri:

  - ölçülü olmak en iyi şey.

  - insan ana babasına saygı göstermelidir.

  - bedence ve ruhça iyi olmaya özenmek gerek.

  - haksızlıktan iğrenmek faziletin özelliği, kötülüğün zıddıdır.

  - dilini tut.

  - insan başkasının yanında ne karısıyla kavga etmeli, ne de onunla oynaşmalı. birinci hal en kötüsüdür; ikincisi ise, ihtirasları celb edebilir.

  - yurttaşlara en iyi öğütleri ver.

  - zorla hiçbir şey yapmamalı.

  - kişi dengiyle evlenmeli; daha yükseği efendin olur, akraban değil.

  - dinlemeyi sevmeli, gevezeliği değil.

  - hazza hükmetmeli.
 • “ya âlim olmalı insan ya da cahil kalmalı!”
 • "en iyi şey ölçü" diye bilge. ona göre insanların çoğu bilgisiz ve gevezeydi. hayatımız hedefler ve muhasebeden ibaretti. insan evinden çıkarken ne yapacağını, evine dönerken de ne yaptığını düşünmeliydi. bedenini iyi çalıştırmalı, karşındakini dinlemesini iyi bilmeliydi.

  bilmeceleriyle ünlüydü. "bir babanın on iki çocuğu, her birinin otuz kızı var. kimi beyaz kimi kara bu kızlar ölümsüz oldukları hâlde ölüp dururlar. bu nedir?"

  kendi denginle evlen, kendinden yüksek statüde biriyle evlenirsen kayınların başına efendi kesilir demişti. insan karısıyla başkalarının önünde ne sevişmeli ne dövüşmeliydi. zira ilki aptallık, ikincisi delilik alametiydi.

  öldüğünde yaşı yetmişi bulmuştu.
 • " kaderin dönekliğine asaletle katlanmayı öğrenin! "

  kleobulos
 • yedi bilgeden biri. bazı özdeyişleri:

  "-ölçülülük en iyi şeydir.
  -zihninizi iyi bir şeyle meşgul edin.
  -düşüncesiz veya kaba olmayın.
  -erkek çocukları kadar kız çocuklarını da eğitin.
  -jimnastik yapın.
  -konuşmacıdan ziyade dinleyici olun.
  -erdeme dost, kötülüğe düşman olun.
  -adaletsizlikten kaçının.
  -hazza yenik düşmeyin.
  -hiçbir şekilde şiddete başvurmayın.
  -kendi denginizle evlenin; çünkü karınız sizden üstün olursa, akrabaları efendiniz olur.
  -zenginken kibirli olma, dara düşersen de kendini hakir görme.
  -kaderin dönekliğine asaletle katlanmayı öğrenin."

  çiğdem dürüşken - antikçağ felsefesi
 • "mutluyken gururlanma; çaresizken küçülme!
  talihin değişmelerine cesaretle katlanmayı bil!"
 • "insan evinden çıkarken ne yapacağını düşünmeli.
  eve geri döndüğünde de ne yaptığını.."
hesabın var mı? giriş yap