şükela:  tümü | son 24 saat
 • "üç troçkist bir örgüt kurar, dördüncüsü gelince ikiye ayrılırlar" önermesine konu olan kişi/kişilerdir.
 • solun tıkanıklığının sebebi olarak görülüp, sövülen kimseler. gerçi hiç bir zaman kalabalık olamamışlardır ama nedense tüm sorumluluk bu garibanlara yüklenmiştir. ötekileştirmeye karşı bir ideolojinin öteki'leri diyebiliriz. zannımca her ideoloji, kendisine bir günah keçisi buluyor.
 • garabimin solcusudur...öyle ki ne sağcısı sever (hadi onu anladık), ne solcusu sever bu adamı. ne derse desin hassiktir cevabını alır.
 • (bkz: lev troçki)
 • ozan rençber'in "mao zedung yoldaşım" isimli şaheser parçasının girişinde söylenen "başta türkiye komünistleri olmak üzere, tüm dünya komünistleri yoldaş mao zedung'un şahsında marksizme, leninizme yönelen moderen revizyonist 'troçkist' kırması yeni oportünist cepheyi de yerle bir edecektir. yaşasın marks, engels, lenin, stalin ve mao zedung yoldaşların ışıklı yolu." ifadesiyle beynime kazınan tekerlemenin olumsuz cephesini ifade eden kavramın müridi olan kişi.
 • siyonizm karşıtı olmaları özellikle filistin konusundaki tutumları ile islamseverleri sevindiren gruptur. ancak anti-semitist oldukları söylenince yok biz sadece israil denilen korsan devletle mücadele ediyoruz. israil yok olunca rahatlayacağız derler. ki bu da israil'in yok olması da sonuçta oradaki insanların ya soykırıma uğramaları ya da göç etmeleri ile olacakları için kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşen ve ırkçılığa dur de eylemlerinin hedefi olması gereken gruptur.

  (israilde troçkist devrim olma ihtimaili ile düşünüyorlarsa hayal görüyorlardır ha filistinliler yaparsa o troçkist devrimi yine de soykırım yapar o filistinli kitle.)

  avrupa'da tutarsız islamsever olarak bilinirler. o yüzden anti kapitalist blok diye kendi grupları vardır. işin ilginci kendi sevdikleri islamcılar onları sevmezler birlikte bildiriler hazırladıkları gruplar fena halde cinsiyetçi olduğu için sonradan indirirler kafasına birşeyleri... onlar da ancak birlikte çalıştıkları derneklere karşı bildiri yayınlarlar.

  ingiltere'de saygı adını verdikleri partileri içindeki islamcı çoğunluğu yüzünden kürtaj karşıtlarının hegemonyasına girmiş ve homofobi ile mücadele konusunda da geri kalmış ve tümüyle islamcıların dümen suyuna girmiştir.

  milliyetçilik ve ırkçılık tehlikesine karşı eylem yapmaktan ve herkesi ırkçı diye suçlamaktan vazgeçmeyen bu siyasetin ırkçı diye suçladıkları kişi sayısının büyüklüğü isviçreli bilim adamlarını şaşırtmakta bir güruhun nasıl bu kadar hayal gücü olduğu büyük merak konusu olmaktadır. ( 2 milyar kişiye falan ırkçı demişlerdir herhalde sonuçta mesela amerikadan hoşlanmadıkları ve katil dedikleri için bir 300 milyon kişi orada var)

  türbanseverlikleri ile ön planda olan bu güruh islam karşıtı olduğunu düşündüğü siyasi grupları islamofobi ile suçlamakta ve onlara da ırkçı demektedir ama islamın bir ırk olmadığını bir din olduğunu bilmemektedirler.

  türkiye'de darbelere karşı olma adına liberalizm ile kan kardeş olmuştur. liberalizmin yanında islamcılar ile de kan kardeş olmuşlardır. islamcıların kölesi olmuşlardır da diyebileceğimiz bir güruhtur.

  bir de milleti liberal liberal diye suçlarlar ama onlar da liberallere yamanırlar.
 • troçkizm "çağdaş uygarlık yolunda troçki ilke ve inkılaplarının bekçiliği" değildir elbette. birincisi marksizmin enternasyonalist devrimci mirasına sahip çıkmaktır. daha doğrusu, "kapitalizmin emperyalizm çağında" emperyalizm kavramının marksist analizi lenin'in emperyalizm teorisiyse, eylem kılavuzu olarak troçki'nin sürekli devrim teorisi de onun ayrılmaz bir parçasıdır. bu yüzden troçkizm yerine devrimci-marksizm, leninizmin dondurulan, ihanete uğrayan, çarpıtılan anlamına inat "bolşevik leninizm" diyoruz.

  ikincisi, proletaryanın bağımsız örgütlenmesi, işçi sınıfının devrimci hattının diğer sınıflara dayanan siyasetlere karşı ve onlardan bağımsız inşasıdır.

  bu anlamda bakıldığında "tekil şekilde örgütlenmiş troçkistler" yani bolşevik leninistler iktidara gelmişlerdir elbette. ekim devrimi ile iktidara gelenler "tekil şekilde örgütlenmiş" bolşevik partisidir.

  troçki "geçiş döneminde" taktik bir karar olarak bazı troçkistlere üçüncü enternasyonal partileri içerisinde çalışmayı önermiş ama bu partilerin artık işçi sınıfı hareketi adına kazanılamayacak yapılar olduğu dönemde, sovyetlerin yeniden inşası için ancak bir politik devrim gerektiği tesbitiyle beraber bu süreç dördüncü enternasyonalin bağımsız devrimci bir işçi enternasyonali olarak inşasına evrildiğinde tersine dönmüştür. bu anlamda bugün troçki'nin mirası ille şunla bunla beraber örgütlenmek değil, proletaryanın bağımsız hattını savunmaktır. (yani evet gidip de biraz troçkizlik yapmaktır diyelim).

  troçkist hareketler ve dördüncü enternasyonal bu entrizm meselesi yüzünden çokça bölünmüş, bu entrizm illetine tutulanlar katıldıkları partilerde "solcu öncüyü" kazanacağım derken bolşevik ilkelerden uzaklaşmışlardır.
  bu siyaseti hala izleyen 4. enternasyonal'in birleşik sekreterlik kanadı 60'larda che ve fidel'i troçkist ilan edecek kerteye gelmişler, 70'lerde fkö'de troçkist bir damar aramışlar, türkiye solunda pratikte en stalinist yapının (dev-yol) çevresine eklemlenip 2000'lerin başında ödp'nin tasfiye sürecini titreyip kendilerine gelemeden tamamlamışlardır. yine bu siyaseti izleyen troçkist gruplardan swp'nin türkiye'deki izleyicilerinden dsip, 90'larda seçimlerde chp'yi destekleyecek kadar burjuvazinin bir kanadının peşine takılmıştı, şimdi de malum diğer kanadının peşindeler. yine ingiltere'den militant grubu blair'in ingiliz işçi partisi'yle beraber seçimlere girmiştir. yine pek çok "troçkist" hareket işçi sınıfı devrimciliğinden uzağa düşerek 90'ların o meşhur "toplumsal hareketleri"ne umudu bağlamış, o hareketlerle beraber sönümlenmiştir.

  ancak elbette bu sınıf işbirlikçi siyasetin sorumluluğu troçki ve troçkizme atfedilemez. troçki tüm dünyada stalinist ajanlarca kovalandığı sürgün yıllarında dördüncü enternasyonalin bağımsız devrimci enternasyonalist çizgisini ortaya koyarak vermiştir bunun cevabını. aynı şekilde, yine troçkist gelenekten gelen ve kendi özgücüyle, sınıf işbirliği yapmadan devrimci sınıf siyaseti yapan yapılar mevcuttur tüm dünyada. örneğin nahuel moreno öncülüğünde inşa edilen uluslararası işçi birliği latin amerika'da ve özellikle arjantin'de, pek çok sol grup peronizmin ve guevaracılığın izindeyken bağımsız devrimci hattıyla güç kazanmış, nikaragua'da, portekiz'de faşizme karşı mücadelede etkin olmuştur, latin amerika solunda işçici bir damar oluşumuna katkıda bulunmuştur.

  yani ne troçkistlerin hiç iktidara gelmedikleri doğrudur, ne de hiç bir yerde tek başına örgütlenmedikleri. bugün doğru olan adına troçkist densin ya da denmesin, marksist, işçici ve enternasyonalist olan devrimci güçlerin birliğidir.
 • kronstadt katliamıyla ilgili fikirlerini merak ettiğim insan.
 • ihtiyar'ın* sevapları kadar günahlarını görüp eleştiren; kronstadt katliamını hiçbir gerekçeyle mazur görmeyen; sadece kronstadt'ta gerçekleşenlerin değil, tüm tarihin yükünü omzunda hisseden ve devrimi biraz da bundan isteyen insan olabilir; en azından bazısı.
 • yani nası diyim şimdi sana; hafif sakallı, hümanist, az gaz veren, çabuk gaza gelen, hani bazı solcular korkutur milleti ya, işte bu kızların bir biraya vermek istediği adam, ''anam sen ne güzel konuşuyon, gel bakiiim, agu mugu, bir tanem benim, canııım...'' dediğiniz, ulan devrimcinin militan olmayıp shakespeare okuyanı işte.
hesabın var mı? giriş yap